Diplom i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching, teamledelse og projektledelse, eller du kan dygtiggøre dig inden for skoleledelse.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i ledelse handler om ledelse i forhold til såvel selvledelse og medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Retninger

Du har mulighed for at vælge retningen Skoleledelse.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • Retningsspecifikke og/eller valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller fjernundervisning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og efterfølgende mundtlig prøve.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld diplomuddannelse i ledelse giver titlen Diplom i ledelse.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Leadership.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)  
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Skoleledelse

Hvis du tilvælger uddannelsesretningen Skoleledelse, skal du ud over de obligatoriske moduler have følgende retningsspecifikke moduler:

 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse med data
 • Ledelse og arbejdsmiljø
 • Ledelse og bæredygtighed
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og facilitering
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og økonomistyring
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Organisationspsykologi og ledelse
 • Projektledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Tværgående ledelse
 • Viden- og innovationsledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 10 ECTS.

Tal med uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning om valg af relevante valgmoduler.

Afgangsprojekt

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om åben uddannelse.

Læs mere om ECTS pointsystemet.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Prisen kan variere og afhænger bl.a. af antal ECTS og undervisningsformen, fx om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. 

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplom i ledelse kan du varetage ledelsesopgaver i virksomheder inden for næsten alle brancher.

Du kan også fungere som leder i den offentlige sektor, fx inden for skole- og daginstitutionsområdet, offentlig administration, plejesektor og hospitaler.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, se fx masteruddannelser i ledelse inden for

Vær opmærksom på, at der kan være specifikke adgangskrav til den enkelte masteruddannelse. 

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. februar 2023
30. juni 2023
Salgsledelse Aftenundervisning 8260 Viby J
*
17. april 2023
16. juni 2023
Det personlige lederskab og forandring - DIL Dagundervisning 4293 Dianalund
*
17. april 2023
15. maj 2023
Ledelse i relationel kompleksitet - DJØF F23 Dagundervisning 1780 København V
*
23. januar 2023
24. april 2023
Projektledelse IPP Dagundervisning 2900 Hellerup
4000 Roskilde
*
17. april 2023
13. juni 2023
Strategisk ledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
4000 Roskilde
*
17. april 2023
21. juni 2023
teamledelse Diplom valgfag Dagundervisning 6000 Kolding
*
18. april 2023
16. maj 2023
Kommunikation og organisation DTU/Djøf F23 Dagundervisning 1358 København
*
19. april 2023
17. maj 2023
Ledelse af digital transformation - DJØF F23 Dagundervisning 1780 København V
*
19. april 2023
7. juni 2023
Ledelse og coaching diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. april 2023
17. maj 2023
Ledelse og økonomistyring - 01 - F23 Dagundervisning 1358 København
*
12. august 2022
12. maj 2023
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. april 2023
29. juni 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. april 2023
16. maj 2023
Ledelse og coaching - DTU/LKC - F23 Dagundervisning 2300 København S
*
23. oktober 2023
8. januar 2024
Projektledelse IPP Dagundervisning 2900 Hellerup
4000 Roskilde
*
21. april 2023
15. juni 2023
Ledelse og filosofi - DIL Dagundervisning 4600 Køge
4000 Roskilde
*
9. januar 2023
15. maj 2023
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
27. april 2023
1. maj 2023
Ledelse af implementering - F23 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
3. maj 2023
23. juni 2023
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
8. maj 2023
12. juni 2023
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. maj 2023
21. juni 2023
Teamledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. maj 2023
5. december 2023
Afgangsmodul DIL uden retning Internat 8680 Ry
*
19. september 2022
29. september 2022
pro eksamen IBC privatist Dagundervisning 6000 Kolding
*
9. august 2023
12. oktober 2023
Ledelse og økonomistyring Dagundervisning 8260 Viby J
*
14. august 2023
7. december 2023
Afgangsprojekt Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. marts 2023
9. juni 2023
Dansk trin 4 Dagundervisning 2660 Brøndby Strand
*
15. august 2023
26. september 2023
Forandringsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
16. august 2023
5. oktober 2023
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. august 2023
8. december 2023
Afgangsprojekt - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
9. januar 2023
15. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
16. august 2024
11. oktober 2024
Det strategiske lederskab daghold Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2023
5. oktober 2023
Coaching i ledelse og HR Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. august 2023
23. oktober 2023
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 6000 Kolding
*
18. august 2023
10. oktober 2023
Ledelse af social kapital - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
18. august 2023
10. oktober 2023
Ledelse i relationel kompleksitet - valgfag Dagundervisning 4600 Køge
*
12. januar 2023
30. marts 2023
Ledelse i praksis Dagundervisning 8260 Viby J
*
18. august 2023
10. oktober 2023
Teamledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
21. august 2023
13. oktober 2023
Forandringsledelse - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
21. august 2023
13. oktober 2023
Forandringsledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
21. august 2023
22. september 2023
Ledelse af digital transformation - DTU/LKC - E23 Dagundervisning 2300 København S
*
21. august 2023
22. september 2023
Ledelse af digital transformation - E23 Dagundervisning 2300 København S
*
21. august 2023
31. oktober 2023
Organisation, udvikling og samskabelse (OUS) - E23 - Hold 13 Dagundervisning 2300 København S
*
21. august 2023
31. oktober 2023
Organisation, udvikling og samskabelse - Hold 14 - E23 Dagundervisning 2300 København S
*
21. august 2023
13. oktober 2023
Projektledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
22. august 2023
8. november 2023
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
9. januar 2023
15. maj 2023
Engelsk C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
27. marts 2023
9. juni 2023
Dansk trin 1 Dagundervisning 2660 Brøndby Strand
*
23. august 2023
14. november 2023
Det personlige lederskab og froandring Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. august 2023
15. december 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Internat 8680 Ry
*
23. august 2023
9. oktober 2023
Ledelse og bæredygtighed - E23 Dagundervisning 2300 København S
*
23. august 2023
2. november 2023
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. august 2023
2. november 2023
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. august 2023
5. januar 2024
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
9. januar 2023
15. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2023
15. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
24. august 2023
5. januar 2024
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DIL Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
24. august 2023
11. januar 2024
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
9. januar 2023
15. maj 2023
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
24. august 2023
10. oktober 2023
Strategisk ledelse - E23 Dagundervisning 2300 København S
*
28. august 2023
1. april 2024
Det personlige lederskab og forandring Internat 7100 Vejle
*
28. august 2023
9. oktober 2023
Det personlige lederskab og forandring - Dagshold - DTU Ballerup - E23 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
28. august 2023
13. november 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DJOEF - E23 - Hold 1 Dagundervisning 1358 København
*
20. februar 2023
30. juni 2023
Global Økonomi Aftenundervisning 6000 Kolding
*
8. marts 2023
16. juni 2023
Individuelle beslutninger, enkeltmodul fra Master of Public Governance (MPG) Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
29. august 2023
12. december 2023
Det personlige lederskab hold 13 modul 1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. august 2023
20. december 2023
Det personlige lederskab og forandring Internat 8680 Ry
*
29. august 2023
28. november 2023
Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
29. august 2023
14. november 2023
Organisation, udvikling og samskabelse - DTU - E22 - DJØF - Hold 1 Dagundervisning 1358 København
*
30. august 2023
21. september 2023
Afgangsprojekt - E23 Fleksibel undervisning 2300 København S
*
9. januar 2023
15. maj 2023
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
30. august 2023
10. januar 2024
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
30. august 2023
27. september 2023
Ledelse og forhandling - E23 Dagundervisning 1358 København
*
30. august 2023
9. januar 2024
Organisation, udvikling og samskabelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
30. august 2023
9. januar 2024
Organisation, udvikling og samskabelse - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
1. september 2022
1. september 2022
Kompetencemåling IDD profil 5A IBA Fjernundervisning 6000 Kolding
*
9. januar 2023
15. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
20. februar 2023
30. juni 2023
Erhvervsøkonomi Aftenundervisning 7000 Fredericia
*
30. august 2023
20. december 2023
Organisation, udvikling og samskabelse H11 M3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
7. september 2022
31. december 2022
Afsluttende projekt Aftenundervisning 8260 Viby J
*
30. august 2023
20. december 2023
Organisation, udvikling og samskabelse H11 M3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
9. januar 2023
26. maj 2023
Historie B, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
30. august 2023
2. november 2023
Projektledelse - DIL Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
31. august 2023
19. januar 2024
Afgangsmodul DIL uden retning Internat 8680 Ry
*
31. august 2023
10. november 2023
Afgangsmodul DIL uden retning Internat 8680 Ry
*
31. august 2023
2. oktober 2023
Afgangsprojekt Diplom i Ledelse - DTU - E23 Dagundervisning 1358 København
*
1. februar 2023
31. januar 2025
Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
31. august 2023
15. december 2023
Ledelse af medarbejdere Hold 12 modul 2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2023
30. november 2023
Organisation, udvikling og samskabelse - E23 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
1. september 2023
29. september 2023
Forandringsledelse - DJØF - E23 Dagundervisning 1358 København
*
1. september 2023
29. september 2023
Ledelse og bæredygtighed - DJØF - E23 Dagundervisning 1358 København
*
1. september 2023
22. september 2023
Ledelse og forhandling - E23 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
4. september 2023
5. december 2023
Det personlige lederskab hold 14 modul 1 Online Fjernundervisning 6000 Kolding
*
4. september 2023
2. oktober 2023
Kommunikation og organisation Djøf E23 Dagundervisning 1358 København
*
5. september 2023
11. januar 2024
Det personlige lederskab og forandring - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
5. september 2023
11. januar 2024
Det personlige lederskab og forandring - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
5. september 2023
21. november 2023
Det personlige lederskab og forandring - DJOEF - E23 Hold 1 Dagundervisning 1358 København
*
6. september 2023
4. oktober 2023
Afgangsprojekt DL - E23 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
6. september 2023
4. oktober 2023
Ledelse og økonomistyring - 01 - DJØF - E23 Dagundervisning 1358 København
*
7. september 2023
23. november 2023
Det personlige lederskab og forandring - hold 2 Dagundervisning 1358 København
*
11. september 2023
9. oktober 2023
Ledelse af digital transformation - DTU - E23 Dagundervisning 1358 København
*
12. september 2023
16. november 2023
ledelse af digital transformation Dagundervisning 6000 Kolding
*
13. september 2023
29. november 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DJØF - Dag - hold 2 Dagundervisning 1560 København
*
13. september 2023
29. november 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DTU - E23 - Hold 2 Dagundervisning 1560 København V
*
27. marts 2023
9. juni 2023
Dansk trin 3 Dagundervisning 2660 Brøndby Strand
*
13. september 2023
12. december 2023
Organisation, udvikling og samarbejde Dagundervisning 8260 Viby J
*
14. september 2023
30. november 2023
Organisation, udvikling og samskabelse - DJOEF - E23 - Hold 2 Dagundervisning 1780 København V
*
16. august 2024
10. oktober 2024
Afgangsprojekt - IPP Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
15. september 2023
6. december 2023
Human Resource Management Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. september 2023
15. december 2023
Organisation, udvikling og samskabelse Internat 8680 Ry
*
5. oktober 2023
7. december 2023
Ledelse og økonomistyring Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. oktober 2023
7. december 2023
Ledelse og økonomistyring Dagundervisning 6000 Kolding
*
13. februar 2023
4. maj 2023
Dansk trin 4 Dagundervisning 2660 Brøndby Strand
*
5. oktober 2023
24. november 2023
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
9. oktober 2023
1. december 2023
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. oktober 2023
29. november 2023
Organisationspsykologi og ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. oktober 2023
24. november 2023
Forandringsledelse - LKC - E23 Dagundervisning 2300 København S
*
23. oktober 2023
20. november 2023
Ledelse med data - E23 Dagundervisning 1358 København
*
24. oktober 2023
7. december 2023
Ledelse og facilitering- E23 Dagundervisning 2300 København S
*
26. oktober 2023
10. januar 2024
Forandringsledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. oktober 2023
12. december 2023
Faglig ledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
27. oktober 2023
12. december 2023
Kommunikation og organisation - valgfag Dagundervisning 4600 Køge
*
19. august 2022
12. september 2022
Ledelse og facilitering, privatist Dagundervisning 4600 Køge
*
27. oktober 2023
12. december 2023
Ledelse og coaching - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
22. september 2022
28. september 2022
indledende studieforberedelse og projektskrivning Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. oktober 2023
17. november 2023
Ledelse og facilitering- E23 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
27. oktober 2023
24. november 2023
Strategisk ledelse - DJOEF - E23 Dagundervisning 1358 København
*
30. oktober 2023
15. december 2023
Ledelse og styring i politisk styrede org - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
30. oktober 2023
15. december 2023
Ledelse og økonomistyring - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
15. august 2022
12. oktober 2022
Kommunikation i praksis Dagundervisning 2150 Nordhavn
*
31. oktober 2023
28. november 2023
Ledelse og coaching - E23 Dagundervisning 1358 København
*
3. november 2023
1. december 2023
Ledelse og styring i politisk styrede organisationer - DJØF - E23 Dagundervisning 1358 København
*
8. november 2023
6. december 2023
Ledelse i relationel kompleksitet - DJOEF - E23 Dagundervisning 1358 København
*
27. marts 2023
9. juni 2023
Dansk trin 2 Dagundervisning 2660 Brøndby Strand
*
21. november 2023
5. marts 2024
Ledelse af medarbejderere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. november 2023
16. maj 2024
Afgangsprojekt Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
9. januar 2023
15. maj 2023
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
28. november 2022
20. december 2022
solceller hold 3 2022 Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. november 2023
1. februar 2024
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. marts 2023
14. april 2023
varmepumper hold 23-1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. november 2023
30. januar 2024
Projektledelse Dagundervisning 8230 Åbyhøj
*
26. september 2022
14. oktober 2022
varmepumper hold 22-4 Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. december 2023
1. februar 2024
Tværgående ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. december 2023
28. februar 2024
Ledelse og facilitering Dagundervisning 8260 Viby J
*
16. august 2024
8. november 2024
Afgangsprojekt Aften Aftenundervisning 6700 Esbjerg
*
22. januar 2024
14. juni 2024
Det personlige lederskab og forandring Internat 8680 Ry
*
22. januar 2024
14. juni 2024
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Internat 8680 Ry
*
22. januar 2024
14. juni 2024
Organisation, udvikling og samskabelse Internat 8680 Ry
*
25. januar 2024
21. juni 2024
Afgangsmodul DIL uden retning Internat 8680 Ry
*
25. januar 2024
21. juni 2024
Afgangsmodul DIL uden retning Internat 8680 Ry
*
25. januar 2024
11. juni 2024
Organisation, udvikling og samskabelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
7. februar 2024
30. maj 2024
Det personlige lederskab hold 15 modul 1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. februar 2023
31. januar 2025
Master i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
22. februar 2024
14. juni 2024
Organisation, udvikling og samskabelse H12 M3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. august 2024
7. januar 2025
Organisation, udvikling og samskabelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
0 Region Sjælland
*
28. august 2024
11. december 2024
Ledelse af medarbejdere Hold 15 modul 2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. oktober 2024
5. december 2024
Ledelse og økonomistyring Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. januar 2025
29. maj 2025
Organisation, udvikling og samskabelse H15 M3 Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje