civilingeniør i software engineering
Kandidatuddannelse

Software Engineering

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du at udvikle software til mange forskellige produkter. Du kan fx udvikle mobilapps, it-sikkerhed eller online-løsninger.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Software Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen er der stor vægt på softwareudvikling, men du får tillige undervisning i systemudvikling, avancerede softwareteknologier, Data Science, kunstig intelligens og samfunds- og virksomhedsrelevante problemstillinger.

Som færdiguddannet softwareingeniør vil du bl.a. kunne få job inden for udvikling, ledelse eller konsulentvirksomhed, hvor du fx kan arbejde som softwareudvikler, projektleder, systemkonsulent, softwarekvalitetsingeniør og it-strategiansvarlig.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen til civilingeniør lærer du at udvikle state-of-art softwareprodukter og -tjenester med fokus på agile udviklingsprincipper. Samtidig bliver du i stand til at forbedre de produkter og tjenester, vi kender i dag.

Du lærer, hvordan teknologien bedst bruges til at udvikle effektive løsninger ud fra såvel et teknologisk synspunkt som et brugerperspektiv.

På uddannelsen arbejder du bl.a. med software til understøttelse af forskellige områder:

  • Software-livscyklus
  • Simulering og digitalisering
  • Intelligent software
  • Data Science
  • Innovative softwareløsninger til aktuelle samfundsudfordringer

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde herunder bl.a. projektsamarbejde med virksomheder. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Software Engineering.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Bemærk, at uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Læs mere på hjemmesiden Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Software Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i Software Engineering.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i Software Engineering fra SDU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at få job i både private og offentlige organisationer, som beskæftiger sig med udvikling og anvendelse af software.

Du vil bl.a. kunne arbejde som it- og systemarkitekt, softwareudvikler, mobilapplikationsudvikler, systemudvikler, systemkonsulent, softwarekvalitetsingeniør, produktansvarlig, projektleder, it-strategiansvarlig, produktschef og inden for forskning og undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og systemudvikling, programmering og design.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Der er ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.