kandidat i softwarekonstruktion
Kandidatuddannelse

Digitalisering og applikationsudvikling

Du får indsigt i innovation, interaktionsdesign, brugervenlighed, udviklingsprocesser, kravstyring og projektledelse i forhold til softwarekonstruktion.

Fakta

Navn:
Digitalisering og applikationsudvikling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at designe og udvikle it-systemer, så de skaber værdi for virksomheder, kunder og borgere.

Uddannelsen retter sig mod bachelorer uden it-baggrund, fx fra humaniora eller samfundsvidenskab. Med en uddannelse i digitalisering og applikationsudvikling kan du bygge en indgående forståelse af it på din eksisterende bachelorgrad.

Efter endt uddannelse vil du have mulighed for at arbejde som fx udvikler, UX- og usability-specialist, oplevelsesdesigner, projektleder, produktejer eller it-analytiker.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er rettet mod bachelorer fra humaniora, samfundsvidenskab og design, som ønsker at føje it-kompetencer til deres uddannelse.

På uddannelsen lærer du at konstruere og integrere software i en systematisk udviklingsproces. Du vil også få grundlæggende færdigheder inden for programmering og databaser.

Du får indsigt i de teorier, teknologier, metoder og teknikker, der bruges i forbindelse med udvikling af software, og du får kendskab til projektledelse.

Emner

Nogle af de emner, du kommer til at arbejde med, er:

  • Computational Thinking
  • Programmering
  • Systems Thinking og Human-Computer Interaction
  • Hvordan du bruger din baggrund i it-branchen
  • Design og evaluering af it-systemer
  • Programmering
  • Digitalisering

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Den engelske titel er Master of Digitalisation and Application Development. 

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, øvelser og projektarbejde, hvori der kan indgå gruppearbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde som fx it-leder, it-analytiker, it-konsulent , it-projektlede, udvikler, UX- og usability-specialist, oplevelsesdesigner, projektleder, produktejer eller it-analytiker.

Du vil kunne blive ansat i internationale it-servicevirksomheder eller produktionsvirksomheder, i den finansielle sektor, den offentlige sektor, interesseorganisationer eller rådgivnings- og konsulentbranchen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information