bacheloruddannelsen i Interaktionsdesign
Bacheloruddannelse

Interaktionsdesign

Du lærer at designe nye og innovative digitale produkter, der fremmer den måde, mennesker kommunikerer på i deres hverdags-, privat- og arbejdsliv.

Fakta

Navn:
Interaktionsdesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen sætter fokus på brugere, teknologi, fysisk form, kontekst og brug samt på samspillet mellem disse i udviklingen af nye produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

Med en bachelor i interaktionsdesign kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet typisk have jobmuligheder i virksomheder inden for IKT og forbrugerelektronik og i medieindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i interaktionsdesign er baseret på forskning i interaktionsdesign og menneske-maskin-interaktion. Du lærer at designe interaktion mellem brugere og produkt, programmere og lave systemanalyse. Fokus er på brugeroplevelse, anvendelse og interaktion.

Du undervises i fag som metode, visualisering, prototyping og brugeroplevelse, og du får således en grundlæggende forståelse for, hvordan produkter skal fremstilles.

Emner

Uddannelsen omfatter bl.a. følgende emner:

 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
 • Visuelt design og prototyping
 • Brugercentreret design
 • Imperativ programmering
 • Realtids interface og interaktioner
 • User experience

Du lærer desuden om kvantitative og kvalitative metoder, så du bliver i stand til at undersøge brugernes behov og dermed lave brugerorienteret design.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser samt problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder interaktionsdesign som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i interaktionsdesign.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i interaktionsdesign kan du læse videre på kandidatuddannelsen i interaktionsdesign.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder som interaktionsdesigner i virksomheder inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT), forbrugerelektronik samt i medieindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information