kandidatuddannelse i Musikterapi
Bacheloruddannelse

Musikterapi

På bacheloruddannelsen lærer du at bruge musik til at forbedre hverdagen for mennesker med særlige behov, handicaps eller lidelser.

Fakta

Navn:
Musikterapi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Der er på uddannelsen fokus på musikalske, terapeutiske og teoretiske færdigheder. Målet er, at du lærer at skabe kontakt med mennesker, som af forskellige årsager ikke kan eller tør kommunikere med sproget.

Som færdiguddannet musikterapeut kan du få job på specialinstitutioner, familiecentre, i psykiatrien og med rehabilitering af senhjerneskadede eller demente.

Fold alle afsnit ud

Indhold

At arbejde som musikterapeut giver mulighed for at udføre musikterapi i mange forskellige sammenhænge. Arbejdet spænder fra musikterapi med børn med udviklingsmæssige problemer, over musikterapi med mennesker med sen hjerneskade og demens, psykoterapi med mennesker med psykiske lidelser, til musikterapi i en bredere kulturel sammenhæng.

Undervisningsspor

Uddannelsen består af tre undervisningsspor:

 • Det musikalske spor, der består bl.a. af undervisning i dit hovedinstrument, dit akkompagnementsinstrument, stemmebrug sammenspil, percussion og hørelære.
 • Det terapeutiske spor, der foregår dels gennem forløb, hvor du er i klientrollen, dels gennem metodikkurser hvor du udvikler terapeutiske færdigheder og endelig gennem to praktikophold på institutioner med forskellige klientgrupper.
 • Det teoretiske spor, der omfatter kurser og projektarbejde inden for musikpsykologi, udviklingspsykologi, musikterapiteori og -forskning samt videnskabsteori.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, seminarer, praktikophold og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
 • Bestået adgangsprøve

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i Musikterapi.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Med en bestået adgangsprøve blev alle optaget.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i musikterapi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

En bacheloruddannelse i musikterapi kvalificerer dig til undervisning- og rådgivningsarbejde samt sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

Jobmuligheder

Fortsætter du på kandidatuddannelsen i musikterapi giver det dig jobmuligheder som behandler i forhold til en bred vifte af problemstillinger og klientgrupper.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information