Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Kursus

Produktionsplanlægning (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)

Du får forudsætninger for at omsætte din viden om virksomhedens strategier, produkter og produktionsteknologier til processer, der skaber match mellem markedsbehov og virksomhedens produktion.

Fakta

Navn:
Produktionsplanlægning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Målet er bl.a., at du kan analysere virksomhedens behov for produktionsplanlægning og segmentering af produkter, og du lærer at anvende metoder og værktøjer til produktionsplanlægning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig metoder til at vurdere konkrete problemstillinger, opstille løsninger og formidle behovet for produktionsplanlægning til interessenter i din organisation.

Det indeholder emnerne:

  • Produktionsplanlægningens indhold og formål i værdikæden
  • Nutidig teori og metode inden for produktionsplanlægning ved forskellige produktionsformer
  • Planlægningens sammenhæng med produktionsgrundlag
  • Segmentering af varer som beslutningsgrundlag
  • Analyse af virksomhedens nødvendige planlægningsbehov
  • Beslutning om – og implementering af – virksomhedstilpasset planlægningsmetode

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Produktionsplanlægning er valgfrit på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. januar 2024
8. marts 2024
Projektledelse (Ledelse) Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. august 2023
10. oktober 2023
Produktionsplanlægning Dagundervisning 7800 Skive
*
21. august 2023
29. september 2023
Produktionsplanlægning Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. august 2022
31. juli 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund