bacheloruddannelsen i Interaktionsdesign
Bacheloruddannelse

Interaktionsdesign

Du lærer at designe og udvikle digitale produkter til brug i hverdagen, i hjemmet og på arbejdet.

Fakta

Navn:
Interaktionsdesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen sætter fokus på design og udvikling af digitale produkter, hvor samspillet mellem brugere, teknologi og kontekst er i centrum.

Med en bachelor i interaktionsdesign kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som fx interaktionsdesigner, user experience designer og front-end udvikler. Det kan være i virksomheder, der udvikler software samt digitale design- og konsulentbureauer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i interaktionsdesign er baseret på forskning i interaktionsdesign og menneske-maskin-interaktion. Du lærer at designe interaktion mellem brugere og produkt, at programmere og at lave systemanalyse. Fokus er på brugeroplevelse, anvendelseskvalitet og æstetik.

Du undervises i fag som metode, visualisering, prototyping og brugeroplevelse, og du får således en grundlæggende forståelse for, hvordan produkter skal fremstilles.

Emner

Uddannelsen omfatter bl.a. følgende emner:

 • Funktionelt og Visuelt design
 • Brugercentreret design
 • Imperativ programmering
 • Objektorienteret Programmering
 • Mobil app udvikling
 • Databaseudvikling
 • Interaktioner med AI
 • User experience

Du lærer desuden om kvantitative og kvalitative metoder, så du bliver i stand til at undersøge brugernes behov og dermed lave brugerorienteret design.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser samt problemorienteret projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Uddannelsen interaktionsdesign på Aalborg Universitet (aau.dk)

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Interaktionsdesign

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i interaktionsdesign kan du læse videre på følgende kandidatuddannelse:

Interaktionsdesign

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder som interaktionsdesigner i virksomheder inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT), forbrugerelektronik samt i medieindustrien.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Systemudvikling, programmering og design

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information