Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Kursus

Miljø og sikkerhed (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)

Du får forudsætninger for at tage del i virksomhedens initiativer inden for miljø og arbejdsmiljø.

Fakta

Navn:
Miljø og sikkerhed
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Fx lærer du at analysere de miljømæssige konsekvenser af virksomhedens produktion og anvende lovgivning og standarder til miljøopgaverne.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig kendskab til begreber inden for arbejdsmiljø og såvel lokale som nationale og globale miljøforhold.

Du får også kendskab til lovgivningen på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Modulet indeholder emnerne:

  • Internt og eksternt miljø
  • Arbejdssikkerhed

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Miljø og sikkerhed er valgfrit på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal generelt være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Modulet henvender sig til ansøgere, der har samme forudsætninger som for optagelse på erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.