bacheloruddannelse i Uddannelsesvidenskab
Bacheloruddannelse

Uddannelsesvidenskab

På uddannelsesvidenskab studerer du, hvordan uddannelse tænkes, skabes og virker på mennesker, i organisationer og i samfundet.

Fakta

Navn:
Uddannelsesvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsesvidenskab bevæger sig i krydsfeltet mellem samfundsvidenskab og humaniora og beskæftiger sig med teorier og metoder inden for historisk og moderne uddannelsesforskning. Uddannelsen har fokus på, hvordan uddannelse udvikler, forandrer og skaber et bæredygtigt samfund.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmulighederne både inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv, hvor man beskæftiger sig med udvikling, innovation og uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab beskæftiger du dig med, hvordan uddannelse virker på mennesker, i organisationer og i samfundet.

Aktuel uddannelsesforskning

Uddannelsesvidenskab bevæger sig i krydsfeltet mellem samfundsvidenskab og humaniora og beskæftiger sig med teorier og metoder med afsæt i aktuel uddannelsesforskning og perspektiver på uddannelse.

Du får indblik i, hvilken rolle læring, uddannelse og pædagogik spiller i skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og politiske organisationer, samt i hvordan disse områder hænger sammen i moderne samtid.

Teorier og metoder

Du får et bredt kendskab til teorier og metoder og deres anvendelse inden for uddannelsesvidenskab samt færdigheder i at identificere, formulere, analysere og fremkomme med løsningsforslag inden for pædagogiske, uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger i relevante sammenhænge.

Du lærer at reflektere over udviklingen af kreative læringsmiljøer, ligesom du får indsigt i metoder, der kan fremme kompetenceudvikling blandt lærere, ledere og politikere i den offentlige og den private sektor. Desuden introduceres du til bl.a. uddannelsessociologi, politik og økonomi i et nationalt og globalt perspektiv.

Undervisningsform

Undervisningen varierer mellem forelæsninger, holdundervisning, praktiske øvelser, studenteroplæg, kollektiv vejledning og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet fra 2022

  • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen udbydes både i København og Aarhus.

Aarhus Universitet

AU udbyder uddannelsesvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,65,5
København NV (Sommerstart)5,2AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse, bl.a. kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab. Du vil også have mulighed på en af kandidatuddannelserne i pædagogisk antropologi, pædagogisk filosofi, pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, pædagogik eller it-didaktisk design.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med kortlægning af virksomheders og organisationers kompetencebehov eller til konsulentvirksomhed i offentlige og private organisationer, fx i forbindelse med medarbejderudvikling og -rekruttering.

Du kan også arbejde som uddannelseskonsulent med ansvar for udviklings- og evalueringsaktiviteter i offentlige organisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information