bacheloruddannelse i Uddannelsesvidenskab
Bacheloruddannelse

Uddannelsesvidenskab

På uddannelsen studerer du, hvordan uddannelse, læring og udvikling tænkes, skabes og virker på mennesker, i organisationer og i samfundet.

Fakta

Navn:
Uddannelsesvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsesvidenskab bevæger sig i krydsfeltet mellem samfundsvidenskab og humaniora og beskæftiger sig med teorier og metoder inden for historisk og moderne uddannelsesforskning. Uddannelsen har fokus på, hvordan uddannelse udvikler, forandrer og skaber et bæredygtigt samfund.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv, hvor man beskæftiger sig med udvikling, innovation og uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen beskæftiger du dig med, hvordan uddannelse virker på mennesker, i organisationer og i samfundet.

Aktuel uddannelsesforskning

Uddannelsesvidenskab bevæger sig i krydsfeltet mellem samfundsvidenskab og humaniora og beskæftiger sig med teorier og metoder med afsæt i aktuel uddannelsesforskning og perspektiver på uddannelse.

Du får indblik i, hvilken rolle læring, uddannelse og pædagogik spiller i skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og politiske organisationer, samt i hvordan disse områder hænger sammen i moderne samtid.

Teorier og metoder

Du får et bredt kendskab til teorier og metoder og deres anvendelse inden for uddannelsesvidenskab samt færdigheder i at identificere, formulere, analysere og fremkomme med løsningsforslag inden for pædagogiske, uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger i relevante sammenhænge.

Du lærer at reflektere over udviklingen af kreative læringsmiljøer, ligesom du får indsigt i metoder, der kan fremme kompetenceudvikling blandt lærere, ledere og politikere i den offentlige og den private sektor. 

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen varierer mellem forelæsninger, holdundervisning, praktiske øvelser, studenteroplæg, kollektiv vejledning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet 

  • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes både i København og Aarhus.

Læs om 

​AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen uddannelsesvidenskab.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,66,5
København NV (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse, fx: 

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med kortlægning af virksomheders og organisationers kompetencebehov eller til konsulentvirksomhed i offentlige og private organisationer, fx i forbindelse med medarbejderudvikling og -rekruttering.

Du kan også arbejde som uddannelseskonsulent med ansvar for udviklings- og evalueringsaktiviteter i offentlige organisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information