Diplom i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse, eller du kan fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i ledelse handler om ledelse i forhold til såvel selvledelse og medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Retninger

Uddannelsen giver mulighed for, at du specialiserer dig i:

 • Skoleledelse

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler
 • To til tre valgfrie moduler (herunder retningsspecifikke moduler)
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller fjernundervisning.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld diplomuddannelse i ledelse giver titlen Diplom i ledelse.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Leadership.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og efterfølgende mundtlig prøve.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation, udvikling og samskabelse
 • Økonomisk ledelse
 • Asset management (TD i vedligehold)
 • Det personlige lederskab og forandring
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 • Afgangsprojekt

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk.

Værd at vide

Fra 1. august 2018 blev de obligatoriske moduler på diplom i ledelse ændret fra 6 moduler a 5 ECTS til 3 moduler a 10 ECTS. Har du allerede gennemført et eller flere af de obligatoriske moduler efter den gamle ordning, kan du kontakte uddannelsesstedet og høre om dine muligheder.  

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med din egen ledelsesidentitet og dit faglige lederskab i forhold til organisationens behov og opgaveløsningen. Du lærer bl.a. at udvikle tillid og samarbejdsevne gennem dit personlige lederskab.  
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.

Hvis du vælger at gennemføre uddannelsen med en uddannelsesretning, skal du, ud over de obligatoriske moduler, have nogle retningsspecifikke moduler.

Retningsbestemte moduler - Skoleledelse

 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)

Valgfrie moduler

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse med data
 • Ledelse og arbejdsmiljø
 • Ledelse og bæredygtighed
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og facilitering
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og økonomistyring
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Organisationspsykologi og ledelse
 • Projektledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Tværgående ledelse
 • Viden- og innovationsledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 10 ECTS.

Tal med uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning om valg af relevante valgmoduler.

Afgangsprojekt

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Sammensætning af moduler på retningen Skoleledelse

Vælger du uddannelsesretningen Skoleledelse, er sammensætningen af obligatoriske, retningsbestemte og valgfrie moduler fastlagt:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt skoleledelse (15 ECTS)

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages via en realkompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplom i ledelse kan du varetage ledelsesopgaver i virksomheder inden for næsten alle brancher.

Du kan også fungere som leder i den offentlige sektor, fx inden for skole- og daginstitutionsområdet, offentlig administration, plejesektor og hospitaler.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, se fx masteruddannelser i ledelse inden for

Vær opmærksom på, at der kan være specifikke adgangskrav til den enkelte masteruddannelse. 

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2021
28. januar 2022
DL, Afsluttende projektmodul Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
19. januar 2022
7. april 2022
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. januar 2022
25. juni 2022
Det personlige lederskab og forand. - Skoleledelse Dagundervisning 1799 København V
*
25. januar 2022
25. juni 2022
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
25. januar 2022
21. juni 2022
Det personlige lederskab og forandring - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
25. januar 2022
21. juni 2022
Det personlige lederskab og forandring - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
25. januar 2022
16. juni 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
25. januar 2022
25. juni 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - man. Dagundervisning 2200 København N
*
25. januar 2022
23. juni 2022
Organisation, udvikling og samskabelse - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
26. januar 2022
21. juni 2022
Det personlige lederskab og forandring - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
26. januar 2022
12. april 2022
Kommunikation og organisation - DIL Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
26. januar 2022
8. april 2022
Ledelse og økonomistyring Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
26. januar 2022
17. juni 2022
Organisation, udvikling og samskabelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
26. januar 2022
17. juni 2022
Organisation, udvikling og samskabelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
27. januar 2022
10. juni 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DIL Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
27. januar 2022
10. juni 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
27. januar 2022
10. juni 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
27. januar 2022
21. april 2022
Ledelse og coaching - DTU/LKC - F22 Dagundervisning 2300 København S
*
28. januar 2022
20. maj 2022
Afgangsprojekt - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
28. januar 2022
24. marts 2022
Ledelse og bæredygtighed - DTU/LKC - F22 Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. januar 2022
31. marts 2022
Faglig ledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
31. januar 2022
30. juni 2022
Ledelse af medarbejder og faglig udvikling - DIL Dagundervisning 2150 Nordhavn
*
31. januar 2022
31. marts 2022
Ledelse og relationel kompleksitet - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
1. februar 2022
3. maj 2022
Det personlige lederskab og forandring - DJOEF - F22 - Hold 1 Dagundervisning 1780 København V
*
1. februar 2022
27. juni 2022
Det personlige lederskab og forandring - DTU - F22 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
1. februar 2022
3. maj 2022
Organisation, udvikling og samskabelse - DJOEF - F22 - Hold 1 Dagundervisning 1780 København V
*
2. februar 2022
6. april 2022
Forandringsledelse - DTU - F22 Dagundervisning 1780 København V
*
2. februar 2022
24. marts 2022
Kommunikation og organisation DTU/Djøf F22 Dagundervisning 1780 København V
*
2. februar 2022
27. juni 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DTU - F22 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
2. februar 2022
24. marts 2022
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. februar 2022
21. juni 2022
Pers lederskab og forandring DSV H1 M1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. februar 2022
12. maj 2022
Det personlige lederskab og forandring - DJOEF - F22 - Hold 2 Dagundervisning 1780 København V
*
3. februar 2022
10. marts 2022
Ledelse og coaching - DTU - F22 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
3. februar 2022
27. juni 2022
Organisation, udvikling og samskabelse - DTU - F22 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
3. februar 2022
8. juni 2022
Organisation, udvikling og samskabelse - DTU - F22 - Hold 2 Dagundervisning 1780 København V
*
3. februar 2022
1. april 2022
Strategisk ledelse - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
4. februar 2022
11. marts 2022
Ledelse og bæredygtighed - DTU - F22 Dagundervisning 1780 København V
*
4. februar 2022
1. april 2022
Ledelse og filosofi - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
4. februar 2022
6. april 2022
Ledelse og styring i politisk styrede organisationer - DTU - F22 Dagundervisning 1780 København V
*
4. februar 2022
4. april 2022
Ledelse og økonomistyring - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
4. februar 2022
4. april 2022
Projektledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
4. februar 2022
4. april 2022
Teamledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
8. februar 2022
8. marts 2022
Afgangsprojekt Diplom i Ledelse - DTU - F22 Dagundervisning 1780 København V
*
9. februar 2022
9. marts 2022
Afgangsprojekt for Diplomuddannelse i ledelse - DTU - F22 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
10. februar 2022
8. april 2022
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. februar 2022
14. juni 2022
Organisation, udvkling og samskabelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
23. februar 2022
14. juni 2022
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2750 Ballerup
*
23. februar 2022
27. april 2022
Forandringsledelse UC Syd diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. februar 2022
27. april 2022
Forandringsledelse UC Syd diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. februar 2022
16. juni 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2750 Ballerup
*
1. marts 2022
21. juni 2022
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
2. marts 2022
20. maj 2022
Det personlige lederskab og forandring Diplom Esbj Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. marts 2022
20. maj 2022
Det personlige lederskab og forandring Diplom Sønd Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
7. marts 2022
23. maj 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DJOEF - F22 - Hold 1 Dagundervisning 1780 København V
*
9. marts 2022
17. juni 2022
Afgangsmodul Diplom i Ledelse Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
9. marts 2022
25. maj 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DJOEF - F22 - Hold 2 Dagundervisning 1780 København V
*
10. marts 2022
12. maj 2022
Ledelse af digital transformation Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. marts 2022
6. maj 2022
Organisationspsykpólogi og ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. marts 2022
21. juni 2022
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. marts 2022
3. maj 2022
Coaching i ledelse og HR Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. marts 2022
6. maj 2022
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
16. marts 2022
15. juni 2022
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
21. marts 2022
20. juni 2022
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. marts 2022
23. maj 2022
Forandringsledelse - LKC - F22 Dagundervisning 2300 København S
*
31. marts 2022
10. juni 2022
Forandringsledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. april 2022
10. maj 2022
Forandringsledelse - DTU - F22 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
19. april 2022
31. maj 2022
Kommunikation og organisation - DTU - F22 Dagundervisning 1780 København V
*
20. april 2022
16. juni 2022
Ledelse af digital transformation - DTU - F22 Dagundervisning 1780 København V
*
20. april 2022
29. juni 2022
Ledelse og coaching Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
20. april 2022
31. maj 2022
Strategisk ledelse - DTU - F22 Dagundervisning 1780 København V
*
20. april 2022
24. juni 2022
Teamledelse - DIL Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
21. april 2022
30. september 2022
Det personlige lederskab og forandring - DJOEF - F22 - Hold 3 sen start Dagundervisning 1780 København V
*
21. april 2022
29. september 2022
Det personlige lederskab og forandring - DJOEF - F22 - Hold 3 Skævt Dagundervisning 1780 København V
*
21. april 2022
29. september 2022
Det personlige lederskab og forandring - DJOEF - F22 - Hold 4 Dagundervisning 1780 København V
*
21. april 2022
30. juni 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8230 Åbyhøj
*
21. april 2022
23. juni 2022
Ledelse af social kapital - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
22. april 2022
27. juni 2022
Forandringsledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
22. april 2022
29. september 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DJOEF - Hold 3 sen start Dagundervisning 1780 København V
*
22. april 2022
27. juni 2022
Ledelse og filosofi - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
25. april 2022
23. maj 2022
Ledelse i relationel kompleksitet - DTU - F22 Dagundervisning 1780 København V
*
25. april 2022
23. juni 2022
Ledelse og coaching - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
25. april 2022
23. juni 2022
Ledelse og styring i politisk styrede org - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
25. april 2022
23. juni 2022
Organisationspsykologi og ledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
5. maj 2022
16. juni 2022
Ledelse og bæredygtighed - DTU - F22 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
9. maj 2022
23. juni 2022
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8230 Åbyhøj
*
9. maj 2022
23. juni 2022
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. maj 2022
24. juni 2022
Teamledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
8. august 2022
9. december 2022
Afgangsprojekt Dagundervisning 8260 Viby J
*
9. august 2022
22. september 2022
Forandringsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. august 2022
5. oktober 2022
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 8260 Viby J
*
16. august 2022
11. oktober 2022
Forandringsledelse - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
18. august 2022
6. oktober 2022
Ledelse af digital transformation - DTU/LKC - E22 Dagundervisning 2300 København S
*
23. august 2022
8. november 2022
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. august 2022
10. januar 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
23. august 2022
10. januar 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
23. august 2022
12. januar 2023
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
23. august 2022
10. januar 2023
Organisation, udvikling og samskabelse - DIL Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
23. august 2022
26. september 2022
Projektledelse (DIL) Dagundervisning 2750 Ballerup
*
24. august 2022
6. januar 2023
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
24. august 2022
21. september 2022
Ledelse og coaching Dagundervisning 2750 Ballerup
*
24. august 2022
11. november 2022
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
24. august 2022
28. oktober 2022
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. august 2022
12. januar 2023
Afgangsprojekt - DIL Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
25. august 2022
6. januar 2023
Organisation, udvikling og samskabelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
25. august 2022
6. januar 2023
Organisation, udvikling og samskabelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
26. august 2022
16. december 2022
Afgangsprojekt - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
29. august 2022
26. september 2022
Afgangsprojekt for Diplomuddannelse i Ledelse - DTU - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
30. august 2022
27. september 2022
Forandringsledelse - DTU - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
30. august 2022
25. oktober 2022
ledelse af digital transformation Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. august 2022
27. september 2022
Strategisk ledelse - DJOEF - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
31. august 2022
4. januar 2023
Det personlige lederskab og forandring - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
31. august 2022
4. januar 2023
Det personligelige lederskab og forandring - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
1. september 2022
6. januar 2023
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
2. september 2022
30. september 2022
Ledelse og styring i politisk styrede organisationer - DJOEF - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
5. september 2022
27. september 2022
Afgangsprojekt - DTU/LKC - E22 Dagundervisning 2300 København S
*
5. september 2022
21. november 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DJOEF - E22 - Hold 1 Dagundervisning 1780 København V
*
6. september 2022
28. januar 2023
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. september 2022
22. november 2022
Det personlige lederskab og forandring - DJOEF - E22 Hold 1 Dagundervisning 1780 København V
*
6. september 2022
22. november 2022
Organisation, udvikling og samskabelse - DTU - E22 - Hold 1 Dagundervisning 1780 København V
*
7. september 2022
23. november 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DTU - E22 - Hold 2 Dagundervisning 1780 København V
*
8. september 2022
24. november 2023
Det personlige lederskab og forandring - DJOEF - E22 - Hold 2 Dagundervisning 1780 København V
*
8. september 2022
24. november 2022
Organisation, udvikling og samskabelse - DJOEF - E22 - Hold 2 Dagundervisning 1780 København V
*
14. september 2022
13. december 2022
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. september 2022
22. december 2022
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2750 Ballerup
*
15. september 2022
24. november 2022
Human Resource Management Dagundervisning 8260 Viby J
*
21. september 2022
16. december 2022
Afgangsmodul Diplom i Ledelse Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
27. september 2022
20. december 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2750 Ballerup
*
28. september 2022
21. december 2022
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
3. oktober 2022
29. november 2022
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. oktober 2022
29. november 2022
Organisationspsykologi og ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. oktober 2022
6. december 2022
Ledelse og økonomistyring Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. oktober 2022
25. november 2022
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. oktober 2022
13. december 2022
Forandringsledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. oktober 2022
20. december 2022
Projektledelse - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
31. oktober 2022
28. november 2022
Kommunikation og organisation - DJOEF - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
31. oktober 2022
28. november 2022
Kommunikation og organisation DTU/Djøf E22 Dagundervisning 1780 København V
*
1. november 2022
29. november 2022
Ledelse af digital transformation - DTU - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
1. november 2022
29. november 2022
Ledelse i relationel kompleksitet - DJOEF - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
3. november 2022
1. december 2022
Ledelse og bæredygtighed - DJOEF - E22 Dagundervisning 1780 København V
*
10. november 2022
2. februar 2023
Det personlige lederskab og forandring - DJOEF - E22 - Hold 3 Skævt Dagundervisning 1780 København V
*
22. november 2022
7. marts 2023
Ledelse og medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. november 2022
17. maj 2023
Afgangsprojekt Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
1. december 2022
24. februar 2023
Erhvervsakademi Aarhus Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. december 2022
27. januar 2023
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8260 Viby J

Uddannelsens veje