kandidatuddannelse i Musikterapi
Kandidatuddannelse

Musikterapi

På kandidatuddannelsen lærer du at indgå i det behandlingsarbejde, som forbedrer hverdagen for mennesker med særlige behov, handicap eller lidelser.

Fakta

Navn:
Musikterapi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen vægter en integration af dine musikterapeutiske færdigheder. Der er desuden fokus på forskningsbaseret viden om musikterapi med forskellige typer af klienter.

Som kandidat i musikterapi vil du have jobmuligheder på bl.a. specialinstitutioner, familiecentre, i psykiatrien, rehabilitering af senhjerneskadede og på demensområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i musikterapi bygger videre på dine musikalske, terapeutiske og teoretiske færdigheder, som du har med fra bacheloruddannelsen, med henblik på at udbygge din musikterapeutiske identitet.

Terapeutiske teknikker

Musikalsk lærer du fx videregående teknikker i klinisk improvisation. Terapeutisk får du træning i terapeutrollen i forhold til de forskellige klientgrupper, og teoretisk lærer du at anvende forskningsbaseret viden om musikterapi i specifikke problemstillinger.

Praktik

Uddannelsen indeholder en 16 ugers fuldtidspraktik, hvor du under supervision arbejder som musikterapeut på en behandlingsinstitution. Du skal planlægge og gennemføre et selvstændigt musikterapeutisk forløb.

Udlandsophold

Der kan være mulighed for, at praktikken kan foregå i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem kurser, seminarer, problemorienteret projektarbejde i grupper samt en 16 ugers praktik på 9. semester.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder musikterapi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i musikterapi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i musikterapi. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for forskellige problemstillinger og klientgrupper. Musikterapi praktiseres i specialbørnehaver og specialinstitutioner, på familiecentre, i psykiatrien, rehabilitering af senhjerneskadede, på demensområdet samt på hospices.

Desuden arbejder en del musikterapeuter i privat praksis.

Dit valg af praktiksted har indflydelse på, hvilket fagområde du kommer til at arbejde inden for.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for terapeutisk arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information