Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Kursus

Konstruktion (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)

Du får forudsætninger for at dimensionere simple konstruktioner.

Fakta

Navn:
Konstruktion
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Det indebærer bl.a., at du vil være i stand til at vurdere produktionsdokumentation ud fra et styrkemæssigt synspunkt, og du får indblik i konstruktørens overvejelser og beregninger i forhold til dimensionering og materialevalg.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig grundlæggende viden om dimensionering af konstruktioner, herunder forståelse for sammenhængen mellem materialers styrkeegenskaber i forhold til dimensionering af enkle statiske konstruktioner.

Du lærer også om grundlæggende statik og om sammenhængen mellem dimensionering og produktionsproces.

Modulet indeholder emner som:

 • Matematik til opløsning og sammenlægning af kræfter
 • Beregning af de nødvendige snitkonstanter
 • Kræfter og deres enheder, opløsning og sammenlægning af kræfter
 • Grundlæggende viden om torsions- og bøjningsmomenter og deres enheder
 • Ligevægtsprincippet i statik
 • Ydre statiske kræfter, ydre ligevægt og forståelse for frilegeme-diagrammer
 • Dimensionerende kræfter og deres ligevægt med indre statiske kræfter
 • Beregning af normal-, tvær- og bøjningsspændinger
 • Sammenlægning af spændinger, herunder beregning af referencespænding
 • Gængs konstruktionsståls styrkeegenskaber med henblik på dimensionering

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Konstruktion er valgfrit på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal generelt være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Modulet henvender sig til ansøgere, der har samme forudsætninger som for optagelse på erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
28. oktober 2021
17. december 2021
Konstruktion SØ e2021 Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
25. januar 2022
24. marts 2022
konstruktion daghold esbjerg Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
19. april 2022
16. juni 2022
konstruktion daghold sønderborg Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
21. februar 2023
20. april 2023
Konstruktion - sønderborg - f2023 Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
11. april 2023
8. juni 2023
Konstruktion - esbjerg - f2023 Dagundervisning 6700 Esbjerg