kandidatuddannelse i It-didaktisk design
Kandidatuddannelse

It-didaktisk design

På kandidatuddannelsen i it-didaktisk design lærer du at undersøge og designe med digitale teknologier på tværs af forskellige lærings- og undervisningskontekster.

Fakta

Navn:
It-didaktisk design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan digitale medier og teknologier skaber nye potentialer, muligheder og udfordringer for undervisning og læring. Du arbejder med teorier og metoder til at forstå teknologis rolle og funktion i sammenhæng med didaktik, pædagogik og læring.

Med en kandidatuddannelse i it-didaktisk design kan du fx komme til at arbejde som it-rådgiver, underviser eller konsulent.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen undersøger og afprøver du lærings- og undervisningsteknologi og it-didaktik i forskellige sammenhænge, hvor fokus er på design og tilrettelæggelse af digitale, online eller hybride undervisnings- og læringsmiljøer.

Teori og praksis

Du arbejder både teoretisk og praktisk på tværs af forskellige digitale læringsmiljøer, -formater og -værktøjer, idet de forskellige moduler på uddannelsen i sig selv er afprøvende, undersøgende og eksperimenterende i forhold til digitale teknologier og undervisningsformer.

Digitale værktøjer

Du bliver introduceret til brugen af konkrete digitale værktøjer i undervisningen og involveret i at eksperimentere med teknologien på forskellig vis. Det kan være gennem blogs, podcasts, digitale samarbejdsværktøjer, sociale netværk, vidensdelingsplatforme, video og videomøder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.

Undervisning

Undervisningen er delvist netbaseret og består af oplæg, workshops, individuelt og gruppebaseret arbejde, vejledning samt mundtlig og skriftlig feedback fra underviserne.

Der afholdes hvert semester 1-2 heldagsseminarer af 1-3 dages varighed med fysisk fremmøde. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes overvejende som netbaseret undervisning og kan følges af studerende i hele landet.

Heldagsseminarerne foregår i Aarhus.

Læs om

Uddannelsen it-didaktisk design på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du fx arbejde med udvikling af læremidler, digital didaktik, it i undervisningen og digitale læringsmiljøer og it-understøttelse inden for kommunikation, vidensdeling og projektarbejde.

Du kan også arbejde som konsulent, udvikler og underviser i forhold til forskellige aspekter af it-didaktisk design, samt med rådgivning og kompetenceudvikling i forskellige organisationer og på tværs af uddannelsessektoren.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information