kandidatuddannelse i Musikterapi
Bacheloruddannelse

Musikterapi

På bacheloruddannelsen lærer du at bruge musik til at forbedre hverdagen for mennesker med særlige behov, handicaps eller lidelser.

Fakta

Navn:
Musikterapi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at skabe oplevelser med musik for at imødekomme behov for f.eks. tryghed, lindring, aktivitet og meningsfuldt samvær.

Det kan både være hos enkeltpersoner eller grupper af mennesker.

Som færdiguddannet kandidat i musikterapi kan du bl.a. få job på specialinstitutioner, familiecentre, plejehjem, hospitaler, hospices, rehabiliteringscentre og i psykiatrien.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På bacheloruddannelsen i musikterapi lærer du at anvende musik i en lang række aktiviteter og kulturelle sammenhænge. 

Undervisningsspor

Uddannelsen består af tre gennemgående undervisningsspor:

 • Det musikalske spor, der består bl.a. af undervisning i dit hovedinstrument, dit akkompagnementsinstrument, stemmebrug sammenspil, percussion og hørelære.
 • Det terapeutiske spor, der foregår dels gennem forløb, hvor du er i klientrollen, dels gennem metodikkurser hvor du udvikler terapeutiske færdigheder og endelig gennem to praktikophold på institutioner med forskellige klientgrupper.
 • Det teoretiske spor, der omfatter kurser og projektarbejde inden for musikpsykologi, udviklingspsykologi, musikterapiteori og -forskning samt videnskabsteori.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, seminarer, praktikophold og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Du skal bestå en optagelsesprøve
 • Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Med en bestået adgangsprøve blev alle optaget.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i musikterapi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Musikterapi

En bacheloruddannelse i musikterapi kvalificerer dig til undervisning- og rådgivningsarbejde samt sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

Jobmuligheder

Fortsætter du på kandidatuddannelsen i musikterapi giver det dig jobmuligheder som behandler i forhold til en bred vifte af problemstillinger og klientgrupper.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Terapeutisk arbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information