kandidatuddannelse i Datalogi
Kandidatuddannelse

Datalogi

Kandidatuddannelsen i datalogi foregår de fleste steder på engelsk og har fokus på udvikling og vedligeholdelse af software.

Fakta

Navn:
Datalogi
Andre betegnelser:
Datalogi (it), Computer Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen foregår de fleste steder på engelsk og handler om udvikling og vedligeholdelse af software, men du lærer også om den organisatoriske og ledelsesmæssige del af en it-udviklingsproces.

Du lærer om moderne programmeringssprog, databaser, distribuerede systemer, it-sikkerhed, algoritmer og datastrukturer, softwareudviklingsprocesser, kravspecifikation samt organisation og ledelse.

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at varetage flere typer af job i it-branchen.

Du kan blandt andet finde arbejde som systemudvikler, programmør, softwarearkitekt eller projektleder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at designe og programmere både små og store softwaresystemer, fra mobile applikationer til webbaserede forretningssystemer. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen, dvs. både analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Der indgår også emner som organisationsteori, forretningsprocesser, ledelse og økonomi i uddannelsen.

Tilsammen giver fagområderne dig forudsætninger for at kunne analysere behovet for bestemte it-løsninger, udvikle og designe løsningen og rådgive om, hvordan en virksomhed eller en organisation skal tage it-løsningen i brug.

Du kan specialisere dig inden for et eller flere områder, afhængigt af det valgte universitet. Læs mere på universiteternes egne hjemmesider.

Eksempler på emner og specialiseringer

  • Algoritmer
  • Databaseteknologi
  • Robotics
  • Kryptologi
  • Distribuerede systemer
  • Maskinintelligens
  • Programmeringsteknologi
  • Spilprogrammering

På RUC læses datalogi sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde. 

Uddannelsen udbydes på dansk ved AAU og på engelsk ved KU, ITU, RUC og AU. På SDU foregår undervisningen på dansk eller engelsk afhængigt af underviseren.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Computer Science.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen på Københavns Universitet og Syddansk Universitet også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år.Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. 

Læs mere på hjemmesiderne Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder datalogi som en 2-årig kandidatuddannelse og en 4-årig erhvervskandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i datalogi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

IT-Universitet (ITU)

ITU udbyder datalogi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

IT-Universitetet udbyder en bacheloruddannelse i softwareudvikling.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i universitetets studieguide.

Adgangskrav på ITU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, der relaterer sig til datalogi eller softwareudvikling og har en betydelig programmeringsdel. Desuden kræves det, at du har taget kurser i programmering, grundlæggende diskret matematik, algoritmer og datastrukturer samt software engineering.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.itu.dk

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC har fået nye tværfaglige kandidatuddannelser, som du kan blive optaget på fra september 2022.

Læs mere om RUC’s uddannelser og dine muligheder for optagelse på RUC’s hjemmeside.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder datalogi som en 2-årig kandidatuddannelse og en 4-årig erhvervskandidatuddannelse. På SDU foregår undervisningen på dansk eller engelsk afhængigt af underviseren- dog altid på engelsk, hvis der er udenlandske studerende på holdet.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i datalogi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder datalogi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge at læse datalogi som en tofagsuddannelse, hvor du kombinerer med et andet fag.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i datalogi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i datalogi eller software giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder datalogi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i datalogi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste dataloger bliver ansat i det private erhvervsliv. Afhængigt af dit speciale vil du have jobmuligheder som fx projektleder med ansvar for systemudviklingsprojekter i en virksomhed, eller som softwarearkitekt med ansvar for design, programmering og test af et nyt softwareprodukt.

Du vil også kunne søge job som it-konsulent med bredere ansvarsområde, fx i forbindelse med brug af it-løsninger på tværs af afdelinger i en virksomhed.

Job inden for undervisning

Informatik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du datalogi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisningundervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og systemudvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information