Bacheloruddannelse

Audiologopædi

Bacheloruddannelsen i audiologopædi handler om, hvordan man undersøger og forebygger sprog-, tale- og hørevanskeligheder hos børn og voksne.

Fakta

Navn:
Audiologopædi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indsigt i, hvordan man frembringer og opfatter tale, og om hvad der kan forårsage sprog-, tale- og hørevanskeligheder. Du får undervisning i såvel sprogvidenskab som i talepædagogiske fag.

Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse.

Jobmulighederne som færdiguddannet vil typisk være inden for specialundervisning på kontorer for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), ved kommunikationscentre samt tale- og høreinstitutter eller tilsvarende.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

I audiologopædi arbejder man med diagnostik, undervisning, behandling og forskning i forbindelse med menneskers sprog-, tale- og hørevanskeligheder.

Uddannelsen ser sprog, kommunikation og psykologi i sammenhæng med den menneskelige anatomi, fysiologi og neurologi, og du får fagspecifikke kompetencer til at undersøge og behandle mange typer af klienter inden for det tale-hørepædagogiske område.

Du lærer at undersøge, forebygge og behandle kommunikationshandicap i forbindelse med sprog og tale, læsning, stavning og skrivning samt hørelse.

Områder

Du får bl.a. undervisning i fag inden for:

 • Det sprogvidenskabelige område, hvor du får indsigt i teoretisk og anvendt sprogvidenskab, psykolingvistik og sprogtilegnelse, psykologi og pædagogik og handicap
 • Det sundhedsvidenskabelige område, hvor du får indsigt i anatomi og fysiologi, neurologi og medicinsk audiologi
 • Det naturvidenskabelige område, hvor du får viden om talens akustik og audiologiske målemetoder samt høreapparatbehandling

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BA) i audiologopædi.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, underviserstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret.

Praktik

Der indgår praktikophold på uddannelsen.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Odense.

Læs om

KU og SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Audiologopædi

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)8.17.0
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)7.0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i audiologopædi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Audiologopædi

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for såvel talepædagogik (logopædi) som hørepædagogik (audiologi). Størstedelen af audiologopæder arbejder i det offentlige inden for specialundervisning ved kommunikationscentre og tale- og høreinstitutter.

Du har endvidere mulighed for at arbejde i hospitalssektoren eller ved private firmaer i høreapparatindustrien.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Teknisk sundhedsarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information