Skeleterapeut undersøger et barns syn
Job

Skeleterapeut (job)

Som skeleterapeut undersøger og behandler du problemer hos mennesker, som fx lider af dårligt samsyn, der er udtryk for øjnenes evne til at samarbejde.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Privatpraktiserende øjenlæger
Stillingsbetegnelser:
Skeleterapeut, Ortoptist

Du kan bl.a. arbejde med at genoptræne synet hos patienter, som er plaget af sløret syn efter en hjernerystelse eller øjensygdom. Du kan også beskæftige dig med børn, som skeler og ser dobbelt.

Som skeleterapeut har du stor viden om synet og er specialist i øjenmuskler. Du ved, hvordan du kan afhjælpe problemer med øjnene og deres evne til at samarbejde.

Skeleterapeuter arbejder typisk hos øjenlæger eller i øjenafdelinger på sygehuse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som skeleterapeut hjælper du mennesker med nedsat syn, dårligt samsyn eller andre synsfejl.

Test og måling af syn

Du undersøger synet hos patienter med forskellige synsproblemer.

Det kan fx være nedsat syn, øjenlammelser eller skelen, hvor øjnene ikke ser i samme retning. Det kan også handle om et dovent øje, hvor synet er påvirket af, at det ene øje bliver mere dominerende end det andet. Fx fordi patienten skeler.

Behandling og træning

Når du har stillet en diagnose, vejleder og hjælper du dine patienter med at rette op på synsfejlen.

Det kan både være med praktiske øvelser og hjælpemidler. Fx en henvisning til briller med specialglas, der retter op på dobbeltsyn, eller – hos patienter med et dovent øje – med brug af plaster for det bedst seende øje, så det dovne øje bliver trænet og styrket.

Skeler patienten kraftigt kan dine målinger danne grundlag for en evt. operation.

Arbejdsopgaver

En skeleterapeuts typiske arbejdsopgaver er at:

 • Teste, undersøge og måle samsynet
 • Måle synsstyrken hos børn for at se, om der er behov for briller eller justering af brillestyrken
 • Måle skelevinkler samt evt. afprøve og ordinere briller med specialglas
 • Undersøge synsfeltet
 • Tage billeder af øjenbaggrunden for at opdage evt. øjensygdom
 • Optræne og styrke dovne øjne hos børn op til otte år, bl.a. med brug af øvelser, briller og plaster for det dominerende øje
 • Træne samsynet med praktiske øvelser
 • Samarbejde med øjenlæger, optometrister og andet sundhedspersonale

Arbejdssteder

Typiske arbejdssteder for en skeleterapeut er:

 • Øjenlæger
 • Skele- og øjenklinikker eller -afdelinger på sygehuse

Karriereveje

Som skeleterapeut kan du specialisere dig inden for:

 • Skelen: Du undersøger og behandler svag skelen hos mindre børn, før det udvikler sig til kraftig skelen og et evt. dovent øje
 • Hovedtraumer og øjensygdomme: Du genoptræner synet hos patienter med øjensygdom eller svære hovedtraumer, fx efter hjernerystelse eller piskesmæld

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere.

Du kan som regel finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Uddannelsesvej

Uddannelsen til skeleterapeut (ortoptist) er en videregående uddannelse. Uddannelsen findes ikke i Danmark, men kan tages i udlandet, bl.a. i Sverige.

Læs mere om uddannelsen

Du kan læse om dine muligheder for uddannelse til ortoptist i udlandet hos Dansk Medicinsk Ortoptisk Forening.

Læs mere om uddannelse til ortoptist (dmof.dk)

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.