Diplomuddannelse i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse, eller du kan fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i ledelse handler om ledelse i forhold til såvel selvledelse og medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler (herunder retningsspecifikke moduler) og et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen kan enten gennemføres med eller uden uddannelsesretning.

Uddannelsens retninger er:

 • Ledelse af velfærdsteknologi
 • Skoleledelse

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller fjernundervisning.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og efterfølgende mundtlig prøve.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation, udvikling og samskabelse
 • Økonomisk ledelse
 • Asset management (TD i vedligehold)
 • Det personlige lederskab og forandring
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 • Afgangsprojekt

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk.

Væred at vide

Fra 1. august 2018 blev de obligatoriske moduler på diplom i ledelse ændret fra 6 moduler a 5 ECTS til 3 moduler a 10 ECTS. Har du allerede gennemført et eller flere af de obligatoriske moduler efter den gamle ordning, kan du kontakte uddannelsesstedet og høre om dine muligheder.  

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med din egen ledelsesidentitet og dit faglige lederskab i forhold til organisationens behov og opgaveløsningen. Du lærer bl.a. at udvikle tillid og samarbejdsevne gennem dit personlige lederskab.  
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.

Hvis du vælger at gennemføre uddannelsen med en uddannelsesretning, skal du, ud over de obligatoriske moduler, have nogle retningsspecifikke moduler.

De retningsspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Ledelse af velfærdsteknologi

 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser (5 ECTS)
 • Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger (5 ECTS)

Derudover skal du have et valgmodul efter eget valg på 5 ECTS.

Skoleledelse

 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)
 • Ledelse med data (5 ECTS)

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Inklusionsledelse
 • Institutionsledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
 • Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation
 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse med data
 • Ledelse og arbejdsmiljø
 • Ledelse og bæredygtighed
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og facilitering
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og globalisering
 • Ledelse og jura
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og økonomistyring
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Organisationspsykologi og ledelse
 • Projektledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Tværgående ledelse
 • Viden- og innovationsledelse
 • Økonomisk ledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning om valg af relevante valgmoduler.

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages via en realkompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Uddannelsen er meget bred og næsten alle brancher er derfor aftagere af personer med en diplomuddannelse i ledelse.

De nyuddannede er dog især beskæftiget i den offentlige sektor, fx inden for daginstitutionsområdet, offentlig administration, plejesektoren og hospitaler.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, fx inden for det samfundsvidenskabelige område. Vær opmærksom på, at der kan være specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse. 

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2020
30. januar 2021
DL, Afsluttende projektmodul Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
18. november 2020
24. februar 2021
Forandringsledelse Dagundervisning 4300 Holbæk
*
2. december 2020
24. februar 2021
Forandringsledelse Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
7. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring OBL 1 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
11. januar 2021
7. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring, hold 1 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
12. januar 2021
25. maj 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling OBL 2 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
13. januar 2021
9. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse OBL 3 Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
13. januar 2021
8. april 2021
Økonomisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
14. januar 2021
18. marts 2021
Forandringsledelse i et neuropædagogisk perspektiv Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
14. januar 2021
15. april 2021
Ledelse af samskabelsesprocesser - hold 1, id6984 Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
14. januar 2021
16. april 2021
Ledelse af samskabelsesprocesser - hold 2, id6985 Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
14. januar 2021
10. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse OBL 3 Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
15. januar 2021
6. april 2021
Forandringsledelse. ID7859 ROS Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. januar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarb og faglig udvk Holbæk id 7720 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. januar 2021
13. april 2021
Ledelse i relationel kompleksitet Roskilde Id 7709 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. januar 2021
10. juni 2021
Ledelse og coaching 9210 Aalborg SØ
*
18. januar 2021
17. juni 2021
Ledelse af medarb. & faglig udvk. Næstved id7719 Dagundervisning 4700 Næstved
*
19. januar 2021
10. juni 2021
Ledelse af medarb. & faglig udvikl., Slg. id7718 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
19. januar 2021
15. juni 2021
Organisation, Udvk og samskabelse Sla id 7721 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
20. januar 2021
26. marts 2021
Det pers. lederskab og forandring TURBO id724 Internat 4690 Haslev
*
20. januar 2021
8. april 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. januar 2021
16. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
20. januar 2021
14. april 2021
Kommunikation og organisation 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2021
12. marts 2021
Kommunikation og organisation - onsdage Dagundervisning 1799 København V
*
20. januar 2021
10. juni 2021
Ledelse af medarb., faglig udvikl., ROS, id 7699 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. januar 2021
2. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling OBL 2 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
21. januar 2021
26. marts 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7400 Herning
*
21. januar 2021
10. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring OBL 1 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
21. januar 2021
12. marts 2021
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudv. Dagundervisning 1799 København V
*
21. januar 2021
12. marts 2021
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudv. Dagundervisning 2200 København N
*
21. januar 2021
26. marts 2021
Forandringsledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
21. januar 2021
12. marts 2021
Kvalitetsudvikling og evaluering Dagundervisning 2200 København N
*
21. januar 2021
3. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. Vejle F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
21. januar 2021
26. marts 2021
Viden- og innovationsledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
22. januar 2021
19. juni 2021
DL, Afsluttende projektmodul Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. januar 2021
11. marts 2021
Økonomisk ledelse - fredage Dagundervisning 1799 København V
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
15. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring H1 F2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
7. april 2021
Forandringsledelse, 6-kommune F21 5230 Odense M
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Human Ressource management og ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Kvalitetsudvikling og evaluering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Ledelse af digital transformation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Ledelse af marketing og ekstern kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. - mandage Dagundervisning 2200 København N
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Ledelse af samskabelsesprocesser Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Ledelse af social kapital Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Ledelse i relationel kompleksitet Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Ledelse og coaching Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Ledelse og forhandling i politisk styrede org Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Ledelse og kompetenceudvikling Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Netværksledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Org. udvikling og samskabelse - Den nye leder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse - mandage Dagundervisning 2200 København N
*
25. januar 2021
15. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse H1 F2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Pædagogisk ledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Strategisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
23. februar 2021
strategisk ledelse, Frontsetter Dagundervisning 1366 København K
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Teamledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
29. marts 2021
Teamledelse, F2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. januar 2021
29. marts 2021
Teamledelse, Vejle F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Økonomisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
29. marts 2021
Økonomisk ledelse 6-kommuner forår 2021 Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. januar 2021
2. april 2021
Afgangsprojekt - Ledelse Internat 8200 Aarhus N
*
26. januar 2021
18. juni 2021
Afgangsprojekt - Ledelse - Deltid Internat 8200 Aarhus N
*
26. januar 2021
18. juni 2021
Afgangsprojekt - Ledelse - Virtuel Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
26. januar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt Diplom i Ledelse - DSR Dagundervisning 1799 København V
*
26. januar 2021
25. juni 2021
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. januar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forand. - Skoleledelse Dagundervisning 1799 København V
*
26. januar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. januar 2021
15. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. januar 2021
18. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
26. januar 2021
18. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. - tirsdage Dagundervisning 1799 København V
*
26. januar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4700 Næstved
*
26. januar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
26. januar 2021
23. marts 2021
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. januar 2021
13. april 2021
Ledelse og bæredygtighed, E-læring id 8830 Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
26. januar 2021
18. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse - tirsdage Dagundervisning 1799 København V
*
26. januar 2021
18. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse H2 F2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. januar 2021
20. maj 2021
Det personlige lederskab hold 6 modul 1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. januar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8700 Horsens
*
27. januar 2021
17. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4600 Køge
*
27. januar 2021
17. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. januar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring - onsdage Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2021
31. marts 2021
Kommunikation og organisation, forår 2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. januar 2021
31. marts 2021
Kommunikation og organisation, Vejle F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
27. januar 2021
18. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udv - onsdage Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7500 Holstebro
*
27. januar 2021
18. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
27. januar 2021
18. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
27. januar 2021
16. april 2021
Ledelse og coaching Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
27. januar 2021
15. juni 2021
Org., udvikling og samskabelse, Ros id 7703 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. januar 2021
11. juni 2021
Org., udvk. og samskabelse, Hol id 7723 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
27. januar 2021
18. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse - onsdage Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2021
18. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse - onsdage Dagundervisning 3400 Hillerød
*
27. januar 2021
9. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse P F21 7100 Vejle
*
27. januar 2021
9. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse V F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
27. januar 2021
22. juni 2021
Pædagogisk didaktisk & datainformeret ledelse 7993 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
27. januar 2021
16. april 2021
Strategisk ledelse Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
28. januar 2021
25. juni 2021
Afgangsprojekt Blue Diploma Dagundervisning 5000 Odense C
*
28. januar 2021
25. juni 2021
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2021
18. juni 2021
Det pers. ledersk. og forandring-Parat til ledelse Dagundervisning 1799 København V
*
28. januar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring - torsdage Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2021
18. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udv - torsdage Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2021
7. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H1 F2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
28. januar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2021
15. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. januar 2021
15. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. januar 2021
18. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse - torsdage Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2021
6. april 2021
Projektledelse Vejle 5 ECTS F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. januar 2021
15. marts 2021
Økonomisk ledelse Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
29. januar 2021
28. maj 2021
Afgangsprojekt Dagundervisning 4600 Køge
*
29. januar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8800 Viborg
*
29. januar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring - fredage Dagundervisning 2200 København N
*
29. januar 2021
18. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring H2 F2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. januar 2021
16. april 2021
Ledelse af implementering, Slagelse id 7727 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
29. januar 2021
18. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udv - fredage Dagundervisning 2200 København N
*
29. januar 2021
8. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H2 F2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. januar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
29. januar 2021
18. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse - fredage Dagundervisning 2200 København N
*
29. januar 2021
6. april 2021
Projektledelse, F2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. januar 2021
26. juni 2021
Afgangsprojekt Internat 7100 Vejle
*
1. februar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring - mandage Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
9. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring - online Fjernundervisning 3
*
1. februar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2021
25. juni 2021
Leadership of Employees and Prof. Development DCA Fjernundervisning 3
*
1. februar 2021
1. juni 2021
Ledelse af medarbejdere Hold 4 modul 2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. februar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. - Online Fjernundervisning 3
*
1. februar 2021
20. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Internat 7100 Vejle
*
1. februar 2021
20. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Internat 7100 Vejle
*
1. februar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling,Haders Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2021
11. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse, Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2021
17. juni 2021
Personal Leadership and Change - DCA Fjernundervisning 3
*
1. februar 2021
22. marts 2021
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
2. februar 2021
15. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 1366 København K
*
2. februar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring - tirsdage Dagundervisning 1799 København V
*
2. februar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Næs. id7713 Dagundervisning 4700 Næstved
*
2. februar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring, Hol id7714 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
2. februar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
12. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring, online Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring, Slg id7712 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
2. februar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring,ROS id7697 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
2. februar 2021
9. april 2021
Ledelse af digital transformation Dagundervisning 8700 Horsens
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - tirs Dagundervisning 3400 Hillerød
*
2. februar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, Esbje Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
11. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse - tirsdage Dagundervisning 3700 Rønne
*
2. februar 2021
11. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse, Haderslev Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
13. april 2021
Strategisk ledelse, Holbæk id 7747 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
2. februar 2021
9. april 2021
Økonomisk ledelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
3. februar 2021
17. juni 2021
Afgangsprojekt DIL Dagundervisning 1366 København K
*
3. februar 2021
17. juni 2021
Afgangsprojekt DIL Aftenundervisning 1366 København K
*
3. februar 2021
11. juni 2021
Afgangsprojekt DIL onsdagshold Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. februar 2021
25. juni 2021
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
18. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2750 Ballerup
*
3. februar 2021
16. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
3. februar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring, Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
10. marts 2021
Forandringsledelse - DJØF E20 Dagundervisning 1780 København V
*
3. februar 2021
10. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Aftenundervisning 1366 København K
*
3. februar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, Koldi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, onlin Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
10. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 1366 København K
*
3. februar 2021
11. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
3. februar 2021
11. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
10. marts 2021
Økonomisk ledelse - DJØF Dagundervisning 1780 København V
*
4. februar 2021
17. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1366 København K
*
4. februar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring - torsdage Dagundervisning 3400 Hillerød
*
4. februar 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring, Haderslev Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling,Åbenrå Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2021
11. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
4. februar 2021
11. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2021
11. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse, online Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2021
9. april 2021
Strategisk ledelse Dagundervisning 7500 Holstebro
*
5. februar 2021
26. marts 2021
Forandringsledelse, Vejle F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
5. februar 2021
9. april 2021
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. februar 2021
12. april 2021
Kommunikation og organisation Dagundervisning 1366 København K
*
8. februar 2021
9. april 2021
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
9. februar 2021
9. april 2021
Forandringsledelse, forår 2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. februar 2021
2. juni 2021
Ledelse af medarbejdere & faglig udvik, Skole 7562 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
9. februar 2021
2. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 1366 København K
*
9. februar 2021
13. april 2021
Ledelse og filosofi Dagundervisning 1366 København K
*
10. februar 2021
15. juni 2021
Ledelse af medarb. og faglig udvik - Den nye leder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
10. februar 2021
3. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 1366 København K
*
11. februar 2021
3. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 1366 København K
*
11. februar 2021
3. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 1366 København K
*
11. februar 2021
15. april 2021
Projektledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
12. februar 2021
16. april 2021
Pædagogisk ledelse, forår 2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. februar 2021
7. juni 2021
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
22. februar 2021
30. juni 2021
Ledelse og styring i politisk styrede org. - SOF Dagundervisning 2200 København N
*
22. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk ledelse, Ærø, forår 2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
23. februar 2021
9. juni 2021
Beyond Project Management, del 1 Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. februar 2021
24. februar 2021
Ledelse af samskabelsesprocesser, id8016 Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
24. februar 2021
27. maj 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. februar 2021
4. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
27. februar 2021
16. april 2021
Det personlige lederskab og forandring - Kunst Dagundervisning 3000 Helsingør
*
1. marts 2021
11. juni 2021
Afgangsmodul DIL uden retning - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
11. juni 2021
Det personlige lederskab og forandring - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
11. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikli - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
16. april 2021
Ledelse og coaching - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
16. april 2021
Ledelse og coaching - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
11. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabsledels - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
16. april 2021
Projektledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
2. marts 2021
21. juni 2021
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
2. marts 2021
20. maj 2021
Det personlige lederskab og forandring Diplom Esbj Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. marts 2021
20. maj 2021
Det personlige lederskab og forandring Diplom Sønd Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. marts 2021
18. juni 2021
Forandrings- og procesledelse - Finanskompt. Kbh. Dagundervisning 2200 København N
*
3. marts 2021
19. maj 2021
Afgangsmodul DIL uden retning Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
5. marts 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt Dagundervisning 4300 Holbæk
*
5. marts 2021
28. maj 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
8. marts 2021
3. maj 2021
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
9. marts 2021
11. maj 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1780 København V
*
9. marts 2021
11. maj 2021
Strategsik ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. marts 2021
20. december 2021
Innovativ evaluator Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
11. marts 2021
23. april 2021
Ledelse af social kapital Dagundervisning 7400 Herning
*
11. marts 2021
27. maj 2021
Projektledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
11. marts 2021
21. maj 2021
Skoleledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. marts 2021
18. maj 2021
Ledelse af digital transformation Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. marts 2021
4. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2750 Ballerup
*
15. marts 2021
31. maj 2021
Teamledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
16. marts 2021
6. maj 2021
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. marts 2021
16. juni 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
18. marts 2021
18. maj 2021
Økonomisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. marts 2021
7. juni 2021
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. marts 2021
17. juni 2021
Teamledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. marts 2021
12. maj 2021
Coaching i ledelse og HR Dagundervisning 8260 Viby J
*
29. marts 2021
18. juni 2021
Teamledelse, 6-kommune F21 5230 Odense M
*
6. april 2021
18. juni 2021
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
6. april 2021
4. juni 2021
Faglig ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Forandringsledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
30. juni 2021
Inklusionsledelse Dagundervisning 1799 København V
*
6. april 2021
4. juni 2021
Kommunikation og organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Led af forandrings- og udviklingsprocesser off org Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Ledelse af implementering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
18. juni 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
6. april 2021
4. juni 2021
Ledelse af social kapital Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
30. juni 2021
Ledelse af social kapital Dagundervisning 3400 Hillerød
*
6. april 2021
4. juni 2021
Ledelse af social kapital - tirsdage Dagundervisning 1799 København V
*
6. april 2021
4. juni 2021
Ledelse i frivillige organisationer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Ledelse og kompetenceudvikling - tirsdage Dagundervisning 2200 København N
*
6. april 2021
4. juni 2021
Ledelse og styring i politisk styrede organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
25. juni 2021
Organisationspsykologi og ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Projektledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Strategisk ledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
11. juni 2021
Strategisk ledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
6. april 2021
4. juni 2021
Teamledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Teamledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. april 2021
4. juni 2021
Teamledelse - tirsdage Dagundervisning 1799 København V
*
6. april 2021
4. juni 2021
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. april 2021
21. januar 2022
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. april 2021
11. juni 2021
Faglig ledelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
7. april 2021
16. juni 2021
Forandringsledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
7. april 2021
18. juni 2021
Ledelse af medarb. og faglig udvk, TURBO id 7726 Internat 4690 Haslev
*
7. april 2021
25. juni 2021
Ledelse og facilitering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. april 2021
4. juni 2021
Skoleledelse - onsdage Dagundervisning 1799 København V
*
7. april 2021
9. juni 2021
Strategisk ledelse 9210 Aalborg SØ
*
8. april 2021
21. januar 2022
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
8. april 2021
4. juni 2021
Kommunikation og organisation - Præsentationstekn. Dagundervisning 2200 København N
*
8. april 2021
3. juni 2021
Ledelse af social kapital Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. april 2021
10. juni 2021
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. april 2021
25. juni 2021
Tværgående ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. april 2021
3. juni 2021
Økonomisk ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
8. april 2021
3. juni 2021
Økonomisk ledelse - torsdage Dagundervisning 2200 København N
*
12. april 2021
1. juni 2021
Kommunikation og organisation Dagundervisning 4600 Køge
*
12. april 2021
1. juni 2021
Ledelse af social kapital Dagundervisning 4600 Køge
*
12. april 2021
1. juni 2021
Ledelse og coaching Dagundervisning 4600 Køge
*
12. april 2021
4. juni 2021
Ledelse og coaching - mandage Dagundervisning 2200 København N
*
12. april 2021
1. juni 2021
Ledelse og styring i politisk styr. organisationer Dagundervisning 4600 Køge
*
12. april 2021
1. juni 2021
Projektledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
12. april 2021
17. juni 2021
Strategisk ledelse - mandage Dagundervisning 3400 Hillerød
*
13. april 2021
11. juni 2021
Forandringsledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. april 2021
11. maj 2021
Forandringsledelse - Værdighed i ældreplejen, Aarh Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. april 2021
11. maj 2021
Forandringsledelse - Værdighed i ældreplejen, Hill Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. april 2021
11. maj 2021
Forandringsledelse - Værdighed i ældreplejen, Hols Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. april 2021
11. maj 2021
Forandringsledelse - Værdighed i Ældreplejen, Rosk Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. april 2021
21. juni 2021
Ledelse i frivillige organisationer - Ingerfair Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. april 2021
8. juni 2021
Ledelse og coaching, Vejle F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
13. april 2021
11. juni 2021
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. april 2021
8. juni 2021
Økonomisk ledelse forår 2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. april 2021
9. juni 2021
Ledelse og coaching, forår 2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. april 2021
11. juni 2021
Ledelse og de retslige rammer 8200 Aarhus N
*
14. april 2021
11. juni 2021
Projektledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
15. april 2021
30. juni 2021
Faglig ledelse, org. og udv. af læringsmiljøer Dagundervisning 1799 København V
*
15. april 2021
11. juni 2021
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
15. april 2021
24. juni 2021
Strategisk ledelse, forår 2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. april 2021
24. juni 2021
Strategisk ledelse, Vejle F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
16. april 2021
11. juni 2021
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. april 2021
11. juni 2021
Forandringsledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
19. april 2021
21. juni 2021
Ledelse af bæredygtighed Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. april 2021
11. juni 2021
Teamledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
20. april 2021
25. juni 2021
Faglig ledelse, org. og udvk. ID7839 Dagundervisning 4700 Næstved
*
20. april 2021
18. juni 2021
Ledelse af digital transformation - DJØF Dagundervisning 1780 København V

Uddannelsens veje