Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Uddannelsen gør dig i stand til at analysere og imødekomme en virksomheds behov for it-løsninger, så de får størst muligt udbytte af deres it-systemer.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du lærer både teoretisk og praktisk it, fx at udvikle og vedligeholde it-løsninger, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Du får desuden forståelse for drift og vedligehold samt juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved et it-projekt.

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder med it, fx som programmør eller systemudvikler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uanset om du til daglig arbejder med drift, udvikling eller styring af it, giver akademiuddannelsen i informationsteknologi dig mulighed for at opdatere din viden og forudsætninger for at håndtere nye opgaver i dit job.

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber inden for et specifikt it-fagområde, og at omsætte din teoretiske viden i konkrete løsningsforslag, der er tilpasset den enkelte virksomhed.

Du kan gennemføre akademiuddannelsen i informationsteknologi med eller uden uddannelsesretning. Uanset valg af studieretning består uddannelsen af tre obligatoriske moduler, som fælles for alle studerende, et antal valgmoduler og et afgangsprojekt.

Informationsteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for service, produktion, it, bygge og anlæg.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, som er fælles for alle studerende uanset om uddannelsen gennemføres med eller uden studieretning.

De tre obligatoriske moduler er:

 • Grundlæggende programmering (10 ECTS)
 • Netværk og operativsystemer (5 ECTS)
 • Grundlæggende database (5 ECTS)

 

Mulige studieretninger

Du har mulighed for at tone din uddannelse ved at vælge uddannelsesretning. Valg af retning er bestemmende for, hvilke moduler din uddannelse kommer til at bestå af. Du kan vælge mellem følgende uddannelsesretninger:

 • Softwareudvikling
 • Webudvikling
 • Systemadministration

 

Softwareudvikling
På uddannelsesretningen Softwareudvikling er de obligatoriske moduler:

 • Videregående programmering (10 ECTS)
 • Grundlæggende systemudvikling (5 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS)

 

Webudvikling
På uddannelsesretningen Webudvikling er de obligatoriske, retningsspecifikke moduler:

 • Grundlæggende systemudvikling (5 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Web-programmering, client-side (5 ECTS)
 • Web-programmering, server-side (5 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS)

 

Systemadministration
På uddannelsesretningen Systemadministration er de obligatoriske moduler:

 • Web-programmering, server-side (5 ECTS)
 • Systemdrift (10 ECTS)
 • Grundlæggende it-sikkerhed (5 ECTS)
 • Videregående it-sikkerhed (5 ECTS)

 

Uddannelsen uden valg af uddannelsesretning 
Du skal følge valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. Heraf mindst 15 ECTS inden for fagområdet og højst 15 ECTS fra et andet fagområde. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Uddannelsens valgfrie fag er:

 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Distribueret Programmering (5 ECTS)
 • Embedded software (5 ECTS)
 • Grundlæggende it-sikkerhed (5 ECTS)
 • Grundlæggende systemudvikling (5 ECTS)
 • Infrastrukturarkitektur (5 ECTS)
 • Klient-operativsystemer (10 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående database (5 ECTS)
 • Videregående it-sikkerhed (5 ECTS)
 • Videregående programmering (10 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS)
 • Web-programmering, client-side (5 ECTS)
 • Web-programmering, server-side (5 ECTS)

 

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det anbefales, at du har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C og engelsk niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser. Den kvalificerer dig til et job af typen it-medarbejder, programudvikler eller konsulent.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for it og teleteknik.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe af de relativt få nyuddannede (under 150) er beskæftiget i it-konsulentvirksomheder. Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 16 brancher, herunder Forsikring og pension samt brancher inden for engros handel.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Bekendtgørelse om akademiuddannelser. Nr. 1009 af 29. juni 2016.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? (pdf). Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.

audiplom.dk, der indeholder Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser.

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser