Teknik, produktion, service mv.

Her finder du uddannelser, hvor du kan specialisere dig inden for områder som teknik, produktion og kvalitetssikring.

Du kan fx beskæftige dig med mad og hygiejne i uddannelser inden for gastronomi, laboratorieteknik og procesteknologi. Eller med udvikling og vedligehold af it-systemer og software.

Inden for innovation og produktion kan du udbygge dine kompetencer på kurser om fx projektledelse, logistik og materialeforståelse.