kandidatuddannelse i Musikvidenskab
Bacheloruddannelse

Musikvidenskab

Musikvidenskab er en bred musikuddannelse, hvor du gennem teoretiske studier og praktisk musikudøvelse fordyber dig i musikkens verden.

Fakta

Navn:
Musikvidenskab
Andre betegnelser:
Musik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen studerer du alle former for musik og musikkulturer og arbejder med musikkens almene begreber og terminologier, fx harmonik, akustik og notation. 

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du finder jobmuligheder inden for bl.a. musik- og kulturlivet, formidling, kommunikation og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen beskæftiger du dig med musik og musikkultur i bred forstand. Et væsentligt område er den europæiske kompositionsmusik fra middelalderen til i dag. Men også nutidens populærmusik og forskellige kulturers musik er en del af studiet

De forskellige musikformer og genrer behandles historisk og analytisk, og der anvendes en lang række teoretiske indfaldsvinkler.

Vægt på teori

Det musikvidenskabelige studie er overvejende en teoretisk uddannelse. Du lærer fx om teoretiske og sociologiske indfaldsvinkler til musiklivet i bred forstand, både aktuelt og historisk. Du lærer også om musik som kulturarv.

Praktisk musikudøvelse

Praktisk musikudøvelse er dog en del af dagligdagen, da praktiske færdigheder er en forudsætning for at kunne arbejde videnskabeligt med musik. Der tilbydes fx undervisning i klaver, sang og musikledelse. Du lærer også selv at udarbejde musiksatser og at tilrettelægge arrangementer, ligesom indstudering af musik med ensembler eller kor er et element i studiet.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde. Der arbejdes også i samspilsgrupper med praktisk musikudøvelse.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
 • Bestået adgangsprøve

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 
 • OBS: Ansøgningsfrist til adgangsprøven er 15. marts for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Aalborg og Aarhus og varierer i indhold fra universitet til universitet..

Læs om

KU, AAU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Musikvidenskab.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i musikvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. musik- og kulturlivet, formidling, kommunikation og undervisning.

Musik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information