Foto af Audiolog
Job

Audiolog

Audiologer undersøger og behandler forskellige former for hørevanskeligheder. Det kan fx være hørenedsættelse hos børn eller tab af hørelse hos voksne.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, private og offentlige høreklinikker, høreapparatfirmaer
Stillingsbetegnelser:
Audiolog, Teknisk audiolog

Audiologer er typisk ansat på sygehusenes audiologiske specialeafdelinger eller i private høreklinikker, hvor de undersøger patienter med høretab og afklarer behovet for fx høreapparater. Audiologerne tilpasser høreapparaterne og underviser patienten i brugen af dem. 

Audiologer kan også være med til at udvikle nye høreapparater og teknisk måludstyr til at måle forskellige former for hørenedsættelse.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Audiologer arbejder dels på sygehusenes audiologiske afdelinger og høreklinikker, hvor de foretager undersøgelser af klienter ligesom de udvælger, tilpasser og instruerer i brugen af høreapparater. Her arbejder de tæt sammen med bl.a. audiologiassistenter.

Pædagogisk specialiserede audiologer arbejder på tale-høreinstitutter eller på kommunikationscentre med undervisning og behandling af fx hørehæmmede eller folk med tinnitus.

Desuden er de ansat i det kommunale PPR-system (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor de arbejder med undervisning, behandling og rådgivning af børn og forældre. Se mere herom i Tale hørepædagog.

Audiologer tager sig af ambulant undersøgelse og ikke-kirurgisk behandling af børn og voksne med hørenedsættelse. Dertil kommer diagnostik og behandling af patienter med tinnitus (øresusen). Et væsentligt arbejdsområde er undersøgelse og behandling af børn.

Som audiolog undersøger du patienter med hørenedsættelse og foretager en høreprøve i særlige lydisolerede rum/bokse. Undersøgelserne fører for det meste til tilpasning af høreapparat.

I få tilfælde sendes patienten til supplerende undersøgelser på fx en røntgenafdeling, klinisk biokemisk afdeling eller klinisk fysiologisk afdeling.

Skal patienten have høreapparat, tager en Øreproptekniker aftryk af øret, så der kan laves en øreprop til brug i øret eller bag øret.

Ved næste undersøgelse laver audiologen eller en audiologiassistent tilpasning og kontrol af høreapparatet. Det foregår næsten udelukkende ved hjælp af computer og foretages på baggrund af viden om patientens hørenedsættelse, høremæssige og kommunikative behov og høreapparatets egenskaber.

Nogle patienter indkaldes til efterkontrol og eventuel justering af høreapparatets forstærkning. Audiologen foretager tilpasningen, justering af øreproppen eller af skallens pasform.

Audiologer arbejder også med fornyelse af høreapparater. Dels slides apparaterne ved brug og dels kan patientens behov ændres på grund af nedsættelse af høreevnen eller anden sygdom.

Et særligt område er undersøgelser af børn med nedsat høreevne og hørehandicap. Området går under betegnelsen børneaudiologi og audiologens opgave er at vurdere hørelsen hos børn og sørge for, at barnet får den optimale behandling.

Nogle audiologer underviser andet sundhedspersonale i at udføre hørescreeninger på nyfødte, ligesom de selv undersøger og behandler spædbørn.

Audiologer kan også være ansat hos ørelæger, hvor de bl.a. foretager audiologiske undersøgelser. Endelig ansættes de hos forhandlere af høreapparater.

På audiologiske afdelinger og høreklinikker på sygehusene underviser audiologer i brug af høreapparater ligesom de vejleder forældre til hørehæmmede børn.

Audiologer arbejder også med patienter med stærkt generende tinnitus og lydoverfølsomhed. Undersøgelsen gennemgås af en læge eller en audiologopæd sammen med patienten, og patienten tilbydes derefter forskellige lydinstrumenter til afhjælpning af genen. Der er ofte behov for flere besøg for at finde frem til den optimale behandling.

Audiologopæderne kan også arbejde med intensiv instruktion eller specialtræning i brugen af høretekniske hjælpemidler.

En særlig opgave kan være arbejdet med børn, der får foretaget cochlear implant (CI). Børn med døvhed kan få indopereret et implantat, der erstatter hørelsen, og en udvendig taleprocessor.

Arbejdsplads

Audiologer ansættes på audiologiske afdelinger og høreklinikker på sygehusene, som undervisere af sundhedspersonale på videregående uddannelsesinstitutioner, i at udføre hørescreeninger på nyfødte, samt hos producenter og forhandlere af høreapparater.

Enkelte er ansat på hospitalernes traumecentre og audiologiske afdelinger og høreklinikker.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Arbejde inden for audiologi og logopædi39.169 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Området for behandling af hørehandicap og høreskader udvides og udvikles hele tiden.

Især er man blevet opmærksom på medfødte høreskader hos børn, som skal opdages så tidligt som muligt for at forebygge indlæringsvanskeligheder og taleproblemer.

Nogle audiologer underviser på audiologiske uddannelser, mens andre deltager i forskning i behandlingsmetoder og udvikling af ny teknologi til behandling af hørehandicap.

Mere uddannelse

Audiologopædisk Forening tilbyder efteruddannelseskurser.

Få mere at vide

Foreningen af universitetsuddannede audiologopæder
www.fua.dk

Audiologopædisk Forening
www.alf.dk

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.