kandidatuddannelse i Datalogi
Kandidatuddannelse

Datalogi

Kandidatuddannelsen i datalogi foregår de fleste steder på engelsk og handler om udvikling og vedligeholdelse af software, men du lærer også om den organisatoriske og ledelsesmæssige del af en it-udviklingsproces.

Fakta

Navn:
Datalogi
Andre betegnelser:
Datalogi (it), Computer Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indgående viden om moderne programmeringssprog, databaser, distribuerede systemer, it-sikkerhed, algoritmer og datastrukturer, softwareudviklingsprocesser, kravspecifikation samt organisation og ledelse.

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at varetage flere typer af job i it-branchen. Du kan blandt andet finde arbejde som systemudvikler, programmør, softwarearkitekt eller projektleder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at designe og programmere både små og store softwaresystemer, fra mobile applikationer til webbaserede forretningssystemer. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen, dvs. både analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Der indgår også emner som organisationsteori, forretningsprocesser, ledelse og økonomi i uddannelsen.

Tilsammen giver fagområderne dig forudsætninger for at kunne analysere behovet for bestemte it-løsninger, udvikle og designe løsningen og rådgive om, hvordan en virksomhed eller en organisation skal tage it-løsningen i brug.

Du kan specialisere dig inden for et eller flere områder, afhængigt af det valgte universitet. Læs mere på universiteternes egne hjemmesider.

Emner og specialiseringer kan fx være:

  • Algoritmer
  • Databaseteknologi
  • Robotics
  • Kryptologi
  • Distribuerede systemer
  • Maskinintelligens
  • Programmeringsteknologi
  • Spilprogrammering

På RUC læses datalogi sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Uddannelsen udbydes på dansk ved AAU og på engelsk ved KU, ITU, RUC, SDU og AU. Den engelske betegnelse er Computer Science.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ - 1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Bemærk, at uddannelsen på Københavns Universitet og Syddansk Universitet også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på hjemmesiderne Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder datalogi som en 2-årig kandidatuddannelse og en 4-årig erhvervskandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i datalogi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have kundskaber i engelsk, der svarer til minimum B-niveau.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

IT-Universitet (ITU)

ITU udbyder datalogi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

IT-Universitetet udbyder en bacheloruddannelse i softwareudvikling.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i universitetets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om IT-Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, der relaterer sig til datalogi eller softwareudvikling og har en betydelig programmeringsdel. Desuden kræves det, at du har taget kurser i programmering, grundlæggende diskret matematik, algoritmer og datastrukturer samt software engineering.

Du skal desuden have kundskaber i engelsk, der svarer til minimum B-niveau.

Har du en anden uddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.itu.dk

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Computer Science (datalogi) som en 2-årig kandidatuddannelse.

Computer Science læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

Computer Science udbydes kun på engelsk.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i Computer Science.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Computer Science (datalogi) skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse med datalogi giver adgang til kandidatuddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelsen, kan du se dine muligheder for optagelse på RUCs hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder datalogi som en 2-årig kandidatuddannelse og en 4-årig erhvervskandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i datalogi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder datalogi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge at læse datalogi som en tofagsuddannelse, hvor du kombinerer med et andet fag.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i datalogi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i datalogi eller software giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder datalogi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i datalogi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have kundskaber i engelsk, der svarer til minimum B-niveau.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste dataloger bliver ansat i det private erhvervsliv. Afhængigt af dit speciale vil du have jobmuligheder som fx projektleder med ansvar for systemudviklingsprojekter i en virksomhed, eller som softwarearkitekt med ansvar for design, programmering og test af et nyt softwareprodukt.

Du vil også kunne søge job som it-konsulent med bredere ansvarsområde, fx i forbindelse med brug af it-løsninger på tværs af afdelinger i en virksomhed.

Datalogi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du datalogi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning, undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og systemudvikling, programmering og design.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

De personlige relationer, Rasmus opbygger i jobbet, er vigtige for ham: ”Jeg hjælper nogle...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.