Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Kursus

Konstruktion (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)

Du får forudsætninger for at dimensionere simple konstruktioner.

Fakta

Navn:
Konstruktion
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Det indebærer bl.a., at du vil være i stand til at vurdere produktionsdokumentation ud fra et styrkemæssigt synspunkt, og du får indblik i konstruktørens overvejelser og beregninger i forhold til dimensionering og materialevalg.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig grundlæggende viden om dimensionering af konstruktioner, herunder forståelse for sammenhængen mellem materialers styrkeegenskaber i forhold til dimensionering af enkle statiske konstruktioner.

Du lærer også om grundlæggende statik og om sammenhængen mellem dimensionering og produktionsproces.

Modulet indeholder emner som:

 • Matematik til opløsning og sammenlægning af kræfter
 • Beregning af de nødvendige snitkonstanter
 • Kræfter og deres enheder, opløsning og sammenlægning af kræfter
 • Grundlæggende viden om torsions- og bøjningsmomenter og deres enheder
 • Ligevægtsprincippet i statik
 • Ydre statiske kræfter, ydre ligevægt og forståelse for frilegeme-diagrammer
 • Dimensionerende kræfter og deres ligevægt med indre statiske kræfter
 • Beregning af normal-, tvær- og bøjningsspændinger
 • Sammenlægning af spændinger, herunder beregning af referencespænding
 • Gængs konstruktionsståls styrkeegenskaber med henblik på dimensionering

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning (smartlearning.dk)

Værd at vide

Konstruktion er valgfrit på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal generelt være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Modulet henvender sig til ansøgere, der har samme forudsætninger som for optagelse på erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. oktober 2025
18. december 2025
Konstruktion SØ E25 6400 Sønderborg