kandidatuddannelse i Musikterapi
Bacheloruddannelse

Musikterapi

På bacheloruddannelsen lærer du at bruge musik til at forbedre hverdagen for mennesker med særlige behov, handicaps eller lidelser.

Fakta

Navn:
Musikterapi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Der er på uddannelsen fokus på musikalske, terapeutiske og teoretiske færdigheder. Målet er, at du lærer at skabe kontakt med mennesker, som af forskellige årsager ikke kan eller tør kommunikere med sproget.

Som færdiguddannet musikterapeut kan du få job på specialinstitutioner, familiecentre, i psykiatrien og med rehabilitering af senhjerneskadede eller demente.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

At arbejde som musikterapeut giver mulighed for at udføre musikterapi i mange forskellige sammenhænge. Arbejdet spænder fra musikterapi med børn med udviklingsmæssige problemer, over musikterapi med mennesker med sen hjerneskade og demens, psykoterapi med mennesker med psykiske lidelser, til musikterapi i en bredere kulturel sammenhæng.

Indhold

Uddannelsen består af tre undervisningsspor:

 • Det musikalske spor, der består bl.a. af undervisning i dit hovedinstrument, dit akkompagnementsinstrument, stemmebrug sammenspil, percussion og hørelære.
 • Det terapeutiske spor, der foregår dels gennem forløb, hvor du er i klientrollen, dels gennem metodikkurser hvor du udvikler terapeutiske færdigheder og endelig gennem to praktikophold på institutioner med forskellige klientgrupper.
 • Det teoretiske spor, der omfatter kurser og projektarbejde inden for musikpsykologi, udviklingspsykologi, musikterapiteori og -forskning samt videnskabsteori.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, seminarer, praktikophold og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
 • Bestået adgangsprøve

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Du skal desuden beherske et hovedinstrument og et akkomagnementsinstrument.

Der er adgangsprøve i forbindelse med både kvote 2- og kvote 1-ansøgningen. De ligger efter ansøgningsfristerne. Se adgangskrav til adgangsprøven på www.aau.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder musikterapi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i musikterapi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Med en bestået adgangsprøve blev alle optaget.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i musikterapi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i musikterapi.

En bacheloruddannelse i musikterapi kvalificerer dig til undervisning- og rådgivningsarbejde samt sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

Jobmuligheder

Fortsætter du på kandidatuddannelsen i musikterapi giver det dig jobmuligheder som behandler i forhold til en bred vifte af problemstillinger og klientgrupper.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information