Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Kursus

Materialestyring (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)

Du får forudsætninger for at forstå materialernes vej gennem forsyningskæden og vælge en hensigtsmæssig metode til styring.

Fakta

Navn:
Materialestyring
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Forløbet giver dig kendskab til principper og metoder for materialestyring og bl.a. indblik i fordele og ulemper ved at placere lageret forskellige steder i værdikæden og forsyningskæden.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig indsigt i, hvordan virksomheden kan definere sit behov for materialestyring, og hvordan forskellige typer af forsyningskæder stiller forskellige krav til materialestyringen i værdikæden.

Det indeholder emnerne:

  • Materialestyringens indhold og formål i værdi- og forsyningskæde
  • Nutidig teori og metode inden for materialestyring
  • Tilpasning af materialestyring til markedsbehov og virksomhedens logistiske situation og strategi
  • Analyse af og beslutning om virksomhedens materialestyringsbehov samt valg af principper og metoder

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Materialestyring er valgfrit på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.