Diplomuddannelse i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse, eller du kan fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i ledelse handler om ledelse i forhold til såvel selvledelse og medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler (herunder retningsspecifikke moduler) og et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen kan enten gennemføres med eller uden uddannelsesretning.

Uddannelsens retninger er:

 • Ledelse af velfærdsteknologi
 • Skoleledelse

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller fjernundervisning.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og efterfølgende mundtlig prøve.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation, udvikling og samskabelse
 • Økonomisk ledelse
 • Asset management (TD i vedligehold)
 • Det personlige lederskab og forandring
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 • Afgangsprojekt

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med din egen ledelsesidentitet og dit faglige lederskab i forhold til organisationens behov og opgaveløsningen. Du lærer bl.a. at udvikle tillid og samarbejdsevne gennem dit personlige lederskab.  
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.


Nye obligatoriske moduler fra 2018: Fra 1. august 2018 blev de obligatoriske moduler på diplom i ledelse ændret fra 6 moduler a 5 ECTS til 3 moduler a 10 ECTS. Har du allerede gennemført et eller flere af de obligatoriske moduler efter den gamle ordning, kan du kontakte uddannelsesstedet og høre om dine muligheder.  

Hvis du vælger at gennemføre uddannelsen med en uddannelsesretning, skal du, ud over de obligatoriske moduler, have nogle retningsspecifikke moduler.

De retningsspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Ledelse af velfærdsteknologi

 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser (5 ECTS)
 • Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger (5 ECTS)

Derudover skal du have et valgmodul efter eget valg på 5 ECTS.

Skoleledelse

 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Inklusionsledelse
 • Institutionsledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
 • Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation
 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse med data 
 • Ledelse og bæredygtighed
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og globalisering
 • Ledelse og jura
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Projektledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Viden- og innovationsledelse
 • Økonomisk ledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning om valg af relevante valgmoduler.

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages via en realkompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Uddannelsen er meget bred og næsten alle brancher er derfor aftagere af personer med en diplomuddannelse i ledelse.

De nyuddannede er dog især beskæftiget i den offentlige sektor, fx inden for daginstitutionsområdet, offentlig administration, plejesektoren og hospitaler.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, fx inden for det samfundsvidenskabelige område. Vær opmærksom på, at der kan være specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse. 

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
29. august 2019
30. januar 2020
DL, Afsluttende projektmodul Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
8. januar 2020
2. april 2020
Økonomisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
13. januar 2020
27. marts 2020
Det personlige lederskab & forandring, Haslev,7245 Internat 4690 Haslev
*
13. januar 2020
8. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring OBL 1 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
13. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling NÆS7250 Dagundervisning 4700 Næstved
*
14. januar 2020
16. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. januar 2020
16. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. januar 2020
11. juni 2020
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling SLA7249 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
14. januar 2020
5. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling OBL 2 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
14. januar 2020
1. april 2020
Strategisk ledelse, id7263 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling ROS7248 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. januar 2020
16. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. januar 2020
16. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. januar 2020
13. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse OBL 3 Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
16. januar 2020
10. juni 2020
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling HOL7251 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
17. januar 2020
1. april 2020
Ledelse i relationel kompleksitet, id7265 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
17. januar 2020
9. juni 2020
Organisation, udvikling samskabelse, SLA id7259 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
18. januar 2020
10. november 2020
Det personlige lederskab og froandring Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt, Vejle forår 2020 7100 Vejle
*
20. januar 2020
14. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - mandage Dagundervisning 2200 København N
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Human Ressource management og ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
25. marts 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Kvalitetsudvikling og evaluering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse af digital transformation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse af implementering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse af marketing og ekstern kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
14. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv - mandage Dagundervisning 2200 København N
*
20. januar 2020
12. juli 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - CC Dagundervisning 1799 København V
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse af organisationens miljøindsats Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse af social kapital Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse og forhandling i politisk styrede organisa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse og globalisering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsni Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Netværksledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
29. maj 2020
Organisation, udvikling & samskabelse, NÆS id7260 Dagundervisning 4700 Næstved
*
20. januar 2020
1. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
30. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse - mandage Dagundervisning 2200 København N
*
20. januar 2020
25. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse 6-kom F20 7100 Vejle
*
20. januar 2020
14. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse KK Dagundervisning 2200 København N
*
20. januar 2020
20. marts 2020
PL1 selvstudieforløb Fjernundervisning 2200 København N
*
20. januar 2020
20. marts 2020
PL2 selvstudieforløb Fjernundervisning 2200 København N
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Teamledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
20. marts 2020
Økonomisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2020
12. juli 2020
Det pers. leders og forandring-målrettet Skolel-CC Dagundervisning 1799 København V
*
21. januar 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2020
16. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2020
26. maj 2020
Det personlige lederskab og forandring - CC Dagundervisning 1799 København V
*
21. januar 2020
14. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv - KK tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
21. januar 2020
9. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. Vejle F20 7100 Vejle
*
21. januar 2020
12. juli 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - CC Dagundervisning 1799 København V
*
21. januar 2020
27. marts 2020
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4300 Holbæk
*
21. januar 2020
26. maj 2020
Modul 4 Projektledelse og projektmedarbejdere Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2020
9. juni 2020
Organisation, udvikling & samskabelse, HOL id7261 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
21. januar 2020
20. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
21. januar 2020
26. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse - CC Dagundervisning 1799 København V
*
21. januar 2020
12. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
21. januar 2020
29. april 2020
Organisation, udvikling og samskabelse modul 3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. januar 2020
29. april 2020
Organisation, udvikling og samskabelse modul 3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. januar 2020
29. april 2020
Organisation, udvikling og samskabelse modul 3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. januar 2020
30. juni 2020
Teamledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
22. januar 2020
3. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2020
12. juli 2020
Det personlige lederskab og forandring - CN Dagundervisning 3400 Hillerød
*
22. januar 2020
30. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - KK Dagundervisning 2200 København N
*
22. januar 2020
30. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - tirsdage Dagundervisning 2200 København N
*
22. januar 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
22. januar 2020
20. marts 2020
Forandringsledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2020
15. april 2020
Kommunikation og organisation 9210 Aalborg SØ
*
22. januar 2020
14. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv - onsdage Dagundervisning 2200 København N
*
22. januar 2020
6. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling OBL 2 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
22. januar 2020
3. april 2020
Ledelse og bæredygtighed, id7264 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
22. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse og coaching Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2020
20. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. januar 2020
26. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse - CN Dagundervisning 3400 Hillerød
*
22. januar 2020
14. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse - onsdage Dagundervisning 2200 København N
*
22. januar 2020
12. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse, digitalt Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. januar 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4600 Køge
*
23. januar 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4600 Køge
*
23. januar 2020
12. juli 2020
Det personlige lederskab og forandring - CC Dagundervisning 1799 København V
*
23. januar 2020
30. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - torsdage Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2020
11. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring OBL 1 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
23. januar 2020
11. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring V F20 7100 Vejle
*
23. januar 2020
19. juni 2020
DL, Afsluttende projektmodul Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. januar 2020
7. maj 2020
Ledelse af digital transformation, HK København Dagundervisning 1780 København V
*
23. januar 2020
14. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv - KK torsdag Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2020
16. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv - torsdage Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
23. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
23. januar 2020
28. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2020
4. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. januar 2020
16. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
23. januar 2020
26. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - CN Dagundervisning 3400 Hillerød
*
23. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
23. januar 2020
26. marts 2020
Ledelse og styring i politisk styrede organisation 7100 Vejle
*
23. januar 2020
20. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
23. januar 2020
12. juli 2020
Organisation, udvikling og samskabelse - CC Dagundervisning 1799 København V
*
23. januar 2020
19. marts 2020
Projektledelse Vejle 5 ECTS F20 5000 Odense C
*
24. januar 2020
7. maj 2020
Afgangsprojekt Dagundervisning 4600 Køge
*
24. januar 2020
19. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
24. januar 2020
30. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - fredage Dagundervisning 2200 København N
*
24. januar 2020
30. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv - fredage Dagundervisning 2200 København N
*
24. januar 2020
4. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Internat 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
3. april 2020
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - Ledelse - Virtuel Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
25. juni 2020
Afgangsprojekt Blue Diploma Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Afgangsprojket, id6823 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. januar 2020
16. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring H1 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring, Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
20. marts 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 4600 Køge
*
27. januar 2020
25. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling,Haders Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling,Koldin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling,Åbenrå Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse og de retslige rammer Dagundervisning 4600 Køge
*
27. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse og forhandling i politisk styrede organi. Dagundervisning 4600 Køge
*
27. januar 2020
20. marts 2020
Ledelse og styring i politisk styrede org. Dagundervisning 4600 Køge
*
27. januar 2020
31. marts 2020
LM2 selvstudieforløb Fjernundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
30. marts 2020
Organisation og processer F2020 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
27. januar 2020
16. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse H1 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse, Haderslev Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse,Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
30. juni 2020
Personal leadership and changes - DCA Fjernundervisning 1799 København V
*
27. januar 2020
20. marts 2020
Projektledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Teamledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
30. april 2020
Teamledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
30. juni 2020
Teamledelse - Valgfag - Bornholm Dagundervisning 3700 Rønne
*
27. januar 2020
20. marts 2020
Økonomisk ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
27. januar 2020
17. marts 2020
Økonomisk ledelse, Blue Diploma Dagundervisning 5000 Odense C
*
28. januar 2020
8. juni 2020
Det personlige lederskab & forandring, HOL id7254 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
28. januar 2020
18. juni 2020
Det personlige lederskab & forandring, NÆS id7253 Dagundervisning 4700 Næstved
*
28. januar 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab & forandring, ROS, id7246 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
28. januar 2020
9. juni 2020
Det personlige lederskab & forandring, SLA, id7247 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
28. januar 2020
27. maj 2020
Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
28. januar 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring, digitalt Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2020
30. juni 2020
Forandrings- og procesledelse - Finanskompt. Kbh. Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2020
3. april 2020
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2020
10. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. januar 2020
10. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. januar 2020
19. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse H2 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
28. januar 2020
15. juni 2020
Proceslederforløb Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2020
17. juni 2020
Proceslederforløb - Valgfag - Campus Nordsjælland Dagundervisning 3400 Hillerød
*
28. januar 2020
3. april 2020
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2020
15. april 2020
Teamledelse, 6-kommune F20 5000 Odense C
*
29. januar 2020
28. juni 2020
Afgangsprojekt, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. januar 2020
14. april 2020
Faglig ledelse, organisering og udvikling Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. januar 2020
12. juni 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2020
14. april 2020
Kommunikation og organisation, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. januar 2020
20. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7500 Holstebro
*
29. januar 2020
6. maj 2020
Ledelse og bæredygtighed Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
29. januar 2020
12. juni 2020
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2020
16. april 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2900 Hellerup
*
30. januar 2020
26. juni 2020
DPL og forandring - Parat til ledelse Dagundervisning 1799 København V
*
30. januar 2020
7. maj 2020
Forandringsledelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
30. januar 2020
7. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
31. januar 2020
26. juni 2020
Afgangsprojekt Internat 7100 Vejle
*
31. januar 2020
19. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring H2 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. januar 2020
3. april 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. februar 2020
20. juni 2020
Forandringsledelse, 6-kommune F20 5000 Odense C
*
3. februar 2020
23. april 2020
Den nye leder. Det personlige lederskab og forandr Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
3. februar 2020
9. marts 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 1780 København V
*
3. februar 2020
3. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
3. februar 2020
14. april 2020
Teamledelse, Vejle F20 5000 Odense C
*
4. februar 2020
5. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - Bornholm Dagundervisning 3700 Rønne
*
4. februar 2020
18. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - FH Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
16. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. februar 2020
16. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. februar 2020
26. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 1366 København K
*
4. februar 2020
9. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Aftenundervisning 1366 København K
*
4. februar 2020
13. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling H3 M2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. februar 2020
13. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling H3 M2Y Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. februar 2020
27. marts 2020
Ledelse og coaching - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
4. februar 2020
17. april 2020
Økonomisk ledelse Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
4. februar 2020
17. april 2020
Økonomisk ledelse Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
4. februar 2020
30. marts 2020
Økonomisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 2300 København S
*
5. februar 2020
18. juni 2020
Afgangsprojekt DIL Dagundervisning 1366 København K
*
5. februar 2020
18. juni 2020
Afgangsprojekt DIL Aftenundervisning 1366 København K
*
5. februar 2020
23. juni 2020
Den professionelle relation Dagundervisning 4600 Køge
*
5. februar 2020
18. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 1366 København K
*
5. februar 2020
27. maj 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1366 København K
*
5. februar 2020
20. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8700 Horsens
*
5. februar 2020
16. juni 2020
Forandringsledelse KFF Dagundervisning 2200 København N
*
5. februar 2020
3. april 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 7500 Holstebro
*
5. februar 2020
14. april 2020
Kommunikation og organisation, Vejle F20 5000 Odense C
*
5. februar 2020
23. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
5. februar 2020
23. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
5. februar 2020
17. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. februar 2020
17. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. februar 2020
11. marts 2020
Økonomisk ledelse F20 DTU København Dagundervisning 1780 København V
*
6. februar 2020
4. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
6. februar 2020
7. maj 2020
Det personlige lederskab og forandring København H2 Dagundervisning 1780 København V
*
6. februar 2020
29. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H1 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. februar 2020
11. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 1366 København K
*
6. februar 2020
27. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 1366 København K
*
6. februar 2020
14. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 1780 København V
*
6. februar 2020
2. april 2020
Strategisk ledelse Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
7. februar 2020
14. april 2020
Forandringsledelse, Vejle F20 5000 Odense C
*
7. februar 2020
4. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H2 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. februar 2020
17. april 2020
Pædagogisk ledelse Vejle 5 ECTS forår 2020 7100 Vejle
*
7. februar 2020
17. april 2020
Pædagogisk ledelse, forår 2020 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
7. februar 2020
19. juni 2020
Pædagogisk, didaktisk og datainfo V F20 7100 Vejle
*
7. februar 2020
19. juni 2020
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
17. februar 2020
30. juni 2020
Ledelse og medarbejdere og faglig ledelse Aftenundervisning 6000 Kolding
*
17. februar 2020
14. april 2020
Teamledelse, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
18. februar 2020
26. juni 2020
Faglig ledelse, evakultur og kvali. Odense H2 Dagundervisning 5230 Odense M
*
18. februar 2020
26. juni 2020
Faglig ledelse, organisering og udvikling OdenseH2 Dagundervisning 5230 Odense M
*
18. februar 2020
14. april 2020
Forandringsledelse, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. februar 2020
1. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig - Den nye leder Internat 8200 Aarhus N
*
20. februar 2020
26. juni 2020
Faglig ledelse, evakultur og kvali. Dagundervisning 5230 Odense M
*
20. februar 2020
26. juni 2020
Faglig ledelse, organisering og udvikling Dagundervisning 5230 Odense M
*
20. februar 2020
12. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Internat 8200 Aarhus N
*
20. februar 2020
14. april 2020
Projektledelse, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. februar 2020
3. april 2020
Projektledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Afgangsmodul DIL uden retning - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikli - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
8. april 2020
Ledelse og coaching - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabsledels - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
8. april 2020
Projektledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
2. april 2020
Økonomisk ledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
25. februar 2020
31. marts 2020
Ledelse og filosofi Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
26. februar 2020
27. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 1780 København V
*
26. februar 2020
1. april 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 1366 København K
*
27. februar 2020
8. juni 2020
Afgangsmodul DIL uden retning Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
27. februar 2020
16. april 2020
Ledelse af implementering, id7262 Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. februar 2020
2. april 2020
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 1366 København K
*
27. februar 2020
26. marts 2020
Ledelse og styring af politisk styrede organisationer DTU København Dagundervisning 1780 København V
*
2. marts 2020
8. april 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
2. marts 2020
6. maj 2020
Ledelse og coaching diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. marts 2020
30. april 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. marts 2020
23. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling id7396 Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
5. marts 2020
10. juni 2020
M2 H1 Ledelse af medarbejdere og faglig udv. Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. marts 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt Dagundervisning 4600 Køge
*
6. marts 2020
29. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
9. marts 2020
19. juni 2020
Skoleledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
9. marts 2020
11. maj 2020
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. marts 2020
12. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. marts 2020
27. juni 2020
Afgangsprojekt - Bornholm Dagundervisning 3700 Rønne
*
11. marts 2020
20. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
12. marts 2020
20. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
13. marts 2020
7. maj 2020
Coaching i ledelse og HR Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. marts 2020
18. juni 2020
Det personlige lederskab hold 4 modul 1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
17. marts 2020
5. maj 2020
Ledelse og forhandling i politisk styrede org. DSR Dagundervisning 1799 København V
*
18. marts 2020
11. juni 2020
Ledelse og coaching 9210 Aalborg SØ
*
19. marts 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. marts 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - Kulturled Internat 8410 Rønde
*
19. marts 2020
19. juni 2020
Professionelt lederskab 6-kom. forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. marts 2020
11. juni 2020
Professionelt lederskab Vejle forår 2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
19. marts 2020
14. maj 2020
Økonomisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. marts 2020
18. juni 2020
Økonomisk ledelse, Varde Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. marts 2020
8. juni 2020
Forandringsledelse i et neuropædagogisk perspektiv Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. marts 2020
8. juni 2020
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. marts 2020
8. juni 2020
Teamledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. marts 2020
19. maj 2020
Ledelse af digital transformation Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
24. marts 2020
3. juni 2020
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. marts 2020
3. juni 2020
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. marts 2020
3. juni 2020
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. marts 2020
7. maj 2020
Ledelse og coaching Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
26. marts 2020
28. maj 2020
Projektledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Faglig ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Led af forandrings- og udviklingsproc i off org Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
16. juni 2020
Ledelse af digital transformation - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
30. marts 2020
30. juni 2020
Ledelse af forandrings- og udv.proc. i off. org. Dagundervisning 1799 København V
*
30. marts 2020
30. juni 2020
Ledelse af forandrings- og udv.proc. i off. org. Dagundervisning 1799 København V
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse i frivillige organisationer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse og styring i politisk styrede organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. marts 2020
19. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
31. marts 2020
29. maj 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2020
30. maj 2020
Faglig ledelse og evalueringskultur Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2020
25. juni 2020
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling HAS7255 Internat 4690 Haslev
*
1. april 2020
12. juni 2020
Strategisk ledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
1. april 2020
29. maj 2020
Viden og innovationsledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 2300 København S
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. april 2020
30. juni 2020
Økonomisk ledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V

Uddannelsens veje