Kvinde kigger på opgave
Bacheloruddannelse

Humanistisk-teknologisk bachelor

På humanistisk-teknologisk bachelor arbejder du som designudvikler og lærer at skabe teknologiske løsninger, som gavner hverdagsliv, arbejdsliv, klima og sundhed.

Fakta

Navn:
Humanistisk-teknologisk bachelor
Andre betegnelser:
Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen plus specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen klæder dig på til at arbejde videnskabeligt, tværfagligt og praktisk med designprocesser, bæredygtig teknologiudvikling, mennesker og samfund. Du lærer bl.a. at identificere de menneskelige og sociale behov, som nye teknologiske løsninger skal spille sammen med.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du fx arbejde med design, innovation og brugerinddragelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Humanistisk-teknologisk bachelor er både en teoretisk og praktisk uddannelse. Du lærer at organisere og lede designprocesser, og du kan dygtiggøre dig inden for:

Digitale teknologier, hvor du fx kan skabe interaktive digitale oplevelser
Grønne teknologier, hvor du fx kan bidrage til mere bæredygtig energi eller fødevareproduktion
Velfærds- og sundhedsteknologier, hvor du fx kan være med til at udvikle nye sundhedsapps

Uddannelsens første år

Det første år har du kurser om design, teknologi og mennesker.

Du arbejder bl.a. med at analysere og løse komplekse designproblemer og forstå teknologiske forandringsprocesser – både i teori og praksis i samarbejde med virksomheder og organisationer.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra andet år specialiserer du dig i et eller to bachelorfag, der kobler teknologi, mennesker og design. Det kan fx være datalogi, sundhed eller byplanlægning.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser, workshops og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper med en underviser tilknyttet hver projektgruppe.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Uddannelsen humanistisk-teknologisk bachelor på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Særligt om faget journalistik

Hvis du ønsker at læse journalistik som et af dine bachelorfag, skal du søge om dette allerede ved optagelsen på bacheloruddannelsen, og faget kan kun kombineres med informatik.

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (Sommerstart)AO 
Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse + journalistik + andet fag (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Fremtidsmulighederne afhænger af din specialisering. Du kan fx arbejde som it-udvikler, byplanlægger, miljøkonsulent og sundhedskonsulent.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information