Foto af Elinstallatør
Job

Elinstallatør

Elinstallatører planlægger, leder og udfører installationsarbejde.

Fakta

Arbejdssteder:
Installatørvirksomheder, Industrivirksomheder, Forsyningsselskaber, Rådgivende ingeniører
Stillingsbetegnelser:
Elinstallatør
Bemærk:
Elinstallatører skal have Autorisation

Dit arbejde som installatør kan dreje sig om såvel større tekniske opgaver i industrien som mindre opgaver i ejendomme og private hjem. Elinstallatører installerer også it og opsætter interne telefonkabelnet og omstillingsborde. Meget arbejde består i at vedligeholde, udvide eller ændre bestående elektriske anlæg, maskiner og apparatur.

I beboelsesejendomme og hos private kan arbejdet bestå i at udføre installationer til fx køleskabe og vaskemaskiner. Der kan også være tale om at føre elkabler ind i nybyggeri, reparere elevatorer osv. Som regel er det elektrikere, der udfører det praktiske arbejde.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af elinstallatør
Elinstallatør - Beregninger af tilbud på opgaver er blandt installatørens opgaver.

Arbejde med el, især stærkstrøm, skal følge særlige regler. Det er dit ansvar at sikre, at bestemmelserne bliver overholdt, og at arbejdet bliver udført forsvarligt.

Teleanlæg, alarmanlæg og anlæg til industrien er områder i stærk udvikling. Det stiller store krav til elinstallatørerne, og det skaber behov for specialisering både for den enkelte installatør og den enkelte virksomhed.

Området for datainstallation beskæftiger også installatører, men det vokser ikke så hurtigt, bl.a. fordi trådløs kommunikation er ved at erstatte kabler.

I industrien har elinstallatørerne opgaver med at opbygge anlæg og installationer til apparatur, motorer og belysning. Og de opsætter og vedligeholder nye styringssystemer.

I større virksomheder sørger elinstallatørerne for at planlægge virksomhedens elektrotekniske opgaver. Ofte er det elektrikere, der udfører det praktiske arbejde, mens elinstallatørerne leder arbejdet.

I store firmaer kan den ledende installatør gå under betegnelsen overmontør.

Elinstallatører kan også arbejde som beregnere. De udregner tilbud på entrepriser og laver tids- og handlingsplaner for, hvornår de forskellige håndværkere skal udføre deres del af arbejdet.

I rollen som projektledere sørger de for, at arbejdet bliver udført efter planen, både hvad angår tiden, økonomien og kvaliteten af arbejdet.

Arbejdsplads

Elinstallatører arbejder i installatørvirksomheder, industrivirksomheder, forsyningsselskaber og hos rådgivende ingeniører. Elinstallatører kan også arbejde som beregnere. Nogle arbejder med Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper samt Maskinindustri.

I større installationsvirksomheder er der også ansat rådgivere inden for opvarmning, ventilation og energiforsyning i boliger og erhvervsbygninger. Rådgiverne kan være uddannet som energiteknolog.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Aut. EL installatør43.298 kr.--
EL konstruktør, Klimatekniker38.291 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Det er almindeligt, at elinstallatører etablerer selvstændig virksomhed. De har i nogle tilfælde også egen butik, hvor de sælger forskellige elartikler. De har en del administrationsarbejde.

Alt installationsarbejde skal udføres under en autoriseret elinstallatørs ansvar. Elinstallatører skal derfor enten arbejde under en autoriseret elinstallatørs ansvar eller selv have autorisation.

For at få autorisation skal man opfylde forskellige krav. Hvis man gennemfører uddannelsen til Elinstallatør inden for specialet stærkstrøm kan man gå op til en autorisationsprøve og derved blive autoriseret el-installatør.

Autorisationen udstedes af Sikkerhedsstyrelsen.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for området Tekniske installationer og energi.

Selvstændige kan fx tage uddannelsen Byggeriets lederuddannelse eller uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen. Ledere i større virksomheder kan tage en Diplomuddannelse i ledelse.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.