civilingeniør i software engineering
Kandidatuddannelse

Software Engineering

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du at udvikle software til fx mobilapps, it-sikkerhed eller online-løsninger.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Software Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen er der stor vægt på softwareudvikling, men du får tillige undervisning i systemudvikling, avancerede softwareteknologier, Data Science, kunstig intelligens og samfunds- og virksomhedsrelevante problemstillinger.

Som færdiguddannet softwareingeniør vil du bl.a. kunne få job inden for udvikling, ledelse eller konsulentvirksomhed, hvor du fx kan arbejde som softwareudvikler, projektleder, systemkonsulent, data-scientist, softwarekvalitetsingeniør og it-strategiansvarlig.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen til civilingeniør lærer du at udvikle state-of-art softwareprodukter og -tjenester med fokus på agile udviklingsprincipper. Samtidig bliver du i stand til at forbedre de produkter og tjenester, vi kender i dag.

Du lærer, hvordan teknologien bedst bruges til at udvikle effektive løsninger ud fra såvel et teknologisk synspunkt som et brugerperspektiv.

Områder

På uddannelsen arbejder du bl.a. med software til understøttelse af forskellige områder:

  • Metoder til udvikling af software
  • Simulering og digitalisering
  • Intelligent software, fx via kunstig intelligens og Internet of Things (IoT - alle de enheder på internettet, som indeholder CPU, software, elektronik, sensorer og internetforbindelse)
  • Data Science
  • Innovative softwareløsninger til aktuelle samfundsudfordringer

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde herunder bl.a. projektsamarbejde med virksomheder. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Software Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på hjemmesiden Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Software Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i Software Engineering.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i Software Engineering fra SDU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at få job i både private og offentlige organisationer, som beskæftiger sig med udvikling og anvendelse af software.

Du vil bl.a. kunne arbejde som it- og systemarkitekt, softwareudvikler, mobilapplikationsudvikler, systemudvikler, systemkonsulent, softwarekvalitetsingeniør, produktansvarlig, projektleder, it-strategiansvarlig, produktschef og inden for forskning og undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og systemudvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information