kandidat i it-produktdesign
Kandidatuddannelse

IT Product Design

På uddannelsen lærer du om designprocesser og brugergrænseflader. Du arbejder med udvikling af fysiske it-produkter, men ikke med softwaredesign.

Fakta

Navn:
IT Product Design
Andre betegnelser:
It-produktdesign
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk. Du vil ofte indgå i projektarbejde, hvor du kommer til at samarbejde med både virksomheder og brugere.

Som færdiguddannet kandidat vil du have din egen studieprofil, og jobmulighederne vil hænge sammen med din bachelorbaggrund.

Nogle kandidater arbejder med design, brugerinvolvering og management, andre er ansat som fx ingeniører, designantropologer eller interfacedesignere.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

IT Product Design er en designuddannelse med fokus på brugerens og andre interessenters rolle i udviklingen af nye produkter og processer, der bl.a. indeholder it.

På uddannelsen studerer du brugernes adfærd i forbindelse med brugen af it-produkter. Brugeradfærd kan fx handle om, hvordan brugerne finder frem til den information, de søger.

Du lærer også, hvordan man kan inddrage brugerne og de øvrige interessenter i selve designprocessen.

Hovedområder

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk.

Du studerer forskellige teorier og metoder til udvikling af nye produkter og lærer bl.a., hvordan man tilrettelægger og styrer processen omkring udviklingen af et produkt i samarbejde med en virksomhed.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in IT product Design.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser og projektarbejde, hvor man bl.a. arbejder med at skabe et produkt i et designstudie.

Uddannelsen er studiebaseret, hvilket kræver tilstedeværelse i Kolding.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i IT Product Design foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Dine jobmuligheder afhænger af din bacheloruddannelse og det område, du har fokuseret på i kandidatuddannelsen:

  • Er du fx ingeniør eller industridesigner, kan du komme til at arbejde med udvikling
  • Har du en handelsuddannelse, har du mulighed for at søge job inden for management
  • Har du en sproglig eller grafisk baggrund, kan du komme til at arbejde med fx brugervejledninger og grafiske brugergrænseflader

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information