Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Uddannelsen gør dig i stand til at analysere og imødekomme en virksomheds behov for it-løsninger, så de får størst muligt udbytte af deres it-systemer.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 11.500 - 74.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer både teoretisk og praktisk it, fx at udvikle og vedligeholde it-løsninger, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Du får desuden forståelse for drift og vedligehold samt juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved et it-projekt.

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder med it, fx som programmør eller systemudvikler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uanset om du til daglig arbejder med drift, udvikling eller styring af it, giver akademiuddannelsen i informationsteknologi dig mulighed for at opdatere din viden og forudsætninger for at håndtere nye opgaver i dit job.

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber inden for et specifikt it-fagområde, og at omsætte din teoretiske viden i konkrete løsningsforslag, der er tilpasset den enkelte virksomhed.

Uddannelsesretninger: Uddannelsen er opdelt i to uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning. På retningen udvikling lærer du at anvende centrale it-metoder og -teknikker, så du kan deltage i softwareudvikling og programmeringsopgaver. Retningen Drift har fokus på systemadministration, it-drift og it-sikkerhed, og du lærer at deltage i udvikling og tilpasning af metoder og eknikker i forhold til konkrete driftssituationer.

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller enkelte moduler. En fuld AU i informationsteknologi består af  fire obligatoriske moduler på hver 5 ECTS-point, et antal moduler på 5 eller 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Se fagoversigten.

Informationsteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler, som er fælles for alle studerende uanset om uddannelsen gennemføres med eller uden studieretning. De fire obligatoriske moduler er:

 • Programmering (5 ECTS)
 • Cloud (5 ECTS)
 • Databaser (5 ECTS)
 • It-sikkerhed (5 ECTS)

 

Uddannelsesretninger

Du har mulighed for at tone din uddannelse ved at vælge uddannelsesretning. Du kan vælge mellem følgende to uddannelsesretninger:

 • Udvikling
 • Drift

 

Retning: Udvikling

Retningsbestemte obligatoriske moduler 15 ECTS:

 • Systemudvikling (5 ECTS) samt
 • Videregående programmering (10 ECTS)  eller
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS) eller
 • Web-programmering client side (5 ECTS) + Web-programmering server side (5 ECTS) 

 

Valgmoduler fra fagområdet udgør 15 ECTS:

 • Videregående systemudvikling (5 ECTS) 
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Web-programmering client side (5 ECTS)
 • Web-programmering server side (5 ECTS)
 • ServiceManagement og kommunikation (5 ECTS)
 • Automation og videregående scripting (10 ECTS)
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
 • Internet of Things (10 ECTS)
 • Videregående programmering (5 ECTS)
 • Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Distribueret programmering (5 ECTS)
 • Videregående database (5 ECTS)
 • Embedded software (5 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS) 
 • Infrastrukturarkitektur (5 ECTS)
 • Problem and Change Management (5 ECTS)
 • Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
 • Avanceret programmering (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)

 

Retning: Drift

Retningsbestemte obligatoriske moduler 15 ECTS:

 • Systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)

 

Valgmoduler fra fagområdet udgør 15 ECTS:

 • Systemudvikling (5 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Web-programmering client side (5 ECTS)
 • Web-programmering server side (5 ECTS)
 • Videregående systemdrift (10 ECTS)
 • ServiceManagement og kommunikation (5 ECTS)
 • Automation og videregående scripting (10 ECTS)
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
 • Internet of Things (10 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Distribueret programmering (5 ECTS)
 • Videregående database (5 ECTS)
 • Embedded software (5 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS)
 • Infrastrukturarkitektur (5 ECTS)
 • Problem and Change Management (5 ECTS)
 • Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
 • Videregående programmering (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)

 

Uden retning

Valgfrie fagmoduler fra fagområdet 30 ECTS-point (højst 15 ECTS fra andre fagområder)

 

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt (10 ECTS)

 

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 11.500 - 74.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser. Den kvalificerer dig til et job af typen it-medarbejder, programudvikler eller konsulent.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for it og teleteknik.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe af de relativt få nyuddannede (under 150) er beskæftiget i it-konsulentvirksomheder. Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 16 brancher, herunder Forsikring og pension samt brancher inden for engros handel.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? (pdf). Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser.

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Forretningsmæssig it (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Automatisering og videregående scripting (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Avanceret programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Brugervenlighed og grafisk design (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Cloud (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Database (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Distribueret programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Embedded software (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Infrastrukturarkitektur (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Internet of Things (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
It-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Klient-operativsystemer (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Modellering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Oplevelsesdesign til Virtual Reality (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Problem og Change management (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Programmering af mobile enheder (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Service management og kommunikation (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Systemdrift (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Systemudvikling (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående database (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående it-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående programmering af Virtual Reality (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående systemdrift (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående systemudvikling (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Virtual Reality programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Webprogrammering, client-side (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Webprogrammering, server-side (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser