Foto af Produktionsteknolog
Job

Produktionsteknolog

Som produktionsteknolog har du forstand på produktion af metal, jern, plast og træ.

Fakta

Arbejdssteder:
Industrivirksomheder, Servicevirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Produktionsteknolog, Kvalitets- og måletekniker, Maskintekniker, Plasttekniker og trætekniker

Arbejdet består i at kontrollere driften af maskiner, sikre produkternes kvalitet og tage hensyn til miljøet. En produktionsteknolog kan vælge at specialisere sig i forskellige områder, og arbejdsopgaverne varierer derfor alt afhængigt af specialeområde.

Det gælder dog for de fleste job, at du som produktionsteknolog skal styre planlægningen og koordinationen af produktionen. Alle produktionsteknologer skal have et stort kendskab til maskiner, fremstillingsmetoder, materialer og miljøstyring. De fleste finder beskæftigelse i industrivirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af produktionsteknolog
Tjek! - Tekniker med speciale i drift undersøger produktionsanlægget.

Som produktionsteknolog, arbejder du med konstruktion, driftsteknik samt kvalitet og miljø. Du arbejder typisk som mellemleder i en industri- eller servicevirksomhed inden for træ, jern- og metal eller plast.

Som produktionsteknolog med speciale i konstruktion vil du skulle deltage i planlægning og gennemførelse af udviklingsopgaver i produktionsprocessen. Du kommer med løsningsforslag til konstruktions- og designopgaver og skal blandt andet vælge materiale og fremstillingsproces.

Produktionsteknologen konstruerer formværktøjer og udarbejder teknisk dokumentation for, hvordan værktøjet fungerer. I jobbet arbejder du med automatiske maskiner og computertegning.

Som produktionsteknolog med speciale i driftsteknik planlægger og tilrettelægger du en given produktion. Du sørger for kvalitets- og metodestyring og for, at logistikken holder. Opgaven indeholder blandt andet vurdering af forbrug af produktionssystemer og robotteknologi sammenholdt med den tid, medarbejderne skal bruge, og den løn de skal have.

Som produktionsteknolog med speciale i kvalitet og miljø løser du opgaver med teknisk dokumentation, kvalitets- og miljøstyring samt fremstilings- og materialeteknologi. Miljøstyring kan være at lave en miljøvurdering af et produkt og at lave en livscyklusanalyse. Det kan også være at vurdere, hvor meget forskellige materialer påvirker miljøet, og at komme med forslag til miljøstyring.

En væsentlig del af produktionsteknologens arbejde går ud på at koordinere arbejdsopgaver. Derfor skal du kunne forklare og formidle ideer og informationer til medarbejdere, så de kan arbejde videre med dem. Evnen til at formidle har man især også brug for, hvis man arbejder med rådgivning og salgsarbejde.

Du kan have ansat en eller flere planlægningsassistenter.

Arbejdsplads

Produktionsteknologer arbejder i industrivirksomheder i maskinindustrien, i metalvareindustrien, hvor man laver værktøj og maskiner, og inden for Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper. De arbejder også i servicevirksomheder som fx rådgivende ingeniørvirksomheder samt inden for eksport og engroshandel med maskiner.

En del produktionsteknologer arbejder i udlandet.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Maskinkonstruktør, Maskintekniker41.680 kr.-43.922 kr.
Produktionstekniker33.155 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Produktionsteknologer kan oprette egen virksomhed og arbejde som selvstændige erhvervsdrivende. Nærmere oplysninger kan fås hos Ledernes Hovedorganisation og Teknisk Landsforbund.

Mere uddannelse

Produktionsteknologer kan tage Professionsbachelor i Produktudvikling og teknisk integration.

Teknisk Landsforbund og Ledernes Hovedorganisation tilrettelægger efteruddannelseskurser for deres medlemmer.

Kurser i 3D CAD udbydes bl.a. af den private kursusarrangør InventDK.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Ledernes Hovedorganisation
www.lederne.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.