Kandidatuddannelse

Software

Kandidatuddannelsen i software handler om softwareudvikling, programmering, mobile applikationer og webapplikationer. Du kan tage uddannelsen på enten dansk eller engelsk.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i software
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du et indgående kendskab til et eller flere underområder af software.

Du kommer til at arbejde med internetudvikling og distribueret og mobilt netværk, og du kommer tæt på forskningsmiljøer i avancerede softwareteknikker.

Som færdiguddannet civilingeniør i software vil du typisk finde beskæftigelse i virksomheder, der sælger og udvikler software. Du kan fx blive ansat som it-arkitekt, backend-udvikler eller systemmanager.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om working software, dvs. software, som er gennemarbejdet og testet og klar til at blive brugt i virkeligheden. Du får en stor viden om både programmeringssprog, nye digitale teknologier, mobilitet, IoT (Internet of Things) og mobilteknologi.

Kandidatuddannelsen bygger oven på den viden, du har opnået på bacheloruddannelsen, og du får mulighed for at gå mere i dybden inden for et fagområde, der har din interesse.  

Specialiseringsområder

I løbet af studiet kan du specialisere dig inden for følgende områder:

 • Databaseteknologi
 • Distribuerede systemer
 • Maskinintelligens
 • Menneske-maskine-interaktion
 • Systemudvikling
 • Programmeringsteknologi
 • Semantik og verifikation

Titel

Kandidatuddannelsen giver titlen cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i software foregår i:

Uddannelsen på engelsk

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Software

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som fx:

 • Systemadministrator
 • It-analytiker i rådgivende firmaer
 • Konsulent eller projektleder i virksomheder, der udvikler og sælger software og store it-systemer til specifikke brancher

Du kan også blive systemudvikler i et firma, der designer både hardware og software til styring af alle typer applikationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information