kandidatuddannelse i Audiologi
Kandidatuddannelse

Audiologi

Kandidatuddannelsen i audiologi bygger videre på bacheloruddannelsen i audiologi, og du får viden om såvel det praktiske som det teoretiske audiologiske felt.

Fakta

Navn:
Audiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen er en videnskabeligt baseret uddannelse. Du bygger videre på din viden fra bacheloruddannelsen i audiologi inden for akustik, tekniske målinger og hørerehabilitering. Du styrker desuden dine kompetencer inden for bl.a. psykoakustik, børneaudiologi, avanceret høreapparatteknik samt forebyggelse.

Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. have jobmuligheder på sygehuses audiologiske afdelinger, tale-høreinstitutioner, kommunikationscentre, ved private høreapparatforhandlere og i høreapparatindustrien.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i audiologi lærer du ud fra et videnskabeligt grundlag at undersøge og vurdere patienter samt at planlægge deres behandlingsforløb. Du lærer også at formidle din faglige viden og at vejlede såvel patienter som pårørende og andre samarbejdspartnere, ligesom du lærer videnskabelige metoder i teori og praksis.

Fag

Under uddannelsen undervises du i fx:

  • Videnskabelig metode og analyse
  • Hørelsens fysiologi og patofysiologi
  • Psykoakustik
  • Profylaktisk audiologi
  • Børneaudiologi
  • Signalanalyse
  • Avanceret høreapparatsteknik
  • Innovation

Hertil kommer muligheden for forskellige valgfag. Endelig lærer du at igangsætte og indgå i udviklings- og undersøgelsesarbejde.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i audiologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder på sygehuses audiologiske afdelinger, ved tale-høreinstitutter, kommunikationscentre, private høreapparatforhandlere og i høreapparatindustrien.

Du kan også anvende dine generelle kompetencer og søge administrative stillinger på andre felter end det audiologiske.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information