Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Kursus

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)

Modulet giver kvalifikationer til at arbejde med de muligheder og udfordringer, som det tværfaglige samarbejde kan bidrage med til virksomhedens innovationsprocesser.

Fakta

Navn:
Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du udvikler din evne til at samarbejde i tværfaglige teams og har fokus på din egen rolle og dit bidrag til teamet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forudsætninger for at tilrettelægge og facilitere innovationsprocesser i forhold til virksomhedens produkter og processer.

Fx lærer du teknikker og metoder til at facilitere samarbejde i teams, der består af personer med forskellige faglige og professionelle baggrunde.

Modulet indeholder emnerne:

  • Tværfagligt teamsamarbejde
  • Egen rolle, faglighed og bidrag i tværfagligt teamsamarbejde
  • Gruppedynamik
  • Facilitering af tværfagligt teamsamarbejde i innovationsprocesser
  • Udvikling af innovative løsninger baseret på forskellige fagligheder

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning (smartlearning.dk)

Værd at vide

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser er valgfrit på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse