Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Uddannelsen ruster dig til at udvikle ideer og føre dem ud i livet. Hvad enten du ønsker at udvikle produkter, optimere en produktion eller stå i spidsen for innovationsprocesser.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.000 - 92.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du kan specialisere dig inden for produktion, hvor du har fokus på emner som produktionsteknikker, projektstyring, og logistiske forhold. Eller du kan specialisere dig i innovation, hvor du lærer at igangsætte og styre udviklingsprocesser.

Uddannelsen henvender sig fx til dig, der har baggrund i en produktionsvirksomhed og gerne vil fungere som produktudvikler, produktionschef, projektleder eller rådgivende konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion beskæftiger du dig med alle aspekter af innovation og produktion. Du kan dygtiggøre dig inden for projektledelse, produktionsoptimering og kvalitetsstyring. Som selvstændig kan du få viden om konceptudvikling og iværksætteri i praksis.

Uddannelsen giver mulighed for, at du specialiserer dig inden for to retninger:

 • Innovation
 • Produktion

Inden for innovation lærer du om ideudvikling og projektledelse. Inden for produktion arbejder du med produktionsoptimering og lærer at vurdere produktionsteknikker, styring og logistik.

Det er ikke et krav, at du vælger retning.

Innovation, produkt og produktion er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal retningsspecifikke og valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Anvendt økonomi (5 ECTS)
 • Organisering (5 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler, der er obligatoriske for retningen innovation, er:

 • Innovationsledelse (10 ECTS)
 • Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler, der er obligatoriske for retningen produktion, er:

 • Produktionsoptimering (10 ECTS)
 • Kvalitetsoptimering med Six Sigma (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Iværksætteri i praksis (10 ECTS)
 • Konstruktion (10 ECTS)
 • Kvalitetsdeltagelse (5 ECTS)
 • Materialestyring (10 ECTS)
 • Miljø og sikkerhed (5 ECTS)
 • Produktionsplanlægning (10 ECTS)
 • Produktledelse (5 ECTS)
 • Produktudvikling (10 ECTS)
 • Teknisk dokumentation (5 ECTS)
 • Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)
 • Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (5 ECTS)

De retningsspecifikke moduler kan også anvendes som valgfrie moduler.

Du skal følge valgfrie moduler, der svarer til 10 ECTS.

Hvis du ikke vælger uddannelsesretning, skal du følge valgfrie moduler, der svarer til 30 ECTS. Heraf mindst 5 ECTS inden for uddannelsens fagområde og højst 15 ECTS fra et andet fagområde.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se desuden oversigt over fag på akademiuddannelserne

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsesretninger på innovation, produkt og produktion

Vælger du uddannelsesretning på innovation, produkt og produktion, er sammensætningen af obligatoriske, retningsspecifikke og valgfrie moduler delvist fastlagt.

Du kan vælge mellem to retninger:

Innovation

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Anvendt økonomi (5 ECTS)
 • Organisering (5 ECTS)
 • Innovationsledelse (10 ECTS)
 • Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)
 • Valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Produktion

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Anvendt økonomi (5 ECTS)
 • Organisering (5 ECTS)
 • Produktionsoptimering (10 ECTS)
 • Kvalitetsoptimering med Six Sigma (10 ECTS)
 • Valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 8.000 - 92.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde som fx produktudvikler, produktionschef, projektleder eller rådgivende konsulent.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for metode- og planlægningsarbejde og industriel produktion i øvrigt.

Mere uddannelse

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx de teknologiske diplomuddannelser i projektledelse (TD) og Operations og Supply Chain Management (TD).

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe af de meget få nyuddannede (under 100) er beskæftiget i vindmølleindustrien. Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 22 meget forskellige brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? (pdf). Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser (bemærk: uddannelsen udbydes også af University College Nordjylland).

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Anvendt økonomi (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Innovationsledelse (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Iværksætteri i praksis (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Konceptudvikling og forretningsmodeller (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Konstruktion (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Kvalitetsdeltagelse (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Kvalitetsoptimering med Six Sigma (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Materialestyring (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Miljø og sikkerhed (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Organisering (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Produktionsoptimering (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Produktionsplanlægning (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Produktledelse (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Produktudvikling (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Projektledelse (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Teknisk dokumentation (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)