bacheloruddannelsen i Interaktionsdesign
Bacheloruddannelse

Interaktionsdesign

Du lærer at designe nye og innovative digitale produkter, der fremmer den måde, mennesker kommunikerer på i deres hverdags-, privat- og arbejdsliv.

Fakta

Navn:
Interaktionsdesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen sætter fokus på brugere, teknologi, fysisk form, kontekst og brug samt på samspillet mellem disse i udviklingen af nye produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

Med en bachelor i interaktionsdesign kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet typisk have jobmuligheder i virksomheder inden for IKT og forbrugerelektronik og i medieindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i interaktionsdesign er baseret på forskning i interaktionsdesign og menneske-maskin-interaktion. Du lærer at designe interaktion mellem brugere og produkt, programmere og lave systemanalyse. Fokus er på brugeroplevelse, anvendelse og interaktion.

Du undervises i fag som metode, visualisering, prototyping og brugeroplevelse, og du får således en grundlæggende forståelse for, hvordan produkter skal fremstilles.

Uddannelsen omfatter bl.a. følgende emner:

 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
 • Visuelt design og prototyping
 • Brugercentreret design
 • Imperativ programmering
 • Realtids interface og interaktioner
 • User experience

Du lærer desuden om kvantitative og kvalitative metoder, så du bliver i stand til at undersøge brugernes behov og dermed lave brugerorienteret design.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser samt problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder interaktionsdesign som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i interaktionsdesign.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i interaktionsdesign kan du læse videre på kandidatuddannelsen i interaktionsdesign.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder som interaktionsdesigner i virksomheder inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT), forbrugerelektronik samt i medieindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information