civilingeniør i software engineering
Kandidatuddannelse

Software Engineering

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du at udvikle software til fx mobilapps, it-sikkerhed eller online-løsninger.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Software Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen er der stor vægt på softwareudvikling, men du får tillige undervisning i systemudvikling, avancerede softwareteknologier, Data Science, kunstig intelligens og samfunds- og virksomhedsrelevante problemstillinger.

Som færdiguddannet softwareingeniør vil du bl.a. kunne få job inden for udvikling, ledelse eller konsulentvirksomhed, hvor du fx kan arbejde som softwareudvikler, projektleder, systemkonsulent, data-scientist, softwarekvalitetsingeniør og it-strategiansvarlig.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen til civilingeniør lærer du at udvikle state-of-art softwareprodukter og -tjenester med fokus på agile udviklingsprincipper. Samtidig bliver du i stand til at forbedre de produkter og tjenester, vi kender i dag.

Du lærer, hvordan teknologien bedst bruges til at udvikle effektive løsninger ud fra såvel et teknologisk synspunkt som et brugerperspektiv.

Områder

På uddannelsen arbejder du bl.a. med software til understøttelse af forskellige områder:

  • Metoder til udvikling af software
  • Simulering og digitalisering
  • Intelligent software, fx via kunstig intelligens og Internet of Things (IoT - alle de enheder på internettet, som indeholder CPU, software, elektronik, sensorer og internetforbindelse)
  • Data Science
  • Innovative softwareløsninger til aktuelle samfundsudfordringer

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Software Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Syddansk Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde herunder bl.a. projektsamarbejde med virksomheder.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Software Engineering.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at få job i både private og offentlige organisationer, som beskæftiger sig med udvikling og anvendelse af software.

Du vil bl.a. kunne arbejde som it- og systemarkitekt, softwareudvikler, mobilapplikationsudvikler, systemudvikler, systemkonsulent, softwarekvalitetsingeniør, produktansvarlig, projektleder, it-strategiansvarlig, produktschef og inden for forskning og undervisning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information