Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at analysere og imødekomme en virksomheds behov for it-løsninger.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer både teoretisk og praktisk it, fx at udvikle og vedligeholde it-løsninger, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Du får desuden forståelse for drift og vedligehold og juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved et it-projekt.

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder med it, fx som programmør eller systemudvikler.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uanset om du til daglig arbejder med drift, udvikling eller styring af it, giver akademiuddannelsen i informationsteknologi dig mulighed for at opdatere din viden og forudsætninger for at håndtere nye opgaver i dit job.

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber inden for et specifikt it-fagområde, og at omsætte din teoretiske viden i konkrete løsningsforslag tilpasset den enkelte virksomhed.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • fire obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • valgfri moduler (30 ECTS)
 • et afgangsprojekt (10 ECTS). Se fagoversigten.

Uddannelsesretninger

Uddannelsen er opdelt i to uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning.

De to retninger er:

 • Udvikling: Her lærer du at anvende centrale it-metoder og -teknikker, så du kan deltage i softwareudvikling og programmeringsopgaver. 
 • Drift: Her er der fokus på systemadministration, it-drift og it-sikkerhed, og du lærer at deltage i udvikling og tilpasning af metoder og teknikker i forhold til konkrete driftssituationer.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld akademiuddannelse i ledelse giver titlen AU i Informationsteknologi.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession (AP) Degree in Information & Communication Technology.

Udvikling: Vælger du uddannelsesretningen inden for udvikling, er den danske betegnelse: AU i Informationsteknologi, Udvikling.

På engelsk er betegnelsen: Academy Profession (AP) Degree in Information & Communication Technology, Software Development.

Drift: Vælger du uddannelsesretningen inden drift, er den danske betegnelse: AU i Informationsteknologi, drift.

På engelsk er betegnelsen: Academy Profession (AP) Degree in Information & Communication Technology, Operation.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler, som er fælles for alle studerende uanset om uddannelsen gennemføres med eller uden studieretning. 

Obligatoriske moduler

 • Programmering (5 ECTS)
 • Cloud (5 ECTS)
 • Databaser (5 ECTS)
 • It-sikkerhed (5 ECTS)

Valgfri moduler:

 • Anvendelse af kunstig intelligens, 5 ECTS
 • Automation og videregående scripting, 5 ECTS
 • Avanceret programmering, 10 ECTS
 • Backend programmering, 5 ECTS
 • Brugerundersøgelser og UX, 10 ECTS
 • DevOps, 10 ECTS
 • DevOps Systemudvikling og drift, 10 ECTS
 • Forretnings-IT/digitalisering, 5 ECTS
 • Frontend programmering, 5 ECTS
 • Grafisk design og UI, 10 ECTS
 • IoT, 10 ECTS
 • Modellering, 5 ECTS
 • No-Code, 5 ECTS
 • Oplevelsesdesign og UX til VR, 10 ECTS
 • Problem og Change Management, 5 ECTS
 • Programmering af mobile enheder, 5 ECTS
 • Service Management og kommunikation, 5 ECTS
 • Systemdrift, 10 ECTS
 • Systemudvikling, 5 ECTS
 • Videregående databaser, 5 ECTS
 • Videregående IT-sikkerhed, 5 ECTS
 • Videregående programmering, 10 ECTS
 • Videregående systemdrift, 10 ECTS
 • Videregående systemudvikling, 5 ECTS
 • Virtual Reality programmering, 10 ECTS
 • Webudvikling med CMS systemer, 5 ECTS
 • Webudvikling, 5 ECTS

Bemærk, at du skal tage uddannelsens moduler i en bestemt rækkefølge. Først de obligatoriske moduler, dernæst de retningsspecifikke, så de valgfrie og endelig dit afsluttende projekt.

Uddannelsesretninger

Du har mulighed for at tone din uddannelse ved at vælge uddannelsesretning.

Du kan vælge mellem følgende to uddannelsesretninger:

 • Udvikling, hvor du lærer om centrale teorier og metoder inden for softwareudvikling og programmering. 
 • Drift, hvor du arbejder med teori og metode inden for systemadministration, it-drift og it-sikkerhed.

Udvikling

Retningsbestemte moduler (15 ECTS):

 • Systemudvikling og
 • Videregående programmering (10 ECTS) eller 
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS) eller
 • Backend programmering (5 ECTS) eller
 • Web-programmering, (5 ECTS) + Frontend programmering (5 ECTS)

Valgfrie moduler, 15 ECTS - se listen over valgfri moduler.

Drift

Retningsbestemte moduler (15 ECTS): 

 • Systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)

Valgfrie moduler, 15 ECTS - se listen over valgfri moduler.

Ingen retning

Valgfrie fagmoduler fra fagområdet 30 ECTS-point (højst 15 ECTS fra andre fagområder).

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

En akademiuddannelse i informationsteknologi kvalificerer dig til at varetage forskellige job inden for it-branchen, fx som programmør, systemudvikler, IT-projektleder eller IT-supporter. Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for it og teleteknik.

Vil du gerne læse videre, giver uddannelsen adgang til adgang til relevante diplomuddannelser. Læs mere om diplomuddannelserne.

 

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? (pdf). Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Forretningsmæssig it (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Anvendelse af kunstig intelligens (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Automatisering og videregående scripting (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Avanceret programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Brugerundersøgelser og UX (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Brugervenlighed og grafisk design (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Brugervenlighed og grafisk design til Virtuel Reality /Augmented Reality (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Cloud (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Database (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
DevOps - systemudvikling og drift (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Frontend programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Grafisk design og UI (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Internet of Things (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
It-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Modellering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
No-code (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Oplevelsesdesign til Virtual Reality (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Problem og Change management (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Programmering af mobile enheder (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Service management og kommunikation (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Systemdrift (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Systemudvikling (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
UX til virtual reality (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående database (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående it-sikkerhed (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående programmering af Virtual Reality (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående systemdrift (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Videregående systemudvikling (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Virtual Reality programmering (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Webprogrammering, client-side (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Webprogrammering, server-side (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Webudvikling (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Webudvikling med CMS-systemer (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Webudvikling til backend (akademiuddannelsen i informationsteknologi)