Diplom i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching, teamledelse og projektledelse, eller du kan dygtiggøre dig inden for skoleledelse.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i ledelse handler om ledelse i forhold til såvel selvledelse og medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Retninger

Du har mulighed for at vælge retningen Skoleledelse.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • Retningsspecifikke og/eller valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller fjernundervisning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og efterfølgende mundtlig prøve.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld diplomuddannelse i ledelse giver titlen Diplom i ledelse.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Leadership.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)  
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Skoleledelse

Hvis du tilvælger uddannelsesretningen Skoleledelse, skal du ud over de obligatoriske moduler have følgende retningsspecifikke moduler:

 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse med data
 • Ledelse og arbejdsmiljø
 • Ledelse og bæredygtighed
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og facilitering
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og økonomistyring
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Organisationspsykologi og ledelse
 • Organisatorisk kriseledelse
 • Projektledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Tværgående ledelse
 • Viden- og innovationsledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 10 ECTS.

Tal med uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning om valg af relevante valgmoduler.

Afgangsprojekt

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplom i ledelse kan du varetage ledelsesopgaver i virksomheder inden for næsten alle brancher.

Du kan også fungere som leder i den offentlige sektor, fx inden for skole- og daginstitutionsområdet, offentlig administration, plejesektor og hospitaler.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, se fx masteruddannelser i ledelse inden for

Vær opmærksom på, at der kan være specifikke adgangskrav til den enkelte masteruddannelse. 

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2024
5. december 2024
Afgangsprojekt Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. august 2024
24. september 2024
Foradringseldelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. august 2024
8. oktober 2024
Faglig ledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
19. august 2024
8. oktober 2024
Forandringsledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
20. august 2024
15. november 2024
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. august 2024
15. november 2024
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8260 Viby J
*
21. august 2024
9. januar 2025
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
22. august 2024
8. november 2024
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
23. august 2024
11. oktober 2024
Ledelse og coaching - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
23. august 2024
11. oktober 2024
Teamledelse - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
26. august 2024
25. oktober 2024
Forandringsledelse - Ledernes KompetenceCenter E24 Dagundervisning 2300 København S
*
27. august 2024
9. januar 2025
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
27. august 2024
12. november 2024
Organisation, udvikling og samskabelse - E24 - hold 1 Dagundervisning 1560 København
*
28. august 2024
25. oktober 2024
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. marts 2024
31. juli 2024
A1-2/24 praktik 1a dansk Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
29. august 2024
5. december 2024
Organisation, udvikling og samskabelse - E24 aften Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
30. august 2024
29. november 2024
Ledelse og coaching - DIL Dagundervisning 4300 Holbæk
*
30. august 2024
20. september 2024
Ledelse og forhandling - E24 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
2. september 2024
25. november 2024
Det personlige lederskab og forandring - E24 - hold 4 Dagundervisning 1560 København
*
4. september 2024
1. oktober 2024
Afgangsprojekt - Diplom i ledelse - E24 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
4. september 2024
27. november 2024
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - E24 - hold 1 Dagundervisning 1560 København
*
6. september 2024
4. oktober 2024
Strategisk ledelse - DJØF - E24 Dagundervisning 1560 København
*
9. september 2024
18. november 2024
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - E24 - hold 2 Dagundervisning 1560 København
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
11. september 2024
10. december 2024
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. september 2024
10. december 2024
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. september 2024
21. november 2024
Det personlige lederskab og forandring - DJØF - F24 - hold 2 Dagundervisning 1560 København
*
12. september 2024
27. november 2024
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - E24 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
13. september 2024
11. oktober 2024
Ledelse og styring i politisk styrede organisationer - 01 - DJØF - E24 Dagundervisning 1560 København
*
23. september 2024
2. december 2024
Det personlige lederskab og forandring - Dagshold - DTU Ballerup - E24 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
23. september 2024
26. november 2024
Human Resource Management Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. oktober 2024
13. december 2024
Evaluering i ledelse-Data- og vidensinformeret udv Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. oktober 2024
20. november 2024
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8260 Viby J
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Erhvervsøkonomi C, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
10. oktober 2024
28. november 2024
Organisationspsykologi og ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. oktober 2024
17. december 2024
Organisationspsykologi og ledelse- DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
25. oktober 2024
17. december 2024
Projektledelse- DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2024
25. november 2024
Kommunikation og organisation - 01 - DJOEF - E24 Dagundervisning 1560 København
*
28. oktober 2024
19. december 2024
Ledelse af social kapital - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2024
16. december 2024
Ledelse og facilitering- E24 - Ledernes Kompetencecenter Dagundervisning 2300 København S
*
28. oktober 2024
19. december 2024
Ledelse og filosofi - DIL Dagundervisning 4600 Køge
*
13. november 2024
5. februar 2025
Det personlige lederskab og forandring - E24 - hold 3 Dagundervisning 1560 København
*
19. november 2024
7. marts 2025
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. november 2024
7. marts 2025
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. november 2024
15. maj 2025
Afgangsprojekt Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
28. november 2024
7. januar 2025
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. november 2024
31. januar 2025
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
4. december 2024
27. februar 2025
Ledelse og facilitering Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. april 2025
13. juni 2025
projektledelse valgfag diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. august 2024
6. december 2024
Kemi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K

Uddannelsens veje