Bacheloruddannelse

Uddannelsesvidenskab

På uddannelsen lærer du om udvikling af uddannelser og livslang læring i et samfundsmæssigt perspektiv.

Fakta

Navn:
Uddannelsesvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver bl.a. klog på uddannelse, læring og udvikling, som er centralt for alle mennesker gennem hele livet. Du lærer, hvordan uddannelse er med til at udvikle, forandre og skabe et bæredygtigt samfund. 

Uddannelsesvidenskab er som fagligt felt placeret mellem samfundsvidenskab og humaniora. Du beskæftiger dig med med teorier og metoder inden for historisk og moderne uddannelsesforskning.  

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på fx kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab. Som færdiguddannet kan du bl.a arbejde som HR- eller uddannelseskonsulent.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen beskæftiger du dig med, hvordan uddannelse virker på mennesker, i organisationer og i samfundet. Det gælder lige fra vuggestue, børnehave og skole til videregående uddannelse og efter det formelle uddannelsessystem.

Aktuel uddannelsesforskning

Uddannelsesvidenskab beskæftiger sig med teorier og metoder med afsæt i aktuel uddannelsesforskning og forskellige perspektiver på uddannelse. 

Du får indblik i, hvilken rolle læring, uddannelse og pædagogik spiller i (og udenfor) skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og politiske organisationer og hvordan disse områder hænger sammen i en moderne samtid.

Teorier og metoder

Du får et bredt kendskab til teorier og metoder inden for uddannelsesvidenskab. Du får viden om, hvordan uddannelsesfeltet ser ud fra børneinstitutioner og skoler, over universiteter til livslang læring og læring i arbejdslivet. 

På uddannelsen lærer du, hvordan feltet historisk og filosofisk har udviklet sig, og hvordan det ser ud i dag. Du får også indsigt i, hvordan mennesker lærer og motiveres, og hvordan politikker påvirker institutioner og organisationer og dermed skaber rammer for læring og uddannelser.  

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Som studerende på uddannelsen møder du en række forskellige typer af undervisning (forelæsninger, holdundervisning, praktiske øvelser, studenteroplæg, kollektiv vejledning og projektarbejde).

Fælles for dem alle er, at uddannelsen arbejder med at fremme aktiv deltagelse og kritisk stillingtagen, så du som studerende skaber en solid faglig profil og identitet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet 

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes både i København og Aarhus.

Læs om 

Uddannelsen uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet (au.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7.6AO
København NV (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse, fx: 

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med kortlægning af virksomheders og organisationers kompetencebehov eller til konsulentvirksomhed i offentlige og private organisationer, fx i forbindelse med medarbejderudvikling og -rekruttering.

Du kan fx også arbejde som uddannelseskonsulent med ansvar for udviklings- og evalueringsaktiviteter i offentlige organisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information