Erhvervsakademiuddannelse

Elinstallatør

På uddannelsen lærer du at arbejde med installation og drift af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Fakta

Navn:
Elinstallatør
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for elinstallation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bestemte erhvervsuddannelser
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge, implementere og varetage driften af systemer inden for stærkstrøm, både i Danmark og internationalt.

Du får også en dybdegående indsigt i elforsyning, styring og regulering, projektering og opbygning af komplette energisystemer.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde i større byggefirmaer og industrivirksomheder, hos grossister eller hos rådgivende ingeniørfirmaer

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du redskaber til at kunne arbejde som leder inden for installationer eller drive selvstændig virksomhed med el-autorisation.

Fagområder

  • Installationer og anlæg: Du får viden om projektering, rådgivning, udførsel og drift af elektriske installationer og anlæg. Du lærer også at implementere intelligente løsninger til bygninger og anlægsdrift med henblik på drifts- og energioptimering samt komfort og sikkerhed
  • Virksomhedsledelse og projektstyring: Du bliver undervist i projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforståelse og kvalitet, sikkerhed og miljø samt kommunikations- og formidlingsteknik 
  • Teknik og dokumentation: Du lærer grundlæggende elektroteknisk teori samt matematik. Du lærer også at bruge digitale værktøjer til projektering, dokumentering og kvalitetssikring af installationer og anlæg. Der er fokus på elektroteknikken og dens betydning for udførslen af elektriske installationer og anlæg

Titel

Du bliver elinstallatør AK.

Undervisning

Undervisningen er primært projektorienteret med både gruppearbejde og individuelt arbejde. 

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

I løbet af uddannelsen er der praktikophold.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt og en mundtlig fremlæggelse.

Autorisation

Når du har afsluttet uddannelsen, har du mulighed for at søge om autorisation. Den får du ved at gå op til en særlig autorisationsprøve, som bliver afholdt af skolerne.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav. Alle nævnte fag skal være bestået.

Generelle adgangskrav

En af følgende relevante erhvervsuddannelser:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
  • Elektriker (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Specifikke adgangskrav

Der er ingen specifikke adgangskrav for ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk, men uddannelsen er uden for kvotesystemet. 

Ansøgningsfrist

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)UK 
Aalborg SV (Vinterstart, e-læring)UK 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)UK 
Vejle (Sommerstart)UK 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)IO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)UK 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart)UK 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)UK 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)UK 

UK: Uden for kvotesystemet: uddannelsen er uden for kvotesystemet og har derfor ikke adgangskvotienter

IO: Ikke oprettet

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som autoriseret el-installatør kan du etablere egen virksomhed. Du kan også arbejde i større byggefirmaer og industrivirksomheder, hos grossister eller hos rådgivende ingeniørfirmaer som fx projektleder, rådgiver eller leder af installationsarbejder.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en 1½-årig overbygningsuddannelse, så du får en af følgende professionsbacheloruddannelser: 

Du kan også videreuddanne dig til fx diplomingeniør eller civilingeniør.

Vær opmærksom på, at du, ud over din installatøruddannelse, også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse eller et adgangskursus samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Uddannelsen på deltid

Du har mulighed for at uddanne dig på deltid på akademiuddannelsen i el-installation.

Læs mere her

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information