civilingeniør i software
Kandidatuddannelse

Software

Civilingeniøruddannelsen i software handler om at udvikle it-systemer til fx computerspil, mobiltelefoner, biler, fly, internettet eller høreapparater.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i software
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen arbejder du bl.a. med internetudvikling og de specielle applikationer og servere, som det omfatter.

Som færdiguddannet civilingeniør i software vil du typisk finde beskæftigelse i virksomheder, der sælger og udvikler software. Du kan fx blive ansat som projektleder eller systemadministrator.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på internetudvikling, og du får en stor viden om både specielle applikationer og servere. Derudover arbejder du med mobil softwareteknologi og får viden om avanceret programmering. Matematik er et centralt fag på uddannelsen. 

Kandidatuddannelsen bygger oven på den viden, du har opnået på bacheloruddannelsen, og du får mulighed for at gå mere i dybden inden for et fagområde, der har din interesse.

Specialiseringsområder

I løbet af studiet kan du specialisere dig inden for følgende områder:

  • Databaseteknologi
  • Distribuerede systemer
  • Maskinintelligens
  • Menneske-maskine-interaktion
  • Systemudvikling
  • Programmeringsteknologi
  • Semantik og verifikation

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder software som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i software.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i software eller datalogi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som fx systemadministrator, it-analytiker i rådgivende firmaer, konsulent eller projektleder i virksomheder, der udvikler og sælger software og store it-systemer til specifikke brancher.

Du kan også blive systemudvikler i et firma, der designer både hardware og software til styring af alle typer apparater.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og systemudvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information