Kandidatuddannelse

Audiologopædi

Audiologopædi handler om især tale- og hørevanskeligheder hos børn og voksne. Arbejde med læsevanskeligheder kan dog også indgå i uddannelsen.

Fakta

Navn:
Audiologopædi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen bygger du videre på den viden, du har opnået på bacheloruddannelsen i audiologopædi, men der er mere fokus på teori, og du lærer, hvordan teori og forskning kan kombineres med praksis.

Efter endt uddannelse vil du typisk komme til at arbejde inden for specialundervisning ved PPR-kontorer (pædagogisk psykologisk rådgivning), kommunikationscentre, tale- og høreinstitutter eller på hospitaler eller i private firmaer i høreapparatindustrien.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen arbejder du overordnet set med diagnostik, undervisning, behandling og forskning i forbindelse med menneskers sprog-, tale- og høreproblemer.

Emner

Der vil bl.a. være undervisning i emner inden for videnskabelig metodologi, videregående logopædi, forløb i behandlingskommunikaton samt undervisnings-, test- og informationsmaterialer.

Specialisering

Du har mulighed for at specialisere dig yderligere i såvel logopædi som audiologi.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde.

Praktik

Der indgår også praktik på audiologopædiske arbejdspladser inden for logopædi, audiologi og evt. læsning. I den forbindelse skal du selv tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning.

Udland

Der er mulighed for at tage noget af uddannelsen ved et andet universitet i udlandet.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Odense.

Læs om

KU og SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Audiologopædi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for tre hovedområder: logopædi, audiologi og læsning. Størstedelen af audiologopæder arbejder i det offentlige inden for specialundervisning ved kommunikationscentre, tale- og høreinstitutter.

Du kan også få job ved højere læreanstalter, fx universiteter, videnscentre (for stammen eller hjerneskader) og ministerier.

Du har endvidere mulighed for at arbejde på hospitalsafsnit som audiologisk og foniatrisk afdeling samt på traumecentre. Nogle arbejder hos private firmaer i høreapparatindustrien.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Berit Landgreen er ansat som talepædagog i Halsnæs Kommune. Berit er uddannet socialpædagog og...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.