den humanistisk-teknologiske bacheuddannelse
Bacheloruddannelse

Humanistisk-teknologisk bachelor

På den humanistisk-teknologiske bachelor på Roskilde Universitet arbejder du tværfagligt med forholdet mellem design, teknologi og mennesker.

Fakta

Navn:
Humanistisk-teknologisk bachelor
Andre betegnelser:
Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen plus specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at designe innovativ teknologi med fokus på de mennesker, der skal bruge teknologien. Du arbejder fx med spørgsmål som: Hvordan bruger vi den teknologi, der omgiver os? Hvordan kan vi lave bæredygtige designs?

Uddannelsen er tværfaglig, og du specialiserer dig i et eller to bachelorfag. Du kan vælge at kombinere en række forskellige bachelorfag. Nogle af de fag, du kan vælge, er: Datalogi, Plan, by og proces, Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, Psykologi, Performance Design eller Kommunikation.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse er både teoretisk og praktisk og giver dig viden og kompetencer inden for fx:

 • Analyse af brugerbehov ved udvikling af nye systemer, robotteknologi og kunstig intelligens
 • Planlægning af forandringer i virksomheder i forbindelse med teknologisk udvikling
 • Anvendelse af ny medieteknologi som fx virtuel reality, interaktiv, tredimensionel visualisering af produktdesign
 • Indførelse af digital forvaltning i det offentlige

Uddannelsens første år

Det første år har du kurser om design, teknologi og mennesker. På design-workshops kommer du til at arbejde med konkrete værktøjer til løsning af designproblemer i en kreativ og metodisk designproces.

Du kommer til at bruge både teori og praksis i projektarbejdet, hvor du arbejder med at analysere og løse komplekse designproblemer og forstå teknologiske forandringsprocesser. Undervejs kan du samarbejde med både virksomheder, offentlige institutioner og græsrodsorganisationer.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra andet år specialiserer du dig i et eller to bachelorfag, der kobler teknologi, mennesker og design. Det kan fx være datalogi, informatik, sundhed, byplanlægning, geografi eller miljøplanlægning og bæredygtighed.

Du har også mulighed for at koble et af disse fag med fx psykologi, Performance Design eller kommunikation.  Se, hvilke fag du kan vælge, og hvordan du kan kombinere dem på RUC's hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper med en underviser tilknyttet hver projektgruppe.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

På RUC begynder din humanistisk-teknologiske bachelor med 1 år, hvor du lærer relevante teorier og metoder inden for dit hovedområde.

Fra andet år begynder en specialisering i to bachelorfag. Det ene fag vælger du inden for dit hovedområde. Det andet fag vælger du blandt en række udvalgte fag – enten indenfor eller på tværs af hovedområder.

Enkelte bacheloruddannelser kan kun læses som et-fags bachelor. Her kan du altså ikke vælge to fag.

Du kan læse mere om uddannelsen, og hvilke bachelorfag der kan kombineres, på RUC's hjemmeside. Du kan også læse mere om optagelse på Roskilde Universitet og om vurdering af ansøgere gennem kvote 2 på RUC.

Vær opmærksom på, at nogle bachelorfag har specifikke adgangskrav ud over dem, du skal opfylde for at komme ind på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse.

Særligt om faget journalistik

Hvis du ønsker at læse journalistik som et af dine bachelorfag, skal du søge om dette allerede ved optagelsen på bacheloruddannelsen, og faget kan kun kombineres med informatik.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (Sommerstart)AO 
Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse + journalistik + andet fag (Sommerstart)3,7 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Jobmulighederne afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information