Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Kursus

Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)

Du får bl.a. forståelse for, hvordan netværk og relationer kan skabe grundlag for vækst.

Fakta

Navn:
Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 6.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Desuden får du redskaber til optimere din markedsføring og viden om, hvordan du trænger ind på et marked.

Modulet henvender sig især til iværksættere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver forudsætninger for at vurdere og implementere løsninger, som skaber reel vækst og innovation for din virksomhed:

Det indeholder emner som:

 • Samarbejde og netværk i relation til vækst
 • Risikoafklaring og villighed
 • Finansmuligheder og barrierer
 • Eksport og nye kundesegmenter
 • Ledelse, administration og udvikling af ansatte
 • Økonomistyring som strategisk værktøj
 • Markedsføring - herunder brug af sociale medier til markedsføring

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis er valgfrit på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 6.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.