Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse
Bacheloruddannelse

Naturvidenskabelig bachelor

Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC er en tværfaglig, naturvidenskabelig uddannelse med mulighed for specialisering i et eller to fag.

Fakta

Navn:
Naturvidenskabelig bachelor
Andre betegnelser:
Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer kursusundervisning i naturvidenskabelige teorier og metoder med projektarbejde, hvor du formulerer og løser problemer under vejledning af videnskabeligt personale.

Bacheloruddannelsen består af et 1-årigt, tværfagligt grundforløb og et efterfølgende 2-årigt specialiseringsforløb. Gennem grundforløbet bliver du klar til at vælge dine fag på specialiseringsforløbet. Det kan fx være  Molecular  Biology,  Chemistry eller  Environmental  Biology.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen naturvidenskabelig bachelor giver dig mulighed for at vælge, hvilke fag du ønsker at specialisere dig i. Fra første semester kan du profilere din uddannelse gennem valg af kurser og projekter. 

Projektarbejdet foregår på dansk, mens der på kurserne i vid udstrækning undervises på engelsk som forberedelse til de ofte engelsksprogede kandidatuddannelser.

Uddannelsens første år

Det første år lærer du, hvordan man kan forstå og undersøge naturen og matematiske og digitale systemer ved hjælp af teorier, eksperimenter, analyser og modeller. Det sker gennem en ligelig fordeling af kurser og projekter.

Du kan tage kurser inden for medicinal-, molekylær- og miljøbiologi, datalogi, fysik, geografi, kemi, matematik, statistik og videnskabsteori. Der er enkelte obligatoriske kurser, men allerede fra første semester kan du selv vælge to ud af tre kurser.

I projekterne har du indflydelse på, hvilke problemfelter du kommer til at arbejde med.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra andet år begynder du en specialisering i det ene af to bachelorfag. Du kan vælge blandt en række fastlagte kombinationer, både inden for naturvidenskab og på tværs af hovedområder.

Det ene fag skal være inden for det naturvidenskabelige område, og her kan du vælge mellem fagene:

 • Biology
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Datalogi
 • Environmental  Biology
 • Fysik
 • Geografi
 • Informatik
 • Kemi
 • Mathematics
 • Medicinalbiologi
 • Molecular
 • Physics
 • Tek Sam –  Miljøplanlægning

Du kan vælge to naturvidenskabelige fag, eller du kan kombinere med fag fra et andet hovedområde. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Uddannelsen på engelsk

Uddannelsen udbydes også på engelsk. Uddannelsen har samme struktur som den danske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder. Læs evt. mere i UG-artiklen International Bachelor in Natural Science.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc med angivelse af fagspecialiseringen.

Undervisning

Uddannelsen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Jobmulighederne afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information