Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Uddannelsen gør dig i stand til at analysere og imødekomme en virksomheds behov for it-løsninger, så de får størst muligt udbytte af deres it-systemer.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 11.500 - 74.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer både teoretisk og praktisk it, fx at udvikle og vedligeholde it-løsninger, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Du får desuden forståelse for drift og vedligehold samt juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved et it-projekt.

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder med it, fx som programmør eller systemudvikler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uanset om du til daglig arbejder med drift, udvikling eller styring af it, giver akademiuddannelsen i informationsteknologi dig mulighed for at opdatere din viden og forudsætninger for at håndtere nye opgaver i dit job.

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber inden for et specifikt it-fagområde, og at omsætte din teoretiske viden i konkrete løsningsforslag, der er tilpasset den enkelte virksomhed.

Uddannelsesretninger: Uddannelsen er opdelt i to uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning. De to retninger er:

Udvikling: Her lærer du at anvende centrale it-metoder og -teknikker, så du kan deltage i softwareudvikling og programmeringsopgaver. 

Drift: Her er der fokus på systemadministration, it-drift og it-sikkerhed, og du lærer at deltage i udvikling og tilpasning af metoder og teknikker i forhold til konkrete driftssituationer.

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller enkelte moduler. En fuld AU i informationsteknologi består af  fire obligatoriske moduler på hver 5 ECTS-point, et antal moduler på 5 eller 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Se fagoversigten.

Informationsteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler, som er fælles for alle studerende uanset om uddannelsen gennemføres med eller uden studieretning. De fire obligatoriske moduler er:

 • Programmering (5 ECTS)
 • Cloud (5 ECTS)
 • Databaser (5 ECTS)
 • It-sikkerhed (5 ECTS)

 

Uddannelsesretninger

Du har mulighed for at tone din uddannelse ved at vælge uddannelsesretning. Du kan vælge mellem følgende to uddannelsesretninger:

 • Udvikling, hvor du lærer om centrale teorier og metoder inden for softwareudvikling og programmering. 
 • Drift, hvor du arbejder med teori og metode inden for systemadministration, it-drift og it-sikkerhed.

 

Retning: Udvikling

Retningsbestemte moduler (15 ECTS):

 • Systemudvikling (5 ECTS) samt
 • Videregående programmering (10 ECTS)  eller
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS) eller
 • Web-programmering client side (5 ECTS) + Web-programmering server side (5 ECTS) 

 

Valgfrie moduler (15 ECTS):

 • Automatisering og videregående scripting (10 ECTS)
 • Avanceret programmering (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
 • Internet of Things (10 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS) 
 • Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
 • Problem and Change Management (5 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Service-Management og kommunikation (5 ECTS)
 • Videregående databaser (5 ECTS)
 • Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)
 • Videregående programmering (5 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS) 
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Web-programmering client side (5 ECTS)
 • Web-programmering server side (5 ECTS)

 

Retning: Drift

Retningsbestemte moduler (15 ECTS): 

 • Systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)

 

Valgfrie moduler (15 ECTS):

 • Automatisering og videregående scripting (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
 • Internet of Things (10 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS)
 • Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
 • ServiceManagement og kommunikation (5 ECTS)
 • Systemudvikling (5 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Problem and Change Management (5 ECTS)
 • Videregående programmering (10 ECTS)
 • Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Videregående databaser (5 ECTS)
 • Videregående systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS)
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Web-programmering client side (5 ECTS)
 • Web-programmering server side (5 ECTS)

Bemærk, at du skal tage uddannelsens moduler i en bestemt rækkefølge. Først de obligatoriske moduler, dernæst de retningsspecifikke, så de valgfrie og endelig dit afsluttende projekt.

Ingen retning

Valgfrie fagmoduler fra fagområdet 30 ECTS-point (højst 15 ECTS fra andre fagområder)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt (10 ECTS)

 

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 11.500 - 74.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

En akademiuddannelse i informationsteknologi kvalificerer dig til at varetage forskellige job inden for it-branchen, fx som programmør, systemudvikler, IT-projektleder eller IT-supporter. Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for it og teleteknik.

Vil du gerne læse videre, giver uddannelsen adgang til adgang til relevante diplomuddannelser. Læs mere om diplomuddannelserne.

 

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? (pdf). Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Forretningsmæssig it (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Automatisering og videregående scripting (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Avanceret programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Brugervenlighed og grafisk design (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Brugervenlighed og grafisk design til Virtuel Reality /Augmented Reality (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Cloud (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Database (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Internet of Things (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
It-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Modellering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Oplevelsesdesign til Virtual Reality (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Problem og Change management (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Programmering af mobile enheder (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Service management og kommunikation (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Systemdrift (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Systemudvikling (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående database (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående it-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående programmering af Virtual Reality (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående systemdrift (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående systemudvikling (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Virtual Reality programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Webprogrammering, client-side (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Webprogrammering, server-side (akademiuddannelsen i informationsteknologi)