Akademiuddannelsen i automation og drift
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i automation og drift

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at deltage, når der skal udvikles og driftes automatiske anlæg i industrien.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i automation og drift
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 36.500 - 57.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Uddannelsen henvender sig fx til faglærte, der skal løse opgaver i produktionen på et videregående niveau: Automatik- og procesuddannede, smede, mekanikere, elektrikere og personer, der arbejder som automatik- eller driftsteknikere.

Du kan være selvstændig eller ansat i et firma, der leverer automationsløsninger til kunder. Du kan også arbejde i en produktionsvirksomhed, hvor automation er en del af den daglige drift, eller hvor virksomheden overvejer at introducere robotteknologi i produktionen.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i automatik og drift får du kompetencer inden for både teknik, samarbejde og innovation. Du anvender din viden om hardware, konfiguration og software til udvikling og drift af automatiske og maskintekniske anlæg.

Du lærer at samarbejde om faglige og tværfaglige problemstillinger, og du kan håndtere tekniske udviklingsopgaver inden for dit område.

Gennem valgmodulerne kan du desuden få særlig viden om procesteknologisk drift og sikkerhed i forbindelse med arbejde på en olieplatform.

Opbygning

Uddannelsen består af

 • To obligatoriske moduler
 • Et antal valgfrie moduler
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Du kan bruge din erfaring i undervisningen, og det, du lærer, kan du bruge i praksis på jobbet.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld akademiuddannelse i automation og drift giver titlen AU i automation og drift.

Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Automation and Operation.

Indledende kurser

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Læs om Indledende kurser til akademiuddannelserne

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en fuld akademiuddannelse eller vælge de moduler, du finder mest relevante.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs om Fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Maskinteknologi (10 ECTS)
 • Styring og regulering (10 ECTS)

Faget Udvikling af automatiske styringer erstattes fra januar 2022 af faget Styring og regulering

Valgfrie moduler

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Drift og vedligehold (5 ECTS)
 • Internet of Things i anvendelse (5 ECTS)
 • Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer (5 ECTS)
 • Objektorienteret SCADA (5 ECTS)
 • Offshore produktion og teknologi (5 ECTS)
 • Opbygning og dimensionering af tavler (5 ECTS)
 • Regulering (10 ECTS)
 • Robotteknologi (5 ECTS)
 • S88 (5 ECTS)
 • SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)
 • Sikkerhed (5 ECTS)
 • Struktureret tekst (5 ECTS)
 • Udvidet regulering (5 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler, der svarer til 30 ECTS. Heraf mindst 20 ECTS inden for uddannelsens fagområde og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se desuden oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Du forventes, at du - via erhvervserfaring og kurser eller uddannelser - har kendskab til PLC (programmable logic controllers).

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 36.500 - 57.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde i den industrielle produktion inden for fx energi- og vandforsyning, pumper, vindmøller, slagterier, mejerier m.fl. 

Med en specialisering i offshore olie og gas kan du arbejde med drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer i offshorebranchen.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for metode- og planlægningsarbejde og industriel produktion i øvrigt.

Mere uddannelse

Vil du læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx de teknologiske diplomuddannelser i 

Få mere at vide

Generelt om akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs om uddannelsen på: