kandidatuddannelse i Datalogi
Kandidatuddannelse

Datalogi

Kandidatuddannelsen i datalogi foregår de fleste steder på engelsk og har fokus på udvikling og vedligeholdelse af software.

Fakta

Navn:
Datalogi
Andre betegnelser:
Datalogi (it), Computer Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen foregår de fleste steder på engelsk og handler om udvikling og vedligeholdelse af software, men du lærer også om den organisatoriske og ledelsesmæssige del af en it-udviklingsproces.

Du lærer om moderne programmeringssprog, databaser, distribuerede systemer, it-sikkerhed, algoritmer og datastrukturer, softwareudviklingsprocesser, kravspecifikation samt organisation og ledelse.

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at varetage flere typer af job i it-branchen.

Du kan blandt andet finde arbejde som systemudvikler, programmør, softwarearkitekt eller projektleder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at designe og programmere både små og store softwaresystemer, fra mobile applikationer til webbaserede forretningssystemer. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen, dvs. både analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Der indgår også emner som organisationsteori, forretningsprocesser, ledelse og økonomi i uddannelsen.

Tilsammen giver fagområderne dig forudsætninger for at kunne analysere behovet for bestemte it-løsninger, udvikle og designe løsningen og rådgive om, hvordan en virksomhed eller en organisation skal tage it-løsningen i brug.

Du kan specialisere dig inden for et eller flere områder, afhængigt af det valgte universitet. Læs mere på universiteternes egne hjemmesider.

Eksempler på emner og specialiseringer

  • Algoritmer
  • Databaseteknologi
  • Robotics
  • Kryptologi
  • Distribuerede systemer
  • Maskinintelligens
  • Programmeringsteknologi
  • Spilprogrammering

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Computer Science.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen på Københavns Universitet og Syddansk Universitet også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på hjemmesiderne Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde. 

Sprog

Uddannelsen udbydes på dansk ved AAU og på engelsk ved KU, ITU, RUC og AU. På SDU foregår undervisningen på dansk eller engelsk afhængigt af underviseren.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Læs om

KU, SDU, AAU og og AU udbyder også en bacheloruddannelse i datalogi.

IT-Universitetet udbyder en bacheloruddannelse i softwareudvikling.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

De fleste dataloger bliver ansat i det private erhvervsliv. Afhængigt af dit speciale vil du have jobmuligheder som fx projektleder med ansvar for systemudviklingsprojekter i en virksomhed, eller som softwarearkitekt med ansvar for design, programmering og test af et nyt softwareprodukt.

Du vil også kunne søge job som it-konsulent med bredere ansvarsområde, fx i forbindelse med brug af it-løsninger på tværs af afdelinger i en virksomhed.

Pædagogikum

Datalogi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information