To personer kigger på en computerskærm
Job

It-konsulent (job)

En it-konsulent giver råd og vejledning om brug og indkøb af it til virksomheder og andre organisationer.

Fakta

Arbejdssteder:
Konsulentfirmaer, Større virksomheder
Stillingsbetegnelser:
It-konsulent, Netværkskonsulent, Key Account Manager, It-sælger, It-planlægger, Projektleder, Forretningsudvikler, Sikkerhedsspecialist

Du arbejder med at løse it-udfordringer og afklare, om der er brug for at opdatere eller udskifte it-systemer.

Som it-konsulent arbejder du med nye teknologier. Du er specialist i it eller et særligt område inden for it. Det kan fx være programmering, systemarkitektur eller it-sikkerhed.

It-konsulenter er typisk ansat i it-afdelinger eller i virksomheder, der hjælper andre med it.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

It-konsulent er en bred betegnelse for forskellige job inden for it-området. 

Det betyder, at arbejdet som it-konsulent kan variere meget alt efter, hvor du bliver ansat, og hvilket område du har særlig viden om.

Specialisering 

It-konsulenter kan fx have stor viden om: 

 • systemopbygning 
 • udvikling af computerprogrammer
 • cybersikkerhed
 • it-netværk
 • brugertest 
 • databaser. 

Uanset hvad du er specialiseret i, er en dine vigtigste opgaver at afklare din kundes eller virksomheds behov og på den baggrund foreslå de bedst mulige løsninger. 

Ofte arbejder du sammen med andre it-konsulenter om at løse opgaven. 

Tæt på kunder og brugere

Når et nyt system skal tages i brug i en virksomhed, er det ofte en it-konsulent, der underviser brugerne. 

It-konsulenter arbejder også med support. Dvs. hjælper brugere med at løse små og store it-problemer, fx når it-systemer ikke fungerer. Det kan både foregå via telefon og computer eller ude hos kunden. 

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en it-konsulent er at:

 • teste og analysere it-systemer
 • administrere, vedligeholde og udvikle it-systemer og databaser
 • yde it-support 
 • arbejde med webbaserede teknologier 
 • programmere
 • lede projekter og opgaver
 • indkøbe og sælge software eller hardware 
 • undervise brugere og medarbejder i at bruge it-systemer
 • udarbejde tilbud og styre kontrakter

Karriereveje

Som it-konsulent kan du have mange forskellige slags roller, og du kan arbejde i alle brancher, hvor der bruges it.

Nogle af de mulige stillingsbetegnelser som it-konsulent er:

 • It-udvikler: Du løser opgaver med udvikling, indkøb og implementering af virksomhedernes interne it-systemer.
 • Sikkerhedspecialist: Du foretager risikovurderinger og implementerer it-sikkerhedsløsninger.
 • Systemanalytiker: Du undersøger og analyserer kundernes og brugernes behov eller de problemer, der skal løses, og udarbejder forslag og planer for nye it-løsninger.
 • Systemudvikler: Du designer med udgangspunkt i analyser af kunde- og brugerbehov nye it-systemer. Designet danner grundlaget for det arbejde, som programmører udfører.

Arbejdssteder

Som it-konsulent kan du arbejde i alle brancher, der bruger it-systemer. 

Typiske arbejdssteder kan være:

 • It- og softwarevirksomheder
 • It-konsulentfirmaer
 • Stat, kommuner og regioner 
 • Private virksomheder med egne it-afdelinger 

Du kan også arbejde som selvstændig it-konsulent, der både løser opgaver for virksomheder og private. 

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Arbejde med salg af informations- og
kommunikationsteknologi
41.829 kr.-38.744 kr.
Design af IT-systemer og analyse af
forretningsprocesser
42.130 kr.-40.374 kr.
IT-projektstyring43.323 kr.36.283 kr.40.394 kr.
IT-salgskonsulent36.473 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

It-konsulent er en meget bred stillingsbetegnelse, der kan dække over mange typer it-job på mange niveauer.

Der er mange forskellige uddannelsesveje, der kan føre til jobbet som it-konsulent.

Erhvervsuddannelse

Du kan tage uddannelsen data- og kommunikation, der er en erhvervsuddannelse.

Først skal du have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende.

Læs mere om data- og kommunikationsuddannelsen

Videregående uddannelse 

Først skal du have taget en adgangsgivende uddannelse. Det kan være en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse.

Der er flere videregående uddannelser, der kan lede til jobbet som it-konsulent.

Se uddannelser inden for it:

Mere uddannelse

Som it-konsulent har du flere muligheder for at læse videre.

Fuldtid

Alt afhængig af din uddannelsesbaggrund kan du fx søge optagelse på følgende kandidat- eller professionsbacheloruddannelser:

Deltid

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse. Du kan fx søge optagelse på:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.