kandidat i it-produktdesign
Kandidatuddannelse

IT Product Design

På den engelsksprogede uddannelse lærer du om designprocesser, brugergrænseflader og -involvering. Du arbejder med udvikling af fysiske it-produkter med fokus på brugeren – ikke softwaredesign.

Fakta

Navn:
IT Product Design
Andre betegnelser:
It-produktdesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk. Du vil ofte indgå i projektarbejde, hvor du kommer til at samarbejde med både virksomheder og brugere.

Som færdiguddannet kandidat vil du have din egen studieprofil, og jobmulighederne vil hænge sammen med din bachelorbaggrund.

Nogle kandidater arbejder med design, brugerinvolvering og management, andre er ansat som fx ingeniører, designantropologer eller interfacedesignere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

It-produktdesign er en designuddannelse med fokus på brugerens og andre interessenters rolle i udviklingen af nye produkter og processer, der bl.a. indeholder it.

Udviklingen af it handler ikke kun om teknik, men tager også udgangspunkt i brugernes behov.

På uddannelsen studerer du brugernes adfærd i forbindelse med brugen af it-produkter. Brugeradfærd kan fx handle om, hvordan brugerne finder frem til den information, de søger.

Du lærer også, hvordan man kan inddrage brugerne og de øvrige interessenter i selve designprocessen.

Hovedområder

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk. Du studerer forskellige teorier og metoder til udvikling af nye produkter og lærer bl.a., hvordan man tilrettelægger og styrer processen omkring udviklingen af et produkt i samarbejde med en virksomhed, samt hvordan disse beskrives gennem akademiske artikler.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem kurser og projektarbejde, hvor man bl.a. arbejder med at skabe et produkt i et designstudie. Uddannelsen er studiebaseret, hvilket kræver tilstedeværelse i Kolding. Al undervisning foregår på engelsk. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in IT product Design.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding.

Syddansk Unversitet (SDU)

SDU udbyder IT Product Design som en 2-årig kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen er et samarbejde mellem It-vest og Syddansk Universitet.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse inden for:

  • antropologi
  • sociologi
  • erhvervsøkonomi
  • erhvervssprog
  • industridesign
  • grafisk design
  • eller inden for ingeniørområdet, fx diplomingeniør i elektronik, it eller mekatronik

En relevant professionsbacheloruddannelse som fx sygeplejerske, lærer, fysioterapeut eller lignende kan give adgang til kandidatuddannelsen. Andre bacheloruddannelser kan evt. også give adgang til uddannelsen.

Du skal have eller tage et kursus i videnskabsteori. 

Du skal desuden have bestået engelsk B med et karaktergennemsnit på minimum 3,0.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Dine jobmuligheder afhænger af din bacheloruddannelse og det område, du har fokuseret på i kandidatuddannelsen.

Er du fx ingeniør eller industridesigner, kan du komme til at arbejde med udvikling. Har du en handelsuddannelse, har du mulighed for at søge job inden for management. Har du en sproglig eller grafisk baggrund, kan du komme til at arbejde med fx brugervejledninger og grafiske brugergrænseflader.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og systemudvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan også blive forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information