Diplom i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse, eller du kan fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i ledelse handler om ledelse i forhold til såvel selvledelse og medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Retninger

Uddannelsen giver mulighed for, at du specialiserer dig i:

 • Skoleledelse

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler
 • To til tre valgfrie moduler (herunder retningsspecifikke moduler)
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller fjernundervisning.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld diplomuddannelse i ledelse giver titlen Diplom i ledelse.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Leadership.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og efterfølgende mundtlig prøve.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med din egen ledelsesidentitet og dit faglige lederskab i forhold til organisationens behov og opgaveløsningen. Du lærer bl.a. at udvikle tillid og samarbejdsevne gennem dit personlige lederskab.  
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.

Hvis du vælger at gennemføre uddannelsen med en uddannelsesretning, skal du, ud over de obligatoriske moduler, have nogle retningsspecifikke moduler.

Retningsbestemte moduler - Skoleledelse

 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)

Valgfrie moduler

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse med data
 • Ledelse og arbejdsmiljø
 • Ledelse og bæredygtighed
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og facilitering
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og økonomistyring
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Organisationspsykologi og ledelse
 • Projektledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Tværgående ledelse
 • Viden- og innovationsledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 10 ECTS.

Tal med uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning om valg af relevante valgmoduler.

Afgangsprojekt

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Sammensætning af moduler på retningen Skoleledelse

Vælger du uddannelsesretningen Skoleledelse, er sammensætningen af obligatoriske, retningsbestemte og valgfrie moduler fastlagt:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt skoleledelse (15 ECTS)

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplom i ledelse kan du varetage ledelsesopgaver i virksomheder inden for næsten alle brancher.

Du kan også fungere som leder i den offentlige sektor, fx inden for skole- og daginstitutionsområdet, offentlig administration, plejesektor og hospitaler.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, se fx masteruddannelser i ledelse inden for

Vær opmærksom på, at der kan være specifikke adgangskrav til den enkelte masteruddannelse. 

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
3. oktober 2022
29. november 2022
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. oktober 2022
29. november 2022
Organisationspsykologi og ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. oktober 2022
6. december 2022
Ledelse og økonomistyring Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. oktober 2022
17. januar 2023
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. oktober 2022
25. november 2022
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
14. oktober 2022
6. december 2022
Ledelse og filosofi - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
25. oktober 2022
20. december 2022
Projektledelse - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
28. oktober 2022
16. december 2022
Ledelse og coaching - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2022
16. december 2022
Ledelse og relationel kompleksitet - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
31. oktober 2022
28. november 2022
Kommunikation og organisation - DJOEF - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
31. oktober 2022
28. november 2022
Kommunikation og organisation DTU/Djøf E22 Dagundervisning 1780 København V
*
31. oktober 2022
20. december 2022
Ledelse og økonomistyring - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
1. november 2022
10. januar 2023
Forandringsledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. november 2022
29. november 2022
Ledelse af digital transformation - DTU - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
1. november 2022
29. november 2022
Ledelse i relationel kompleksitet - DJOEF - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
3. november 2022
1. december 2022
Ledelse og bæredygtighed - DJOEF - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
10. november 2022
2. februar 2023
Det personlige lederskab og forandring - DJOEF - E22 - Hold 3 Skævt Dagundervisning 1780 København V
*
22. november 2022
7. marts 2023
Ledelse og medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
24. november 2022
31. januar 2023
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. november 2022
17. maj 2023
Afgangsprojekt Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
1. december 2022
24. februar 2023
Erhvervsakademi Aarhus Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. december 2022
27. januar 2023
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. december 2022
14. juni 2023
Ledelse og facilitering Fleksibel undervisning 8600 Silkeborg
*
1. december 2022
12. maj 2023
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. december 2022
2. februar 2023
Tværgående ledelse Dagundervisning 8230 Åbyhøj
*
11. august 2022
8. december 2022
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. september 2022
13. december 2022
Engelsk trin 1 Fjernundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2022
12. maj 2023
Mediefag B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. januar 2023
21. marts 2023
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 6000 Kolding
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
29. august 2022
31. december 2022
Afgangsprojekt, EA - efterår 2022 Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. august 2022
2. december 2022
Virksomhedsøkonomi C -> B - HHX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
17. januar 2023
9. juni 2023
Det personlige lederskab og forandring - DIL Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
29. august 2022
2. juni 2023
Dansk trin 2 Aftenundervisning 5500 Middelfart
*
18. januar 2023
12. april 2023
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1
*
10. august 2022
17. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
19. januar 2023
2. juni 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DIL Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
24. august 2023
2. november 2023
Produktionsoptimering Dagundervisning 2900 Hellerup
*
24. januar 2023
13. april 2023
Ledelse og økonomistyring Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
10. august 2022
2. december 2022
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
31. januar 2023
14. april 2023
Databaser, blended Aftenundervisning 8260 Viby J
*
10. august 2022
12. maj 2023
Spansk begyndersprog B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. februar 2023
28. april 2023
Fysik B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. januar 2023
22. juni 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
26. oktober 2023
10. januar 2024
Kvalitetsoptimering Dagundervisning 2900 Hellerup
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
27. oktober 2023
15. december 2023
Produktledelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
1. februar 2023
13. april 2023
Stratedisk ledelse - DIL Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
21. februar 2023
14. juni 2023
Personalejura Aftenundervisning 8260 Viby J
*
10. august 2022
2. december 2022
Tysk fortsættersprog C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
23. august 2023
1. november 2023
Konceptudvikling og forretningsmodeller Dagundervisning 2900 Hellerup
*
10. august 2022
12. maj 2023
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
5. september 2022
20. januar 2023
Ledelse i praksis - AU Dagundervisning 1411 København K
*
10. august 2022
12. maj 2023
Psykologi B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
25. august 2022
3. november 2022
Konceptudvikling og forretningsmodeller Dagundervisning 2900 Hellerup
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
14. april 2023
2. juni 2023
Produktledelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
10. august 2022
12. maj 2023
Kinesisk B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2022
2. december 2022
Tysk fortsættersprog C -> B, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
29. august 2022
31. december 2022
Bolighandel 3 - efterår 2022 Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. august 2022
12. maj 2023
Mediefag C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
12. maj 2023
Tysk fortsættersprog B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. februar 2023
13. april 2023
ledelse af digital transformation Dagundervisning 6000 Kolding
*
9. februar 2023
18. april 2023
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
10. februar 2023
14. april 2023
Human ressource management og ledelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
2. oktober 2023
17. november 2023
Projektledelse IPP Dagundervisning 7000 Fredericia
*
20. februar 2023
30. juni 2023
Erhvervsøkonomi Aftenundervisning 6200 Aabenraa
*
21. februar 2023
20. juni 2023
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
2. oktober 2023
17. november 2023
Projektledelse IPP Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. februar 2023
30. juni 2023
Erhvervsøkonomi Aftenundervisning 6000 Kolding
*
23. februar 2023
9. juni 2023
Det personlige lederskab hold 12 modul 1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. februar 2023
22. juni 2023
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2900 Hellerup
*
21. august 2023
29. september 2023
Værdikæden i praksis Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
24. februar 2023
23. juni 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
20. november 2023
12. januar 2024
Projektledelse IPP Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. marts 2023
24. maj 2023
Afgangsmodul Diplom i Ledelse (uden retning) Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
20. november 2023
12. januar 2024
Ledelse i praksis Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
10. august 2022
8. december 2022
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
2. marts 2023
30. juni 2023
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
11. august 2022
12. maj 2023
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2022
12. maj 2023
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
12. maj 2023
Kemi C -> B, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. august 2022
12. maj 2023
Psykologi B, VAF Fjernundervisning 5600 Faaborg
*
3. januar 2023
12. maj 2023
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. september 2022
13. december 2022
Engelsk trin 2 Fjernundervisning 5700 Svendborg
*
28. marts 2023
13. juni 2023
Forandringsledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
10. august 2022
12. maj 2023
Religion C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
23. januar 2023
24. april 2023
Projektledelse IPP Dagundervisning 2900 Hellerup
*
17. april 2023
19. juni 2023
teamledelse Diplom valgfag Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. april 2023
7. juni 2023
Ledelse og coaching diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2022
12. maj 2023
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. september 2022
13. december 2022
Engelsk trin 3 Fjernundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
23. oktober 2023
8. januar 2024
Projektledelse IPP Dagundervisning 2900 Hellerup
*
10. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
18. april 2023
27. juni 2023
Produktudvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
25. april 2023
28. juni 2023
Ledelse og coaching Dagundervisning 4800 Nykøbing F
8500 Grenaa
*
28. april 2023
16. juni 2023
Forandringsledelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
2. oktober 2023
17. november 2023
Projektledelse IPP Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
11. august 2022
8. december 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag B, HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
1. marts 2023
12. maj 2023
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 5600 Faaborg
*
17. august 2023
23. oktober 2023
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. august 2023
9. oktober 2023
Projektledelse (diplom i ledelse) Dagundervisning 2900 Hellerup
*
2. oktober 2023
17. november 2023
Kvalitetsoptimering Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
23. august 2023
13. december 2023
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
2. oktober 2023
17. november 2023
Innovation i praksis Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. august 2023
2. november 2023
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. februar 2023
30. juni 2023
Global Økonomi Aftenundervisning 6000 Kolding
*
29. august 2023
19. december 2023
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2900 Hellerup
*
17. august 2022
26. oktober 2022
SSH Odder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. februar 2023
30. juni 2023
Erhvervsøkonomi Aftenundervisning 7000 Fredericia
*
21. februar 2023
30. juni 2023
Økonomistyring i praksis Aftenundervisning 6200 Aabenraa
*
31. august 2023
21. december 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
20. november 2023
12. januar 2024
Projektledelse IPP Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
20. september 2023
13. december 2023
Afgangsmodul Diplom i Ledelse (uden retning) Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
20. november 2023
12. januar 2024
Projektledelse IPP Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. oktober 2023
7. december 2023
Ledelse og økonomistyring Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. oktober 2023
10. januar 2024
Forandringsledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. oktober 2023
15. december 2023
Ledelse og coaching Dagundervisning 2900 Hellerup
*
20. november 2023
12. januar 2024
Kommunikation i praksis ledige Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. februar 2023
30. juni 2023
Økonomistyring i praksis Aftenundervisning 6000 Kolding
*
27. august 2024
17. december 2024
Organisation, udvikling og samskabelse H13 M3 Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje