Kandidatstuderende koder en hjemmeside
Kandidatuddannelse

Digitalisering og applikationsudvikling

Du får indsigt i digitalisering, brugervenlighed, udviklingsprocesser, kravstyring, programmering og systems thinking i forhold til softwarekonstruktion.

Fakta

Navn:
Digitalisering og applikationsudvikling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at designe og udvikle it-systemer, så de skaber værdi for virksomheder, kunder og borgere.

Uddannelsen retter sig mod bachelorer uden it-baggrund. Med en uddannelse i digitalisering og applikationsudvikling kan du bygge en indgående forståelse af it på din eksisterende bachelorgrad. 

Efter uddannelsen kan du arbejde som fx udvikler, UX- og usability-specialist, projektleder eller it-analytiker.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er rettet mod bachelorer fra humaniora, samfundsvidenskab og design, som ønsker at føje it-kompetencer til deres uddannelse.

På uddannelsen lærer du at konstruere og integrere software i en systematisk udviklingsproces. Du vil også få grundlæggende færdigheder inden for programmering og databaser.

Du får indsigt i de teorier, teknologier, metoder og teknikker, der bruges i forbindelse med udvikling af software, og du får kendskab til projektledelse.

Emner

Nogle af de emner, du kommer til at arbejde med, er:

  • Computational Thinking
  • Programmering
  • Systems Thinking og Human-Computer Interaction
  • Hvordan du bruger din baggrund i it-branchen
  • Design og evaluering af it-systemer
  • Programmering
  • Digitalisering

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Den engelske titel er Master of Digitalisation and Application Development. 

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, øvelser og projektarbejde, hvori der kan indgå gruppearbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen kan du arbejde som fx it-leder, it-analytiker, it-konsulent, udvikler, UX- og usability-specialist, oplevelsesdesigner, projektleder eller produktejer.

Du kan arbejde med ledelse, i udviklingsteams, hvor du programmerer, eller i UX-teams, hvor du bruger din viden fra fx psykologi eller antropologi til at forstå brugerne og skabe bedre brugerdesign. 

Arbejdssteder kan være internationale it-servicevirksomheder eller produktionsvirksomheder, den finansielle eller offentlige sektor, interesseorganisationer eller rådgivningsbranchen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Systemudvikling, programmering og design

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information