Bacheloruddannelse i It-produktudvikling
Kandidatuddannelse

IT Product Development

Du arbejder med IoT-produkter, som er de enheder på internettet, der fx indeholder software, elektronik og sensorer.

Fakta

Navn:
IT Product Development
Andre betegnelser:
It-produktudvikling
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen i It-produktudvikling handler om design og udvikling af it-produkter. Du kommer blandt andet til at arbejde med programmering, lokationsbaserede systemer og avancerede teknologier som fx augmented reality og wearable computing.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde tværfagligt med innovation og entreprenørskab på tværs af offentlige og private sektorer, og du vil kunne løse it-opgaver inden for industri, konsulentvirksomhed og forskning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Smarte produkter er fysiske produkter med sensorer og aktuatorer, men det kan også være apps, der benytter funktionalitet og services via Internet og Cloud Computing. Eksempler er smart watches/activity trackers, smart home teknologier, sundhedsteknologier og interaktive byrumsinstallationer.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. undervisning i datalogiske fag som programmering og systemudvikling, men du lærer også om industrielt design, interaktionsdesign og entreprenørskab. 

Områder

I løbet af uddannelsen skal du derfor følge kurser inden for følgende områder:

  • Social og æstetisk interaktion
  • Wearable Computing
  • Internet of Things and Cloud Computing
  • Augmented Reality
  • Interdiciplinary Digital Entreprenership

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in IT-Product Development.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere projektorienteret arbejde, ofte i grupper.

Du er selv med til at sammensætte din kompetenceprofil gennem valgfri kurser. En del studerende vælger at lægge deres valgfri aktivitet ved et udenlandsk universitet.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i IT Product Development foregår i:

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

It-produktudvikling

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du få arbejde i forskellige brancher og industrier. Du kan bl.a. komme til at arbejde med med alt lige fra udvikling af nye applikationer, produktdesign og software-design og -udvikling.

Du kan også arbejde med oplevelses- og læringsinstallationer eller med udvikling af teknologi til fx sundhedssektoren eller underholdningsbranchen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Systemudvikling, programmering og design

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information