bacheloruddannelse i Audiologopædi
Bacheloruddannelse

Audiologopædi

Bacheloruddannelsen i audiologopædi handler om, hvordan man undersøger og forebygger læse-, stave-, høre- eller stemmevanskeligheder hos børn og voksne.

Fakta

Navn:
Audiologopædi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indsigt i, hvordan man frembringer og opfatter tale, og om hvad der kan forårsage tale-, stemme- og sprogvanskeligheder. Du får undervisning i såvel sprogvidenskab som i talepædagogiske fag.

Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne som færdiguddannet vil typisk være inden for specialundervisning ved kommunikationscentre samt tale- og høreinstitutter eller tilsvarende.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I audiologopædi arbejder man med diagnostik, undervisning, behandling og forskning i forbindelse med menneskers høre-, tale-, sprog- og stemmeproblemer.

Du lærer at undersøge, forebygge og behandle kommunikationshandicap i forbindelse med sprog og tale, læsning, stavning og skrivning samt hørelse.

Du får bl.a. undervisning i fag inden for:

 • Det sprogvidenskabelige område, hvor du får indsigt i teoretisk og anvendt sprogvidenskab, psykolingvistik og sprogtilegnelse, psykologi og pædagogik og handicap
 • Det sundhedsvidenskabelige område, hvor du får indsigt i anatomi og fysiologi, neurologi og medicinsk audiologi
 • Det naturvidenskabelige område, hvor du får viden om talens akustik og audiologiske målemetoder samt høreapparatbehandling

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret. Der indgår også praktikophold på uddannelsen. En stor del af undervisningsmaterialet er på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0.

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Fra optagelsen 2021 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Odense.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder audiologopædi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også om en kandidatuddannelse i audiologopædi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder audiologopædi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i audiologopædi.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,28,6
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)7,4 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i audiologopædi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i audiologopædi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for såvel talepædagogik (logopædi) som hørepædagogik (audiologi). Størstedelen af audiologopæder arbejder i det offentlige inden for specialundervisning ved kommunikationscentre og tale- og høreinstitutter.

Du har endvidere mulighed for at arbejde i hospitalssektoren eller ved private firmaer i høreapparatindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Teknisk sundhedsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information