Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Kursus

Materialestyring (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)

Du får forudsætninger for at forstå materialernes vej gennem forsyningskæden og vælge en hensigtsmæssig metode til styring.

Fakta

Navn:
Materialestyring
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Forløbet giver dig kendskab til principper og metoder for materialestyring og bl.a. indblik i fordele og ulemper ved at placere lageret forskellige steder i værdikæden og forsyningskæden.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig indsigt i, hvordan virksomheden kan definere sit behov for materialestyring, og hvordan forskellige typer af forsyningskæder stiller forskellige krav til materialestyringen i værdikæden.

Det indeholder emnerne:

  • Materialestyringens indhold og formål i værdi- og forsyningskæde
  • Nutidig teori og metode inden for materialestyring
  • Tilpasning af materialestyring til markedsbehov og virksomhedens logistiske situation og strategi
  • Analyse af og beslutning om virksomhedens materialestyringsbehov samt valg af principper og metoder

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning (smartlearning.dk)

Værd at vide

Materialestyring er valgfrit på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse