kandidatuddannelse i It-didaktisk design
Kandidatuddannelse

It-didaktisk design

På uddannelsen i it-didaktisk design lærer du om, hvordan man udvikler it-baserede lærings- og undervisningsmaterialer.

Fakta

Navn:
It-didaktisk design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. at undersøge og analysere uddannelsesinstitutioner, hvor it indgår som en stor del af undervisningen. Du får desuden viden om, hvordan teknologien påvirker kommunikationen, samarbejdet og læringen på arbejdspladsen.

Med en kandidatuddannelse i it-didaktisk design kan du fx komme til at arbejde som it-rådgiver, underviser eller konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Didaktik handler om undervisningsmetoder, og hvordan man benytter dem. På uddannelsen i it-didaktisk design lærer du om, hvordan du bruger it inden for læring.

Du lærer at analysere, anvende og udvikle forskellige former for it i uddannelsesmæssig sammenhæng.

Samtidig vil du få en viden om, hvordan man opbygger it-baserede lærings- og undervisningsmaterialer, it-støttede læringsplatforme samt spilbaserede læringsprodukter.

Undervisningsform

Undervisningen er delvist netbaseret og indeholder en del selvstændigt projektarbejde, gruppearbejde og vejledning. Der afholdes hvert semester 2-3 heldagsseminarer af 1-3 dages varighed.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen udbydes overvejende som netbaseret undervisning og kan følges af studerende i hele landet. Heldagsseminarerne foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder it-didaktisk design som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. En af følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i humanistisk informatik, informationsvidenskab, pædagogik eller uddannelsesvidenskab
  • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor med et tilvalg af it-faglige og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 45 ECTS
  • En professionsbachelor som folkeskolelærer eller pædagog

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fx undervisning, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som underviser eller som kompetenceudviklingskonsulent i uddannelses- og Human Ressource-afdelinger.

Der er også mulighed for at få job som udvikler inden for uddannelses- og vidensservicebranchen (fx i en forlagsvirksomhed) eller som rådgiver om it-understøttelse i organisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information