kandidatuddannelse i Audiologi
Kandidatuddannelse

Audiologi

Kandidatuddannelsen i audiologi bygger videre på bacheloruddannelserne i audiologi og pædagogisk audiologi, og du får viden om såvel det praktiske som det teoretiske felt inden for området.

Fakta

Navn:
Audiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har to specialiseringer: en pædagogisk og en teknisk. Nogle af fagene på de to retninger er fælles. Du har selv mulighed for at sammensætte en del af dine fag alt efter interesse og ønske om yderligere specialisering inden for det audiologiske felt.

Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. have jobmuligheder på sygehuses audiologiske afdelinger, tale-høreinstitutioner, kommunikationscentre, ved private høreapparatforhandlere og i høreapparatindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i audiologi lærer du ud fra et videnskabeligt grundlag at undersøge og vurdere patienter samt at planlægge deres behandlingsforløb. Du lærer også at formidle din faglige viden og at vejlede såvel patienter som pårørende og andre samarbejdspartnere.

Under uddannelsen undervises du i fx:

  • Videnskabelig metode og analyse i logopædi og audiologi
  • Hørelsens fysiologi og patofysiologi
  • Psykoakustik
  • Profylaktisk audiologi
  • Børneaudiologi
  • Forskellige specialiserings- og valgfag

Du får også færdigheder i at igangsætte og indgå i udviklings- og undersøgelsesarbejde.

Uddannelsen giver mulighed for specialisering i enten pædagogisk eller teknisk audiologi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder audiologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i audiologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til specialiseringen i pædagogisk audiologi:

  • Pædagogisk audiologi
  • Audiologi med suppleringsfagene audiologi II (5 ECTS), klinisk praksis (5 ECTS) samt sprog- og talevanskeligheder hos børn (5 ECTS)

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til specialiseringen i teknisk audiologi:

  • Audiologi
  • Pædagogisk audiologi med suppleringsfagene teknisk akustik (5 ECTS) samt videregående høreapparatbehandling og høreapparattilpasning (10 ECTS)

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder på sygehuses audiologiske afdelinger, ved tale-høreinstitutter, kommunikationscentre, private høreapparatforhandlere og i høreapparatindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning samt teknisk sundhed.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information