Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Kursus

Kvalitetsstyring i praksis (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)

Du kvalificerer dig både teoretisk og praktisk til arbejdet med at sikre kvalitet i virksomhedens produktion.

Fakta

Navn:
Kvalitetsstyring i praksis
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Fx beskæftiger du dig med statistik og måleteknik, og du kan deltage i virksomhedens arbejde med certificering og auditering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver bl.a. forudsætninger for at beskrive det totale kvalitetsstyringssystem og være med til at implementere det.

Du lærer at anvende statistiske principper og metoder på måledata. Desuden kan du anvende måletekniske begreber og terminologier. Endelig kan du arbejde med udtag af stikprøver på baggrund af kvalitetsstandarder.

Modulet indeholder emnerne:

  • Kvalitet og kvalitetsstyring
  • Statistik og kvalitetskontrol
  • Værktøjer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Kvalitetsstyring i praksis er valgfrit på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 6.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. november 2021
7. december 2021
Kvalitetsstyring i praksis Sønderborg Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
14. september 2022
12. oktober 2022
Kvalitetsstyring i praksis - esbjerg - e2022 Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
10. november 2022
8. december 2022
Kvalitetsstyring i praksis - Sønderborg - e2022 Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
11. september 2023
9. oktober 2023
Kvalitetsstyring i prakiss Esbjerg Dagundervisning 6700 Esbjerg