Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Kursus

Kvalitetsstyring i praksis (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)

Du kvalificerer dig både teoretisk og praktisk til arbejdet med at sikre kvalitet i virksomhedens produktion.

Fakta

Navn:
Kvalitetsstyring i praksis
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Fx beskæftiger du dig med statistik og måleteknik, og du kan deltage i virksomhedens arbejde med certificering og auditering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver bl.a. forudsætninger for at beskrive det totale kvalitetsstyringssystem og være med til at implementere det.

Du lærer at anvende statistiske principper og metoder på måledata. Desuden kan du anvende måletekniske begreber og terminologier. Endelig kan du arbejde med udtag af stikprøver på baggrund af kvalitetsstandarder.

Modulet indeholder emnerne:

  • Kvalitet og kvalitetsstyring
  • Statistik og kvalitetskontrol
  • Værktøjer

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning (smartlearning.dk)

Værd at vide

Kvalitetsstyring i praksis er valgfrit på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse