kandidatuddannelse i Audiologopædi
Kandidatuddannelse

Audiologopædi

Audiologopædi handler om især tale- og hørevanskeligheder hos børn og voksne. Arbejde med læsevanskeligheder kan dog også indgå i uddannelsen.

Fakta

Navn:
Audiologopædi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen bygger du videre på den viden, du har opnået på bacheloruddannelsen i audiologopædi eller logopædi, men der er mere fokus på teori, og du lærer, hvordan teori og forskning kan kombineres med praksis.

Efter endt uddannelse vil du typisk komme til at arbejde inden for specialundervisning ved kommunikationscentre, tale- og høreinstitutter eller på hospitaler eller i private firmaer i høreapparatindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du overordnet set med diagnostik, undervisning, behandling og forskning i forbindelse med menneskers høre-, tale-, sprog- og stemmeproblemer.

Du har mulighed for at specialisere dig yderligere i såvel logopædi som audiologi.

Der vil bl.a. være undervisning i emner inden for videnskabelig metodologi, videregående logopædi, sprog, kommunikation og kognition i behandlingsforløb samt undervisnings-, test- og informationsmaterialer.

Der indgår også specialpædagogisk praktik på audiologopædiske arbejdspladser inden for logopædi, audiologi og læsning. I den forbindelse skal du selv tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning af mennesker med sprogvanskeligheder.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde. Der er også mulighed for at tage noget af uddannelsen ved et andet universitet i udlandet.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Odense.

Københavns Universitet (KU)

KU Udbyder audiologopædi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i audiologopædi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i audiologopædi eller logopædi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder audiologopædi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i logopædi eller audiologopædi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for tre hovedområder: logopædi, audiopædi og læsning. Størstedelen af audiologopæder arbejder i det offentlige inden for specialundervisning ved kommunikationscentre, tale- og høreinstitutter.

Du kan også få job ved højere læreanstalter, fx universiteter, videnscentre (for stammen eller hjerneskader) og ministerier.

Du har endvidere mulighed for at arbejde på hospitalsafsnit som audiologisk og foniatrisk afdeling samt på traumecentre. Nogle arbejder hos private firmaer i høreapparatindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning samt teknisk sundhed.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Langt de fleste af de knapt 500 nyuddannede over en 3-års periode har fået beskæftigelse i Grundskolen, inden for Voksenundervisning samt inden for sundhedsområdet (hos læger, tandlæger mv., på hospitaler), inden for institutionsområdet, på gymnasier og i høreapparatindustrien.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Berit Landgreen er ansat som talepædagog i Halsnæs Kommune. Berit er uddannet socialpædagog og...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.