kandidatuddannelse i Audiologopædi
Kandidatuddannelse

Audiologopædi

Audiologopædi handler om især tale- og hørevanskeligheder hos børn og voksne. Arbejde med læsevanskeligheder kan dog også indgå i uddannelsen.

Fakta

Navn:
Audiologopædi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen bygger du videre på den viden, du har opnået på bacheloruddannelsen i audiologopædi, men der er mere fokus på teori, og du lærer, hvordan teori og forskning kan kombineres med praksis.

Efter endt uddannelse vil du typisk komme til at arbejde inden for specialundervisning ved PPR-kontorer (pædagogisk psykologisk rådgivning), kommunikationscentre, tale- og høreinstitutter eller på hospitaler eller i private firmaer i høreapparatindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du overordnet set med diagnostik, undervisning, behandling og forskning i forbindelse med menneskers sprog-, tale- og høreproblemer.

Indhold

Du har mulighed for at specialisere dig yderligere i såvel logopædi som audiologi.

Der vil bl.a. være undervisning i emner inden for videnskabelig metodologi, videregående logopædi, forløb i behandlingskommunikaton samt undervisnings-, test- og informationsmaterialer.

Der indgår også praktik på audiologopædiske arbejdspladser inden for logopædi, audiologi og evt. læsning. I den forbindelse skal du selv tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde. Der er også mulighed for at tage noget af uddannelsen ved et andet universitet i udlandet.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Odense.

Københavns Universitet (KU)

KU Udbyder audiologopædi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i audiologopædi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i audiologopædi eller logopædi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder audiologopædi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i logopædi eller audiologopædi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for tre hovedområder: logopædi, audiopædi og læsning. Størstedelen af audiologopæder arbejder i det offentlige inden for specialundervisning ved kommunikationscentre, tale- og høreinstitutter.

Du kan også få job ved højere læreanstalter, fx universiteter, videnscentre (for stammen eller hjerneskader) og ministerier.

Du har endvidere mulighed for at arbejde på hospitalsafsnit som audiologisk og foniatrisk afdeling samt på traumecentre. Nogle arbejder hos private firmaer i høreapparatindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning samt teknisk sundhed.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Berit Landgreen er ansat som talepædagog i Halsnæs Kommune. Berit er uddannet socialpædagog og...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.