kandidatuddannelse i Datalogi
Kandidatuddannelse

Datalogi

Kandidatuddannelsen i datalogi har fokus på udvikling og vedligeholdelse af software.

Fakta

Navn:
Datalogi
Andre betegnelser:
Datalogi (it), Computer Science
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen lærer du at udvikle software, men du lærer også om den organisatoriske og ledelsesmæssige del af en it-udviklingsproces.

Du lærer om moderne programmeringssprog, databaser, distribuerede systemer, it-sikkerhed, algoritmer og datastrukturer, softwareudviklingsprocesser, kravspecifikation samt organisation og ledelse.

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at varetage flere typer af job i it-branchen.

Du kan blandt andet finde arbejde som systemudvikler, programmør, softwarearkitekt eller projektleder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at designe og programmere både små og store softwaresystemer, fra mobile applikationer til webbaserede forretningssystemer. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen, dvs. både analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Der indgår også emner som organisationsteori, forretningsprocesser, ledelse og økonomi i uddannelsen.

Tilsammen giver fagområderne dig forudsætninger for at kunne analysere behovet for bestemte it-løsninger, udvikle og designe løsningen og rådgive om, hvordan en virksomhed eller en organisation skal tage it-løsningen i brug.

Eksempler på emner og specialiseringer

  • Algoritmer
  • Databaseteknologi
  • Robotics
  • Kryptologi
  • Distribuerede systemer
  • Maskinintelligens
  • Programmeringsteknologi
  • Spilprogrammering

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Erhvervskandidatuddannelse

Københavns Universitet (KU) og Syddansk Universitet (SDU) udbyder også uddannelsen som erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Titel

Du får titlen cand.scient. i datalogi. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Computer Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde. 

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i datalogi foregår i:

Uddannelsen på engelsk

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i datalogi. IT-Universitetet udbyder en bacheloruddannelse i softwareudvikling

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

De fleste dataloger bliver ansat i det private erhvervsliv. Afhængigt af dit speciale vil du have jobmuligheder som fx projektleder med ansvar for systemudviklingsprojekter i en virksomhed, eller som softwarearkitekt med ansvar for design, programmering og test af et nyt softwareprodukt.

Du vil også kunne søge job som it-konsulent med bredere ansvarsområde, fx i forbindelse med brug af it-løsninger på tværs af afdelinger i en virksomhed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information