Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i informationsteknologi)

Afgangsprojektet skal vise, at du på et metodisk og analytisk grundlag kan gennemføre løsninger i forhold til problemstillinger inden for informationsteknologi.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i informationsteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 3.500 - 6.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du vælger selv et emne inden for et eller flere af de moduler, du har gennemført. Emnet skal afspejle det faglige indhold på den valgte uddannelsesretning. Projektet skal forsvares mundtligt.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du arbejder med et relevant praktisk problem, som normalt er hentet fra egen jobfunktion, fra virksomheden eller branchen. Du udarbejder en rapport, som præsenterer en faglig problemstilling.

Målet med rapporten er, at du kan:

  • Anvende teorier, metoder og modeller til løsning af en kompleks, praktisk problemstilling
  • Formulere og afgrænse problemstillingen inden for opgavefeltet
  • Vurdere og vælge relevant faglig metode
  • Præsentere problemstilling, metode, problemløsning og konklusion i rapportform
  • Præsentere og forsvare hovedresultaterne i den skriftlige rapport samt indgå i en kvalificeret dialog om valg af problemstilling, metode, løsning og konklusion.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojekt varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie fagmoduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 3.500 - 6.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Afgangsprojekt i Informationsteknologi Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Afgangsprojekt i Informationsteknologi Fleksibel undervisning 7100 Vejle
*
2. februar 2022
17. juni 2022
Afgangsprojekt AU i Informationsteknologi Dagundervisning 2900 Hellerup
*
2. februar 2022
17. juni 2022
Afgangsprojekt AU i Informationsteknologi Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
24. august 2022
21. december 2022
Afgangsprojekt AU i Informationsteknologi Dagundervisning 2900 Hellerup
*
24. august 2022
21. december 2022
Afgangsprojekt AU i informationsteknologi Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
1. september 2022
31. januar 2023
afgangsprojekt - informationsteknologi (ucl) Dagundervisning 6700 Esbjerg