akademiuddannelsen i automation og drift
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i automation og drift

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at deltage, når der skal udvikles og driftes automatiske anlæg i industrien. Du kan specialisere dig inden for industri eller offshore.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i automation og drift
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 36.500 - 57.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Uddannelsen henvender sig fx til faglærte, der skal løse opgaver i produktionen på et videregående niveau: Automatik- og procesuddannede, smede, mekanikere, elektrikere og personer, der arbejder som automatik- eller driftsteknikere.

Du kan være selvstændig eller ansat i et firma, der leverer automationsløsninger til kunder. Du kan også arbejde i en produktionsvirksomhed, hvor automation er en del af den daglige drift, eller hvor virksomheden overvejer at introducere robotteknologi i produktionen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i automatik og drift får du kompetencer inden for både teknik, samarbejde og innovation. Du anvender din viden om hardware, konfiguration og software til udvikling og drift af automatiske og maskintekniske anlæg.

Du kan specialisere dig inden for to retninger:

 • Industri
 • Offshore, olie og gas

Du lærer at samarbejde om faglige og tværfaglige problemstillinger, og du kan håndtere tekniske udviklingsopgaver inden for det område, du specialiserer dig i.

På uddannelsens moduler i offshore får du særlig viden om procesteknologisk drift og sikkerhed i forbindelse med arbejde på en olieplatform.

Automation og drift er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal retningsspecifikke og valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)
 • Regulering af procesanlæg (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler, der er obligatoriske for retningen industri, er:

 • Maskinteknologi, industri (10 ECTS)
 • SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler, der er obligatoriske for retningen offshore, olie og gas, er:

 • Maskinteknologi, offshore (10 ECTS)
 • Sikkerhed (5 ECTS)
 • Offshore produktion og teknologi (5 ECTS)

Du skal desuden følge valgfrie moduler, der svarer til 10 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Objektorienteret SCADA (5 ECTS)
 • Udvidet regulering (5 ECTS)
 • Opbygning og dimensionering af tavler (5 ECTS)
 • Robotteknologi (5 ECTS)
 • S88 (5 ECTS)
 • Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer (5 ECTS)
 • Internet of Things i anvendelse (5 ECTS)
 • Drift og vedligehold (5 ECTS)

Du kan vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se desuden oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsesretninger på automation og drift

Vælger du uddannelsesretning på automation og drift, er sammensætningen af obligatoriske, retningsspecifikke og valgfrie moduler delvist fastlagt.

Du kan vælge mellem to retninger:

Industri

 • Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)
 • Regulering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Maskinteknologi, industri (10 ECTS)
 • SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)
 • Valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Offshore, olie og gas

 • Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)
 • Regulering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Maskinteknologi, offshore (10 ECTS)
 • Sikkerhed (5 ECTS)
 • Offshore produktion og teknologi (5 ECTS)
 • Valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 36.500 - 57.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde i den industrielle produktion inden for fx energi- og vandforsyning, pumper, vindmøller, slagterier, mejerier m.fl. 

Med en specialisering i offshore olie og gas kan du arbejde med drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer i offshorebranchen.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for metode- og planlægningsarbejde og industriel produktion i øvrigt.

Mere uddannelse

Vil du læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx de teknologiske diplomuddannelser i 

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? (pdf). Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser.