kandidatuddannelse i Pædagogik
Bacheloruddannelse

Pædagogik

Pædagogik handler om teoretiske og praktiske/erfaringsmæssige aspekter af pædagogiske temaer inden for opdragelse, læring, undervisning og uddannelse.

Fakta

Navn:
Pædagogik
Andre betegnelser:
Pædagogik og uddannelsesstudier
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Faget beskæftiger sig både med det børne-, unge- og voksenpædagogiske område, med det enkelte menneske og med samfundet som helhed. Du undervises i pædagogiske teorier og metoder samt i pædagogisk-didaktiske, psykologiske og sociologiske teorier og metoder af relevans for pædagogikken.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for bl.a. udvikling af uddannelse og undervisning samt personale- og organisationsudvikling.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får på uddannelsen mulighed for at fordybe dig i arbejdet med pædagogiske problemstillinger. Du lærer at undersøge og analysere temaer inden for opdragelse, læring, undervisning og uddannelse. Du udforsker de pædagogiske praksisfelter og lærer at inddrage relevante videnskabelige begreber og undersøgelsesmetoder, der kan belyse pædagogikkens væsentlige spørgsmål.

Områder

Uddannelsen omfatter en række områder som fx:

 • Pædagogikken aktuelt
 • Psykologiske temaer i pædagogik
 • Komparativ pædagogik og globalisering
 • Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode
 • Læring i kontekst
 • Uddannelse, planlægning og menneskers læreprocesser

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) 

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Pædagogik og uddannelsesstudier er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse pædagogik og uddannelsesstudier og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:  

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for pædagogik. Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Roskilde.

Læs om

KU udbyder også en kandidatuddannelse i pædagogik.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i socialpsykologi og læring.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)8,88,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i pædagogik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Når du er færdiguddannet, vil du især have jobmuligheder inden for uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling, evaluering og dokumentation, personale- og organisationsudvikling.

Du vil også kunne arbejde inden for undervisningsområdet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information