En systemadministrator har ansvaret for, at it-systemer i fx virksomheder fungerer stabilt.
Job

Systemadministrator (job)

En systemadministrator har ansvaret for, at it-systemer i fx virksomheder fungerer stabilt og sikkert.

Fakta

Arbejdssteder:
Kontorvirksomheder i det offentlige og private, Konsulentbureauer
Stillingsbetegnelser:
Systemadministrator, Systemansvarlig, Databaseadministrator, Netværksadministrator, Databaseadministrator, Sikkerhedsadministrator, IKT-netværksadministrator, Systemkonfigurator

Du sørger for, at it-systemet bliver brugt rigtigt, og at der ikke opstår driftsforstyrrelser eller tab af data.

Som systemadministrator har du viden om bl.a. systemdrift, sikkerhed og forbedring og udvikling af it-systemer.

Systemadministratorer er typisk ansat i it-afdelinger i virksomheder og organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som systemadministrator er din vigtigste opgave at sørge for, at it-systemer fungerer problemfrit, så kunder, medarbejdere og andre brugere kan udføre deres opgaver uden afbrydelser.

Overvågning og vedligehold  

Du holder øje med, hvordan jeres hardware (teknisk udstyr) og software (computerprogrammer) fungerer, og om brugerne anvender it-systemet korrekt. 

Det er også dit ansvar, at systemet er opdateret og korrekt indstillet, så programmer og enheder taler sammen uden problemer. 

Sikkerhed   

Som systemadministrator har du typisk også et stort ansvar for virksomhedens it-sikkerhed. 

Det betyder fx, at du jævnlig laver kopier af jeres data, så intet går tabt i tilfælde af fejl eller sammenbrud. Du undersøger også løbende it-systemet for huller, som fx hackere kan udnytte. Målet er at få øje på og udbedre fejl og sårbarheder, før de skaber problemer. 

Som systemadministratorer kan du også være ansvarlig for virksomhedens netværk (forbundne computere), databaser (samling af store mængder data) og cloud services (netbaserede it-løsninger).

Arbejdsopgaver

De typiske opgaver for en systemadministrator er at:

 • Overvåge og analysere, hvordan virksomhedens tekniske udstyr og computerprogrammer fungerer
 • Teste og optimere på funktionen af it-systemerne
 • Finde og løse fejl
 • Implementere nye it-systemer i organisationen 
 • Sørge for backup og sikkerhedsscanninger 
 • Oprette og tildele rettigheder til brugere, så de får adgang til de rette data og funktioner i it-systemet. 
 • Bestille it-udstyr
 • Samarbejde med it-leverandører
 • Håndtere it-problemer og -spørgsmål fra brugerne, evt. i samarbejde med en it-supporter 

Karriereveje

Som systemadministrator kan du fx specialisere dig i:

 • Netværk
 • Databaser
 • It-sikkerhed
 • Systemarkitektur

Arbejdssteder

Som systemadministrator kan du fx arbejde i:

 • Virksomheder med egen it-afdeling
 • It-konsulent-virksomheder

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Systemadministrator38.950 kr.33.532 kr.35.476 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

 

Uddannelsesvej

Der er mange forskellige uddannelsesveje, der kan føre til jobbet som systemadministrator.

Uddannelsesvejen kan bestå af:

 • En gymnasial eksamen
 • En bacheloruddannelse
 • En kandidatuddannelse

Andre uddannelser

Du kan også tage erhvervsuddannelsen som datatekniker med specialisering i infrastruktur. Ligesom også professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelser kan føre til jobbet som systemadministrator. 

Mere uddannelse

Som systemadministrator har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Hvis du har taget erhvervsuddannelsen data- og kommunikation, har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markerer det.

Prøv Adgangskortet

Voksenuddannelser 

Du kan som systemadministrator tage AMU-kurser inden for dette område:

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du, afhængigt af dit uddannelsesniveau, også efteruddanne dig med en relevant akademi-, diplom- eller masteruddannelse.

 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.