Studiegruppe kigger på en opgave sammen
Bacheloruddannelse

Pædagogik

Pædagogik handler om teoretiske og praktiske aspekter af pædagogiske temaer inden for opdragelse, læring, undervisning og uddannelse.

Fakta

Navn:
Pædagogik
Andre betegnelser:
Pædagogik og uddannelsesstudier
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Faget beskæftiger sig både med det børne-, unge- og voksenpædagogiske område, med det enkelte menneske og med samfundet som helhed. Du undervises i pædagogiske teorier og metoder samt i pædagogisk-didaktiske, psykologiske og sociologiske teorier og metoder af relevans for pædagogikken.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for bl.a. udvikling af uddannelse og undervisning samt personale- og organisationsudvikling.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får på uddannelsen mulighed for at fordybe dig i arbejdet med pædagogiske problemstillinger. Du lærer at undersøge og analysere temaer inden for opdragelse, læring, undervisning og uddannelse. Du udforsker de pædagogiske praksisfelter og lærer at inddrage relevante videnskabelige begreber og undersøgelsesmetoder, der kan belyse pædagogikkens væsentlige spørgsmål.

Områder

Uddannelsen omfatter en række områder som fx:

 • Pædagogikken aktuelt
 • Psykologiske temaer i pædagogik
 • Komparativ pædagogik og globalisering
 • Læring i kontekst
 • Uddannelse, planlægning og menneskers læreprocesser

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BA) i pædagogik.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) 

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Pædagogik og uddannelsesstudier er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse pædagogik og uddannelsesstudier og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:  

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for pædagogik.

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i pædagogik foregår i:

KU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. RUC udbyder en kandidatuddannelse i socialpsykologi og læring.

Læs mere i UG-artiklerne:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)9.68.8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i pædagogik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Når du er færdiguddannet, vil du især have jobmuligheder inden for uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling, evaluering og dokumentation og personale- og organisationsudvikling.

Du vil også kunne arbejde inden for undervisningsområdet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Undervisning og vejledning

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information