Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Kursus

Miljø og sikkerhed (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)

Du får forudsætninger for at tage del i virksomhedens initiativer inden for miljø og arbejdsmiljø.

Fakta

Navn:
Miljø og sikkerhed
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Fx lærer du at analysere de miljømæssige konsekvenser af virksomhedens produktion og anvende lovgivning og standarder til miljøopgaverne.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig kendskab til begreber inden for arbejdsmiljø og såvel lokale som nationale og globale miljøforhold.

Du får også kendskab til lovgivningen på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Modulet indeholder emnerne:

  • Internt og eksternt miljø
  • Arbejdssikkerhed

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning (smartlearning.dk)

Værd at vide

Miljø og sikkerhed er valgfrit på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal generelt være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Modulet henvender sig til ansøgere, der har samme forudsætninger som for optagelse på erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse