Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Uddannelsen ruster dig til at udvikle ideer og føre dem ud i livet. Hvad enten du ønsker at udvikle produkter, optimere en produktion eller stå i spidsen for innovation.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Andre betegnelser:
IPP
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du kan specialisere dig inden for produktion, hvor du har fokus på emner som produktionsteknikker, projektstyring, og logistiske forhold. Eller du kan specialisere dig i innovation, hvor du lærer at igangsætte og styre udviklingsprocesser.

Uddannelsen henvender sig fx til dig, der har baggrund i en produktionsvirksomhed og gerne vil fungere som produktudvikler, produktionschef, projektleder eller rådgivende konsulent. Du kan også være selvstændig.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion beskæftiger du dig med alle aspekter af innovation og produktion. Du kan dygtiggøre dig inden for projektledelse, produktionsoptimering og kvalitetsstyring.

Som selvstændig kan du få viden om konceptudvikling og iværksætteri i praksis.

Retninger

Du kan specialisere dig inden for to retninger:

 • Innovation
 • Produktion

Det er ikke et krav, at du vælger retning.

Innovation

Inden for innovation lærer du om ideudvikling, forretning og projektledelse.

Produktion

Inden for produktion arbejder du med produktionsoptimering og lærer at vurdere produktionsteknikker, styring og logistik.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Et antal retningsbestemte og valgfrie moduler (30 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Du kan bruge din erfaring i undervisningen, og det, du lærer, kan du bruge i praksis på jobbet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos:

Titel

En fuld akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion giver titlen AU i Innovation, Produkt og Produktion.

Med retning er titlen hhv. AU i Innovation og AU i Produktion.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession (AP) Degree in Innovation, Product and Production.

Med retning er den engelske titel hhv. Academy Profession (AP) Degree in Innovation og Academy Profession (AP) Degree in Production.

Indledende kurser

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Læs om indledende kurser til akademiuddannelserne

Værd at vide

Du kan tage en fuld akademiuddannelse eller vælge de moduler, du finder mest relevante.

Fleksibel akademiuddannelse

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs om fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Værdikæden i praksis (10 ECTS)

Retningsbestemte moduler - Innovation

Retningsbestemte moduler, der er obligatoriske for retningen innovation, er:

 • Innovation i praksis (10 ECTS)
 • Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)

Retningsbestemte moduler - Produktion

Retningsbestemte moduler, der er obligatoriske for retningen produktion, er:

 • Produktionsoptimering (10 ECTS)
 • Kvalitetsoptimering (10 ECTS)

Valgfrie moduler

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Anvendt økonomi (5 ECTS)
 • Iværksætteri i praksis (10 ECTS)
 • Konstruktion (10 ECTS)
 • Kvalitetsstyring i praksis (5 ECTS)
 • Materialestyring (10 ECTS)
 • Miljø og sikkerhed (5 ECTS)
 • Organisering (5 ECTS)
 • Produktionsplanlægning (10 ECTS)
 • Produktledelse (5 ECTS)
 • Produktudvikling (10 ECTS)
 • Teknisk dokumentation (5 ECTS)
 • Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)
 • Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (5 ECTS)

De retningsspecifikke moduler kan også anvendes som valgfrie moduler.

Du skal følge valgfrie moduler, der svarer til 10 ECTS.

Hvis du ikke vælger uddannelsesretning, skal du følge valgfrie moduler, der svarer til 30 ECTS. Heraf mindst 5 ECTS inden for uddannelsens fagområde og højst 15 ECTS fra et andet fagområde.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se desuden oversigt over fag på akademiuddannelserne

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Sammensætning af moduler på uddannelsens retninger

Vælger du uddannelsesretning på innovation, produkt og produktion, er sammensætningen af obligatoriske, retningsbestemte og valgfrie moduler delvist fastlagt.

Innovation

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Værdikæden i praksis (10 ECTS)
 • Innovation i praksis (10 ECTS)
 • Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)
 • Valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

 

Produktion

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Værdikæden i praksis (10 ECTS)
 • Produktionsoptimering (10 ECTS)
 • Kvalitetsoptimering (10 ECTS)
 • Valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Erhvervserfaring

Du skal have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde i produktionsvirksomheder som fx projektleder, produktionschef, teknisk indkøber, værkfører, driftsleder, kvalitetsmedarbejder eller produktudvikler.

Opgaverne kan spænde vidt, fra udvikling, planlægning, kvalitet og ledelse til salg og indkøb.

Du kan også være selvstændig eller arbejde som rådgivende konsulent.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for metode- og planlægningsarbejde og industriel produktion i øvrigt.

Mere uddannelse

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx de teknologiske diplomuddannelser i

Se alle diplomuddannelser.

Få mere at vide

Generelt om akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på de tekniske, produktionsrettede og merkantile fagområder. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Anvendt økonomi (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Innovation i praksis (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Iværksætteri i praksis (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Konceptudvikling og forretningsmodeller (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Konstruktion (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Kvalitetsoptimering (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Kvalitetsstyring i praksis (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Materialestyring (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Miljø og sikkerhed (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Organisering (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Produktionsoptimering (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Produktionsplanlægning (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Produktledelse (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Produktudvikling (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Projektledelse (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Teknisk dokumentation (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Værdikæden i praksis (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)