bachelor i softwareudvikling
Bacheloruddannelse

Softwareudvikling

På uddannelsen lærer du at designe og programmere software. Du kommer også til at arbejde med kommunikation, formidling og forretning.

Fakta

Navn:
Softwareudvikling
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er naturvidenskabelig, men du bliver også undervist i humanistiske og erhvervsøkonomiske fag. Du lærer bl.a. om organisationsteori, ledelse og økonomi, så du bliver i stand til at lave målrettede it-løsninger.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som fx it-konsulent eller produktudvikler inden for design af software.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle software, herunder hvordan man anvender aktuelle teknologier såsom moderne programmeringssprog, operativsystemer, netværk, distribuerede systemer, databasesystemer og modellering.

Kurser

Ud over de klassiske datalogiske kurser i programmering, algoritmer og datastrukturer, operativsystemer, kompilere og databaser, indgår der også kurser i brugercentreret design, organisationsteori, forretningsprocesser og ledelse.

Du kommer til at arbejde med alle faser af softwareudviklingsprocessen, dvs. både analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Udvikling og design

Tilsammen giver fagområderne dig forudsætninger for at kunne analysere behovet for bestemte it-løsninger. Du lærer at udvikle og designe løsningen og rådgive om, hvordan en virksomhed eller en organisation skal tage it-løsningen i brug.

Uddannelsen giver også mulighed for valg blandt en række valgfrie kurser.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

IT-Universitetet

 • Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 6,0
 • Engelsk B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 100
 • IELTS-test med en testscore på mindst 7,0
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i softwareudvikling foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart)7.6 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i softwareudvikling kan du læse videre på en række samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og teknisk videnskabelige kandidatuddannelser. Der er adgang til IT-Universitets kandidatuddannelse i datalogi eller spil (linjen teknologi).

Jobmuligheder

Alt efter hvad du specialiserer dig i, giver uddannelsen dig som færdiguddannet jobmuligheder som fx it-konsulent i en virksomhed eller som produktudvikler, der ud fra kundens behov og forhold på markedet tager ansvar for design, programmering og test af et nyt softwareprodukt.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Systemudvikling, programmering og design

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information