Kandidatuddannelse

Applied Mathematics

På kandidatuddannelsen får du styrket din viden om, hvordan man benytter avancerede matematiske værktøjer til at udarbejde løsninger på praktiske problemer.

Fakta

Navn:
Applied Mathematics
Andre betegnelser:
Anvendt matematik
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at modellere, analysere og løse komplekse problemstillinger. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af anvendt matematik, du finder mest interessante.

Som færdiguddannet vil du kunne finde arbejde i private virksomheder, der arbejder med forskning og udvikling, eller i offentlige forskningsinstitutioner.

Du vil fx kunne arbejde med at løse større modelleringsopgaver, hvor forskellige processer ønskes optimeret.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen kombinerer fagområderne matematik, statistik og datalogi.

Uddannelsen bygger videre på den viden om anvendt matematik, matematisk modellering og moderne computerudstyr, som du har fået på bacheloruddannelsen. Du lærer desuden at bruge computerfaciliteter til at håndtere store datamængder.

Matematisk modellering

Du udvikler dine kompetencer inden for analyse af matematiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag. Du lærer at opstille matematiske modeller, der beskriver en problemstilling uden for matematikkens verden, og at beregne modellens konsekvenser for problemløsningen.

Du har mulighed for at arbejde med matematisk modellering og simulering eller fordybe dig i statistik.

Gennem valgfag og speciale har du mulighed for at specialisere dig og gå i dybden med de områder af faget, du finder mest interessante.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og e-læring. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Applied Mathematics foregår i:

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i anvendt matematik.

Læs mere i UG-artiklen:

Anvendt matematik

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor.

Du vil kunne analysere praktiske problemstillinger og  løse større modelleringsopgaver, hvor forskellige processer ønskes optimeret, og du vil herved kunne forbedre kvaliteten inden for et givent område. Det kan være inden for fx byggesektoren, den økonomiske sektor eller sygehusvæsenet.

Du vil også kunne arbejde som statistiker.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information