kandidatuddannelse i Audiologi
Kandidatuddannelse

Audiologi

Kandidatuddannelsen i audiologi bygger videre på bacheloruddannelsen i audiologi, og du får viden om såvel det praktiske som det teoretiske audiologiske felt.

Fakta

Navn:
Audiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen er en videnskabeligt baseret uddannelse. Du bygger videre på din viden fra bacheloruddannelsen i audiologi inden for akustik, tekniske målinger og hørerehabilitering. Du styrker desuden dine kompetencer inden for bl.a. psykoakustik, børneaudiologi, avanceret høreapparatteknik samt forebyggelse.

Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. have jobmuligheder på sygehuses audiologiske afdelinger, tale-høreinstitutioner, kommunikationscentre, ved private høreapparatforhandlere og i høreapparatindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i audiologi lærer du ud fra et videnskabeligt grundlag at undersøge og vurdere patienter samt at planlægge deres behandlingsforløb. Du lærer også at formidle din faglige viden og at vejlede såvel patienter som pårørende og andre samarbejdspartnere, ligesom du lærer videnskabelige metoder i teori og praksis.

Indhold

Under uddannelsen undervises du i fx:

  • Videnskabelig metode og analyse
  • Hørelsens fysiologi og patofysiologi
  • Psykoakustik
  • Profylaktisk audiologi
  • Børneaudiologi
  • Signalanalyse
  • Avanceret høreapparatsteknik
  • Innovation

Hertil kommer muligheden for forskellige valgfag. Endelig lærer du at igangsætte og indgå i udviklings- og undersøgelsesarbejde.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder audiologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i audiologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i audiologi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder på sygehuses audiologiske afdelinger, ved tale-høreinstitutter, kommunikationscentre, private høreapparatforhandlere og i høreapparatindustrien.

Du kan også anvende dine generelle kompetencer og søge administrative stillinger på andre felter end det audiologiske.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning samt teknisk sundhed.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information