Job

Audiologiassistent (job)

Som audiologiassistent undersøger du menneskers hørelse og hjælper dem med at få høreapparat.

Fakta

Arbejdssteder:
Hos øre-næse-halslæger, Audiologiske afdelinger eller øreafdelinger, På private høreklinikker, Hos høreapparatfabrikanter og i Bedriftssundhedstjenesten
Stillingsbetegnelser:
Audiologiassistent

I hverdagen møder du børn og voksne, der har problemer med hørelsen.

Du undersøger dine patienters hørelse ved hjælp af teknisk måleudstyr og grundige samtaler. I samarbejde med ørelægen udreder du problemet og foreslår en løsning, som fx kan være det rigtige høreapparat.

Audiologiassistenter arbejder på sygehuse og hospitaler, hos øre-, næse- og halslæger eller i private hørecentre. 

Foto: GettyImages

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Dit job er at hjælpe børn og voksne til at kunne høre så godt som muligt.

Høreprøve

I dit daglige arbejde måler du patientens hørelse ved hjælp af teknologisk måleudstyr. Du vurderer måleresultaterne og stiller professionelle spørgsmål til din patients oplevelse af sin hørelse.

Undersøgelserne skal give dig en præcis viden om høreproblemet, som du kan give videre til ørelægen eller patienten. Målet er at finde en løsning, som f.eks. kan være et høreapparat.

Høreapparater

Du har en indgående viden om forskellige typer høreapparater og deres funktioner.

Det er dit job at forstå din patients behov og forklare om mulighederne, så I sammen kan vælge et velegnet høreapparat. Et høreapparat skal både afhjælpe det fysiske problem med hørelsen og passe til brugerens alder, hverdag og livsstil.

Når høreapparatet er valgt, tager du mål af øret og laver bestilling. Det er også dig, som finjusterer apparatet og instruerer i, hvordan man bruger og vedligeholder det.

Samarbejde

Som audiologiassistent arbejder du sammen med andre faggrupper, fx ørelæger og andet fagpersonale i klinikken. Du kan også have kontakt til medarbejdere hos producenter af høreapparater eller måleudstyr. 

Arbejdsopgaver

Typiske arbejdsopgaver for en audiologiassistent er:

 • Foretage høreundersøgelser for at måle fx høretab og tab af skelneevne (dvs. ikke at kunne høre forskel på ord)
 • Samarbejde med patient og ørelæge om at finde løsning på et høreproblem
 • Rådgive patienter om muligheder og valg af høreapparat
 • Tage aftryk af øret, bestille høreapparat samt tilpasse og finjustere det
 • Undervise og instruere patienter i brug af høreapparatet

Karriereveje

Eksempler på karriereveje som audiologiassistent:

 • Arbejde med salg af høreapparater i et privat hørecenter
 • Ansat på en audiologisk afdeling på et hospital
 • Arbejde med at foretage høreprøver på børn og unge
 • Deltage i forskningsprojekter om sygdomme i øret eller om udvikling af nye teknologier og målemetoder

Arbejdssteder

Her er de typiske arbejdssteder for audiologiassistenter:

 • I private hørecentre med direkte rådgivning og salg til kunder 
 • På hospitalers og sygehuses audiologiske afdelinger
 • Hos praktiserende øre-næse-hals-læger
 • Hos producenter af høreapparater

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk
behandlingsudstyr
-30.780 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede audiologiassistenter, der er ansat i stillinger med andre titler.

Uddannelsesvej

Uddannelsen til audiologiassistent er et speciale på erhvervsuddannelsen hospitalsteknisk assistent. Uddannelsen tager 3 år.

Læs om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Mere uddannelse

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som hospitalsteknisk assistent har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som audiologiassistent tage AMU-kurser inden for dit område. Se en oversigt over AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.