kandidatuddannelse i Musikvidenskab
Bacheloruddannelse

Musikvidenskab

Musikvidenskab er en bred musikuddannelse, hvor du gennem teoretiske studier og praktisk musikudøvelse fordyber dig i musikkens verden.

Fakta

Navn:
Musikvidenskab
Andre betegnelser:
Musik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen studerer du alle former for musik og musikkulturer og arbejder med musikkens almene begreber og terminologier, fx harmonik, akustik og notation. 

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du finder jobmuligheder inden for bl.a. musik- og kulturlivet, formidling, kommunikation og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen beskæftiger du dig med musik og musikkultur i bred forstand. Et væsentligt område er den europæiske kompositionsmusik fra middelalderen til i dag. Men også vore dages populærmusik og fremmede kulturers musik er en del af studiet.

De forskellige musikformer og genrer behandles historisk og analytisk, og der anvendes en lang række teoretiske indfaldsvinkler.

Det musikvidenskabelige studie er overvejende en teoretisk uddannelse. Praktisk musikudøvelse er dog en del af dagligdagen, da praktiske færdigheder er en forudsætning for at kunne arbejde videnskabeligt med musik. Der tilbydes fx undervisning i klaver, sang og musikledelse. Du lærer også selv at udarbejde musiksatser og at tilrettelægge arrangementer, ligesom indstudering af musik med ensembler eller kor er et element i studiet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde. Der arbejdes også i samspilsgrupper med praktisk musikudøvelse.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

 • Du skal desuden bestå en adgangsprøve.
 • OBS: Ansøgningsfrist til adgangsprøven er 15. marts for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

 • Du skal desuden bestå en adgangsprøve.
 • OBS: Ansøgningsfrist til adgangsprøven er 15. marts for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere.
 • Der er adgangsprøve i forbindelse med både kvote 2- og kvote 1-ansøgningen. De ligger efter ansøgningsfristerne.

Københavns Universitet:

 • Du skal desuden bestå en adgangsprøve. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere på universiteternes hjemmesider.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder musikvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i musikvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Optagelsesprøven: Der er obligatorisk optagelsesprøve for alle. Prøven er en minimumsprøve, der skal sikre, at alle, der starter på studiet, har elementære færdigheder på klaver og i sang og hørelære. Du skal tilmelde dig prøven uafhængigt af ansøgningen til studiet. Læs mere om optagelsesprøve og ansøgningsprocedure på www.ku.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU hedder uddannelsen musik og udbydes som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan specialisere dig i en af følgende:

 • Almen musik
 • Populærmusik og lydproduktion

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i musikvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Optagelsesprøven: Der er obligatorisk optagelsesprøve for alle. Prøven er en minimumsprøve, der skal sikre, at alle, der starter på studiet, har elementære færdigheder på klaver og i sang og hørelære. Du skal tilmelde dig prøven uafhængigt af ansøgningen til studiet. Læs mere om optagelsesprøve og ansøgningsprocedure på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder musikvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i musikvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Optagelsesprøven: Der er obligatorisk optagelsesprøve for alle. Prøven er en minimumsprøve, der skal sikre, at alle, der starter på studiet, har elementære færdigheder på klaver og i sang og hørelære. Du skal tilmelde dig prøven uafhængigt af ansøgningen til studiet. Læs mere om optagelsesprøve og ansøgningsprocedure på www.au.dk.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,1AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i musikvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i musikvidenskab, moderne kultur og kulturformidling, visuel kultur samt æstetik og kultur.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. musik- og kulturlivet, formidling, kommunikation og undervisning.

Musik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information