kandidatuddannelse i Musikterapi
Kandidatuddannelse

Musikterapi

På kandidatuddannelsen lærer du at varetage musikterapeutisk behandling af mennesker med særlige behov, handicap eller lidelser.

Fakta

Navn:
Musikterapi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at integrere dine musikterapeutiske færdigheder med forskningsbaseret viden om musikterapi.

Samtidig får du indgående kendskab til musikterapeutiske interventioner til særlige målgrupper.

Som kandidat i musikterapi vil du have jobmuligheder på bl.a. specialinstitutioner, familiecentre, plejehjem, hospitaler, hospices, rehabiliteringscentre og i psykiatrien.

Du kan også vælge at oprette din egen private praksis.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i musikterapi integrerer og videreudvikler dine musikalske og terapeutiske færdigheder og videnskabsteoretiske forståelse fra bacheloruddannelsen. 

Uddannelsen sikrer, at du har indsigt i etisk praksis, forskningsmetodik, kliniske interventioner og psykoterapeutisk behandling.

Undervisningsspor

Kandidatuddannelsen består af tre gennemgående undervisningsspor:

  1. Musikalsk: Du lærer bl.a. videregående teknikker i klinisk improvisation
  2. Terapeutisk Du får træning i terapeutrollen i forhold til udvalgte klientgrupper
  3. Teoretisk: Den forskningsbaseret viden om musikterapi uddybes ift. specifikke problemstillinger

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser, seminarer, problemorienteret projektarbejde i grupper samt en 16 ugers praktik på 9. semester.

Praktik

Uddannelsen indeholder en 16 ugers fuldtidspraktik, hvor du under supervision arbejder som musikterapeut på en behandlingsinstitution. Du skal planlægge og gennemføre et selvstændigt musikterapeutisk forløb.

Udlandsophold

Der kan være mulighed for, at praktikken kan foregå i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Uddannelsen Musikterapi på Aalborg Universitet (aau.dk)

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Musikterapi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for forskellige problemstillinger og klientgrupper.

Musikterapi praktiseres i specialbørnehaver og specialinstitutioner, på familiecentre, i psykiatrien, rehabilitering af senhjerneskadede, på demensområdet samt på hospices.

Desuden arbejder en del musikterapeuter i privat praksis.

Dit valg af praktiksted har indflydelse på, hvilket fagområde du kommer til at arbejde inden for.

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information