kandidatuddannelse i Musikvidenskab
Bacheloruddannelse

Musikvidenskab

Musikvidenskab er en bred musikuddannelse, hvor du gennem teoretiske studier og praktisk musikudøvelse fordyber dig i musikkens verden.

Fakta

Navn:
Musikvidenskab
Andre betegnelser:
Musik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen studerer du alle former for musik og musikkulturer og arbejder med musikkens almene begreber og terminologier, fx harmonik, akustik og notation. 

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du finder jobmuligheder inden for bl.a. musik- og kulturlivet, formidling, kommunikation og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen beskæftiger du dig med musik og musikkultur i bred forstand. Et væsentligt område er den europæiske kompositionsmusik fra middelalderen til i dag. Men også vore dages populærmusik og fremmede kulturers musik er en del af studiet.

De forskellige musikformer og genrer behandles historisk og analytisk, og der anvendes en lang række teoretiske indfaldsvinkler.

Vægt på teori

Det musikvidenskabelige studie er overvejende en teoretisk uddannelse. Du lærer fx om teoretiske og sociologiske indfaldsvinkler til musiklivet i bred forstand, både aktuelt og historisk. Du lærer også om musik som kulturarv. Praktisk musikudøvelse er dog en del af dagligdagen, da praktiske færdigheder er en forudsætning for at kunne arbejde videnskabeligt med musik. Der tilbydes fx undervisning i klaver, sang og musikledelse. Du lærer også selv at udarbejde musiksatser og at tilrettelægge arrangementer, ligesom indstudering af musik med ensembler eller kor er et element i studiet.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i musikvidenskab varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde. Der arbejdes også i samspilsgrupper med praktisk musikudøvelse.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Du skal desuden bestå en adgangsprøve. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet

 • Du skal desuden bestå en adgangsprøve.
 • OBS: Ansøgningsfrist til adgangsprøven er 15. marts for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Aalborg Universitet

 • Du skal desuden bestå en adgangsprøve.
 • OBS: Ansøgningsfrist til adgangsprøven er 15. marts for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere.
 • Der er adgangsprøve i forbindelse med både kvote 2- og kvote 1-ansøgningen. De ligger efter ansøgningsfristerne.

Læs mere på universiteternes hjemmesider.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder musikvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i musikvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

 • Optagelsesprøven: Der er obligatorisk optagelsesprøve for alle. Prøven er en minimumsprøve, der skal sikre, at alle, der starter på studiet, har elementære færdigheder på klaver og i sang og hørelære. Du skal tilmelde dig prøven uafhængigt af ansøgningen til studiet. Læs mere om optagelsesprøve og ansøgningsprocedure på www.ku.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder musik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan specialisere dig i en af følgende retninger:

 • Almen musik
 • Populærmusik og lydproduktion

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i musikvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

 • Optagelsesprøven: Der er obligatorisk optagelsesprøve for alle. Prøven er en minimumsprøve, der skal sikre, at alle, der starter på studiet, har elementære færdigheder på klaver og i sang og hørelære. Du skal tilmelde dig prøven uafhængigt af ansøgningen til studiet. Læs mere om optagelsesprøve og ansøgningsprocedure på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder musikvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i musikvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

 • Optagelsesprøven: Der er obligatorisk optagelsesprøve for alle. Prøven er en minimumsprøve, der skal sikre, at alle, der starter på studiet, har elementære færdigheder på klaver og i sang og hørelære. Du skal tilmelde dig prøven uafhængigt af ansøgningen til studiet. Læs mere om optagelsesprøve og ansøgningsprocedure på www.au.dk.
 • Øvrigt: Fra 2. år på musikvidenskab på AU kan du profilere dig som underviser- eller kulturformidler.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i musikvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i musikvidenskab, moderne kultur og kulturformidling, visuel kultur samt æstetik og kultur.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. musik- og kulturlivet, formidling, kommunikation og undervisning.

Musik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information