Diplom i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse styrker dine kompetencer inden for det personlige lederskab og på områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du får med udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaring nye redskaber og perspektiver til dit arbejde som leder.

Diplomuddannelse i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen handler om ledelse i forhold til såvel medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie - herunder retningsspecifikke - moduler og et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen kan enten gennemføres med en af to uddannelsesretninger eller uden retning.

Uddannelsens retninger er:

 • Ledelse af velfærdsteknologi
 • Skoleledelse

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller eventuelt fjernundervisning.

Nye obligatoriske moduler fra 2018

Fra 1. august 2018 ændres de obligatoriske moduler på diplom i ledelse fra 6 moduler a 5 ECTS til 3 moduler a 10 ECTS. Har du allerede gennemført de obligatoriske moduler, kan du – afhængigt af hvornår modulerne er gennemført – få merit. Få flere informationer på uddannelsesstedet.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Kulturledelse

VIA University College tilbyder et særligt tilrettelagt forløb i kulturledelse, der er målrettet kulturledere og medarbejdere med ledelsesopgaver i kulturorganisationer eller kulturforvaltninger.

Ud over de obligatoriske moduler fra diplom i ledelse består uddannelsen af valgmoduler på i alt 15 ECTS. Kulturledelse kan også omfatte valgmoduler fra diplomuddannelserne i Projektledelse samt Design og business. Det kan fx være:

Læs mere om forløbet Kulturledelse på VIAs hjemmeside.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

LedelsesAkademiet Lillebælt tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation og processer (5 ECTS)
 • Styring og strategi (5 ECTS)
 • Økonomisk ledelse (5 ECTS)
 • Asset management (10 ECTS) (TD i vedligehold)
 • Lederkommunikation (5 ECTS)
 • Professionelt lederskab (5 ECTS)
 • Den professionelle relation (5 ECTS)
 • Læring og kompetenceudvikling (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Som led i uddannelsen introduceres du desuden til den maritime ledelsessimulator ’Top tankers’.

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk.

LedelsesAkademiet Lillebælt er et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Tietgen i Odense.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med realisering af organisationens mål på baggrund af analyse og refleksion over samspillet mellem ledelse og organisation; elementer som samskabelse, styring og strategier indgår også.
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.

Ved valg af en uddannelsesretning skal du ud over de obligatoriske moduler have retningsspecifikke moduler for et samlet omfang af 15 ECTS.

De retningsspecifikke moduler, der hvert vægter 5 ECTS, er - fordelt på uddannelsesretninger:

Ledelse af velfærdsteknologi

 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser
 • Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger

Skoleledelse

 • Kvalitetsstyring, udvikling og evaluering
 • Ledelse af elevcentreret læring
 • Ledelse i skolens professionelle kultur
 • Pædagogisk ledelse
 • Skoleledelse med data

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Inklusionsledelse
 • Institutionsledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digitale processer
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
 • Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation
 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og globalisering
 • Ledelse og jura
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Projektledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Viden- og innovationsledelse
 • Økonomisk ledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge et modul uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Uddannelsen er særdeles bred i sit erhvervssigte. Næsten alle brancher er aftagere af personer med Diplomuddannelsen i ledelse.

De nyuddannede er hovedsalig beskæftiget i det offentlige, især inden for daginstitutionsområdet. Kategorien Andre omfatter andre brancher, hovedsalig i den private sektor.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser, men ikke det udbud, der finder sted på professionshøjskoler og universiteter.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. juni 2018
3. april 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 4600 Køge
*
13. august 2018
10. oktober 2018
Ledelse og coaching, id6301 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
14. august 2018
9. oktober 2018
Den Professionelle relation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
14. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse af fusioner & sammenlægn.i off org. id6209 Dagundervisning 4700 Næstved
*
14. august 2018
30. oktober 2018
Projektledelse, Morsø Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
14. august 2018
9. oktober 2018
Teamledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
15. august 2018
10. oktober 2018
Den Professionelle relation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
15. august 2018
12. oktober 2018
Strategisk ledelse, id6300 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
16. august 2018
11. oktober 2018
Lederkommunikation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
16. august 2018
11. oktober 2018
Organisation og processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. august 2018
26. oktober 2018
Ledelse i relationel kompleksitet, id6208 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2018
8. januar 2019
Organisation, udvikling og samskabelse , id6056 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. august 2018
18. december 2018
Det personelige lederskab og forandring, id6354 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
21. august 2018
18. december 2018
Det personlige lederskab og forandring, id6048 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. august 2018
18. december 2018
Det personlige lederskab og forandring, id6049 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
21. august 2018
19. december 2018
Det personlige lederskab og forandring, id6051 Dagundervisning 4700 Næstved
*
21. august 2018
19. december 2018
Ledelse af medarbejdere og falig udvikling, id6053 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
21. august 2018
20. december 2018
Ledelse af medarbejdere og falig udvikling, id6055 Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. august 2018
26. oktober 2018
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
22. august 2018
15. januar 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
22. august 2018
20. december 2018
Ledelse af medarbejdereog falig udvikling, id6052 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
22. august 2018
4. januar 2019
Organisation, udvikling og samskabelse , id6057 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
22. august 2018
28. november 2018
Økonomisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2018
30. januar 2019
DL, Afsluttende projektmodul Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2018
16. november 2018
Læring og kompetenceudvikling Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2018
11. januar 2019
Organisation, udvikling og samskabelse , id6059 Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2018
5. november 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser, id6421 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse og coaching Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse og coaching Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse og styring i politisk styr organisationer Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse og styring i politisk styr organisationer Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Projektledelse Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Projektledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. august 2018
20. november 2018
Professionelt lederskab, modul 2 9210 Aalborg SØ
*
10. september 2018
17. december 2018
Kommunikation og organisation, id5923 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
12. september 2018
29. november 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 4180 Sorø
*
22. september 2018
22. oktober 2018
OTS - DL18, m2, id6342 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
24. september 2018
5. november 2018
Org. og processer - Ledelse og organisation 1 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
24. september 2018
8. november 2018
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
24. september 2018
6. december 2018
Strategisk ledelse, ID 6550 Dagundervisning 4180 Sorø
*
25. september 2018
10. december 2018
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. september 2018
27. november 2018
Ledelse og coaching, Sønderborg Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. september 2018
9. november 2018
Økonomisk ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
1. oktober 2018
28. februar 2019
Faglig ledelse, org. og udvikling - Fredensborg 1 Dagundervisning 3480 Fredensborg
*
1. oktober 2018
30. april 2019
Ledelse og medarbejdere 1 & 2 Internat 7100 Vejle
*
1. oktober 2018
19. december 2018
Læring og kompetenceudvikling, id6061 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
1. oktober 2018
8. januar 2019
Styring og strategi, id6064 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
2. oktober 2018
18. december 2018
Afgangsprojekt DIL uden retning Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
2. oktober 2018
14. november 2018
Professionelt lederskab Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. oktober 2018
17. december 2018
Professionelt lederskab, id6089 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
3. oktober 2018
15. januar 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. oktober 2018
5. december 2018
Forandringsledelse - Region H Dagundervisning 2200 København N
*
3. oktober 2018
24. oktober 2018
Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
3. oktober 2018
18. december 2018
Professionelt lederskab, id6088 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
3. oktober 2018
4. januar 2019
Styring og strategi, id6066 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
4. oktober 2018
8. november 2018
Den prof. relation - Ledelse og medarbejdere 1 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
4. oktober 2018
31. december 2018
Faglig ledelse, org. og udvikling - Bornholm Dagundervisning 3700 Rønne
*
4. oktober 2018
7. februar 2019
Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. oktober 2018
8. november 2018
Org og processer - Ledelse og organisation 1 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
4. oktober 2018
12. december 2018
Projektledelse - UC SYD HR og fællesadm. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. oktober 2018
19. december 2018
Professionelt lederskab, id6090 Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. oktober 2018
11. januar 2019
Styring og strateg, id6067 Dagundervisning 4700 Næstved
*
8. oktober 2018
28. februar 2019
Faglig ledelse, org. og udvikling - Fredensborg 2 Dagundervisning 3480 Fredensborg
*
8. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse og forhandling i politisk styrede org. DSR Dagundervisning 1799 København V
*
8. oktober 2018
29. november 2018
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
9. oktober 2018
19. december 2018
Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil Dagundervisning 4000 Roskilde
*
9. oktober 2018
16. januar 2019
Forandringsledelse - Studenterrådgivningen Dagundervisning 2200 København N
*
10. oktober 2018
19. december 2018
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2750 Ballerup
*
10. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse og coaching Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
10. oktober 2018
13. december 2018
Ledelse og coaching, id6262 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
10. oktober 2018
9. januar 2019
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 Dagundervisning 2200 København N
*
11. oktober 2018
14. maj 2019
Det personlige lederskab og forandring, i samarbej Dagundervisning 6100 Haderslev
*
11. oktober 2018
18. december 2018
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2750 Ballerup
*
22. oktober 2018
17. december 2018
Forandringsledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. oktober 2018
19. december 2018
Inklusionsledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
22. oktober 2018
7. december 2018
Kommunikation og organisation - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
22. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse af social kapital Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse i skolens professionelle kultur Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. oktober 2018
14. december 2018
Ledelse og coaching Dagundervisning 2200 København N
*
22. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse og de retslige rammer Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
22. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse og forhandling i politisk styrede organisa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. oktober 2018
7. december 2018
LM 2: Læring og kompetenceudvikling- Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
22. oktober 2018
7. december 2018
LO 2: Styring og strategi - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
22. oktober 2018
7. december 2018
PL 2: Professionelt lederskab - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
22. oktober 2018
17. december 2018
Professionelt lederskab, modul 2 9210 Aalborg SØ
*
22. oktober 2018
19. december 2018
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. oktober 2018
19. december 2018
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. oktober 2018
7. december 2018
Strategisk ledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
22. oktober 2018
19. december 2018
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 1366 København K
*
23. oktober 2018
21. juni 2019
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. oktober 2018
18. januar 2019
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse - Fuldtid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. oktober 2018
19. december 2018
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. oktober 2018
19. december 2018
Human ressource management og ledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
23. oktober 2018
19. december 2018
Led og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse og filosofi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. oktober 2018
18. december 2018
Læring og kompetenceudvikling Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. oktober 2018
18. december 2018
Læring og kompetenceudvikling, Vejle efterår 2018 7100 Vejle
*
23. oktober 2018
12. december 2018
Professionelt lederskab, PEL 2 VKMFB 18E 5000 Odense C
*
23. oktober 2018
19. december 2018
Strategisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. oktober 2018
9. januar 2019
Teamledelse Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
23. oktober 2018
9. januar 2019
Teamledelse Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
23. oktober 2018
17. december 2018
Viden og innovationsledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. oktober 2018
19. december 2018
Økonomisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. oktober 2018
19. december 2018
Kommunikation og organisation Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
24. oktober 2018
19. december 2018
Kvalitetsudvikling og evaluering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse og styring i politisk styrede organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. oktober 2018
19. december 2018
Læring og kompetenceudvikling Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. oktober 2018
20. december 2018
Læring og kompetenceudvikling LOM 2 VKMFB E18 5000 Odense C
*
24. oktober 2018
20. december 2018
Læring og kompetenceudvikling, id6060 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
24. oktober 2018
14. december 2018
Modul 2 Strategisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. oktober 2018
5. december 2018
Organisation og processer, Flensborg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. oktober 2018
19. december 2018
Professionelt lederskab E18 Vejle Politi 7200 Grindsted
*
24. oktober 2018
19. december 2018
Professionelt lederskab efterår 18 Vejle 7200 Grindsted
*
25. oktober 2018
8. februar 2019
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
25. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse i frivillige organisationer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2018
20. december 2018
Læring og kompetenceudvikling, id6063 Dagundervisning 4700 Næstved
*
25. oktober 2018
20. december 2018
Professionelt lederskab, modul 2 9210 Aalborg SØ
*
25. oktober 2018
20. december 2018
Styring og strategi, Vejle E2018 Politi 7100 Vejle
*
25. oktober 2018
20. december 2018
Styring og strategi, Vejle efterår 2018 7100 Vejle
*
27. oktober 2018
26. november 2018
OTS - DL18, m7, Økonomisk ledelse 6348 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
29. oktober 2018
18. januar 2019
Afgangsprojekt 8200 Aarhus N
*
29. oktober 2018
26. november 2018
DPL - Lederkommunikation 1 Dagundervisning 1799 København V
*
29. oktober 2018
10. december 2018
Forandringsledelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
29. oktober 2018
10. december 2018
Forandringsledelse Dagundervisning 1780 København V
*
29. oktober 2018
17. december 2018
Ledelse og coaching Vejle 5 ECTS efterår 2018 7100 Vejle
*
29. oktober 2018
14. december 2018
Læring og komp.udvik. - Ledelse og medarbejdere 2 Dagundervisning 2200 København N
*
29. oktober 2018
11. januar 2019
Læring og komp.udvik. - Ledelse og medarbejdere 2 Dagundervisning 2200 København N
*
29. oktober 2018
14. december 2018
Modul 2 Professionelt lederskab, overgang Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
29. oktober 2018
14. december 2018
Prof. lederskab - Det personlige lederskab 2 Dagundervisning 2200 København N
*
29. oktober 2018
14. december 2018
Prof. lederskab - Det personlige lederskab 2 Dagundervisning 2200 København N
*
29. oktober 2018
15. januar 2019
Professionelt lederskab hold 1, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
29. oktober 2018
17. december 2018
Projektledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. oktober 2018
17. december 2018
Strategisk ledelse 6 kommuner efterår 2018 5000 Odense C
*
29. oktober 2018
10. december 2018
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
29. oktober 2018
10. december 2018
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 Dagundervisning 1780 København V
*
29. oktober 2018
14. december 2018
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 Dagundervisning 2200 København N
*
29. oktober 2018
11. januar 2019
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 Dagundervisning 2200 København N
*
29. oktober 2018
22. januar 2019
Styring og strategi hold 1, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
30. oktober 2018
27. november 2018
L&M - Den professionelle relation 1 Dagundervisning 1799 København V
*
30. oktober 2018
22. februar 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
30. oktober 2018
11. januar 2019
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. oktober 2018
11. januar 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 8700 Horsens
*
30. oktober 2018
23. januar 2019
Ledelse og styring i politisk styrede org. Dagundervisning 2200 København N
*
30. oktober 2018
11. januar 2019
Læring og komp.udvik. - Ledelse og medarbejdere 2 Aftenundervisning 2200 København N
*
30. oktober 2018
11. januar 2019
Læring og komp.udvik. - Ledelse og medarbejdere 2 Dagundervisning 3700 Rønne
*
30. oktober 2018
11. december 2018
Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
30. oktober 2018
11. december 2018
Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2 Dagundervisning 1780 København V
*
30. oktober 2018
11. december 2018
Management & globalization Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
30. oktober 2018
14. december 2018
Prof. lederskab - Det personlige lederskab 2 Aftenundervisning 2200 København N
*
30. oktober 2018
14. december 2018
Projektledelse Dagundervisning 2200 København N
*
30. oktober 2018
25. januar 2019
Styring og strategi hold 2, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
30. oktober 2018
14. december 2018
Teamledelse Dagundervisning 2200 København N
*
30. oktober 2018
16. januar 2019
Økonomisk ledelse, id6302 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
31. oktober 2018
12. december 2018
Diplom i ledelse, Professionelt lederskab Dagundervisning 4000 Roskilde
*
31. oktober 2018
12. december 2018
Diplom i ledelse, Professionelt lederskab Dagundervisning 4000 Roskilde
*
31. oktober 2018
28. november 2018
L&O - Organisation og processer 1 Dagundervisning 1799 København V
*
31. oktober 2018
12. december 2018
Ledelse af digitale processer Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
31. oktober 2018
14. december 2018
Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser Dagundervisning 2200 København N
*
31. oktober 2018
11. januar 2019
Læring og komp.udvik. - Ledelse og medarbejdere 2 Dagundervisning 2200 København N
*
31. oktober 2018
11. januar 2019
Netværksledelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
31. oktober 2018
14. december 2018
Prof. lederskab - Det personlige lederskab 2 Dagundervisning 2200 København N
*
31. oktober 2018
11. januar 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
31. oktober 2018
11. januar 2019
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 Dagundervisning 2200 København N
*
31. oktober 2018
18. december 2018
Videns- og innovationsledelse Dagundervisning 2200 København N
*
1. november 2018
28. februar 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
1. november 2018
21. december 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
1. november 2018
11. januar 2019
Læring og komp.udvik. - Ledelse og medarbejdere 2 Dagundervisning 2200 København N
*
1. november 2018
18. januar 2019
Læring og kompetenceudvikling hold 1, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
1. november 2018
14. december 2018
Prof. lederskab - Det personlige lederskab 2 Dagundervisning 2200 København N
*
1. november 2018
13. december 2018
Professionelt lederskab: Det personlige lederskab 2 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
1. november 2018
13. december 2018
Professionelt lederskab: Det personlige lederskab 2 Dagundervisning 1780 København V
*
1. november 2018
11. januar 2019
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. november 2018
11. januar 2019
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 Dagundervisning 2200 København N
*
1. november 2018
18. januar 2019
Styring og strategi, LOO 2 VKMFB 18E 5000 Odense C
*
1. november 2018
14. december 2018
Økonomisk ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
2. november 2018
11. januar 2019
Ledelse af social kapital Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. november 2018
22. januar 2019
Læring og kompetenceudvikling hold 2, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
2. november 2018
14. december 2018
Prof. lederskab - Det personlige lederskab 2 Dagundervisning 2200 København N
*
2. november 2018
22. januar 2019
Professionelt lederskab hold 2, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
2. november 2018
11. januar 2019
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 Dagundervisning 2200 København N
*
2. november 2018
11. januar 2019
Teamledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
3. november 2018
3. december 2018
OTS - DL18, modul 3, id 6347 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
5. november 2018
19. december 2018
GO Forandringsledelse Dagundervisning 1799 København V
*
5. november 2018
18. december 2018
HRM og ledelse Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. november 2018
18. december 2018
HRM og ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
5. november 2018
18. december 2018
Ledelse af digitale processer Dagundervisning 4600 Køge
*
5. november 2018
18. december 2018
Ledelse af digitale processer Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. november 2018
18. december 2018
Ledelse der skaber social kapital Dagundervisning 4600 Køge
*
5. november 2018
18. december 2018
Ledelse der skaber social kapital Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. november 2018
9. november 2018
Professionelt lederskab RP, ID 6580 4180 Sorø
*
5. november 2018
18. december 2018
Strategisk ledelse Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. november 2018
18. december 2018
Strategisk ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
5. november 2018
18. januar 2019
Strategisk ledelse Vejle efterår 2018 7100 Vejle
*
5. november 2018
18. januar 2019
Strategisk ledelse, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
5. november 2018
14. januar 2019
Styring og strategi, Blue Diploma E2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
5. november 2018
18. december 2018
Viden og innovation Dagundervisning 4600 Køge
*
5. november 2018
18. december 2018
Viden og innovation Dagundervisning 4700 Næstved
*
6. november 2018
4. januar 2019
Ledelse og coaching, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
6. november 2018
10. januar 2020
Ledelse og coaching, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
6. november 2018
13. december 2018
Styring og strategi Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. november 2018
20. december 2018
Økonomisk ledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
7. november 2018
4. januar 2019
Kvalitetsudvikling og evaluering ef. 18 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
8. november 2018
21. marts 2019
Faglig ledelse BUF LUP Dagundervisning 2200 København N
*
8. november 2018
28. marts 2019
Faglig ledelse, organisering & udv. af lær. 6557 Dagundervisning 2605 Brøndby
*
8. november 2018
21. marts 2019
Ledelse af skolens professionelle kultur BUF LUP Dagundervisning 2200 København N
*
8. november 2018
4. januar 2019
Skoleledelse med data, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
8. november 2018
3. januar 2019
Skoleledelse med data, Vejle efterår 2018 7100 Vejle
*
9. november 2018
11. april 2019
Afgangsprojekt, Lederne - Hold 2 Internat 6100 Haderslev
*
10. november 2018
29. november 2018
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. november 2018
10. december 2018
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
13. november 2018
21. december 2018
Forandringsledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
13. november 2018
29. januar 2019
Styring og strategi Dagundervisning 4600 Køge
*
13. november 2018
29. januar 2019
Styring og strategi Dagundervisning 4600 Køge
*
14. november 2018
5. december 2018
Det prof. lederskab - Det personlige lederskab 2 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
14. november 2018
29. januar 2019
Læring og kompetenceudvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
14. november 2018
29. januar 2019
Læring og kompetenceudvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
15. november 2018
20. december 2018
Læring & kompetenceud - Ledelse og medarbejdere 2 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
15. november 2018
31. januar 2019
Professionelt lederskab Dagundervisning 4600 Køge
*
15. november 2018
31. januar 2019
Professionelt lederskab Dagundervisning 4600 Køge
*
15. november 2018
20. december 2018
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
19. november 2018
23. november 2018
Projektledelse RP, ID 6579 4180 Sorø
*
20. november 2018
18. december 2018
Den professionelle relation Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. november 2018
7. marts 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
29. november 2018
2. maj 2019
Afgangsprojekt Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
1. december 2018
5. februar 2019
Professionelt lederskab: Det personlige lederskab 2 Dagundervisning 2300 København S
*
3. december 2018
8. marts 2019
HR og proceskonsultation Dagundervisning 8260 Viby J
*
4. december 2018
25. januar 2019
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. december 2018
19. januar 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. december 2018
30. januar 2019
Ledelse og globalisering Dagundervisning 8260 Viby J
*
18. december 2018
1. april 2019
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. januar 2019
30. juni 2019
Forandringsledelse for "demens rejseholdet" Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. januar 2019
15. juni 2019
Pædagogisk ledelse og Forandringsledelse, FSL Internat 7100 Vejle
*
2. januar 2019
14. juni 2019
Afgangsprojekt - Ledelse 7400 Herning
*
7. januar 2019
1. marts 2019
Ledelse af social kapital Dagundervisning 7400 Herning
*
8. januar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt - UniQ (deltid) Dagundervisning 7400 Herning
*
9. januar 2019
29. april 2019
Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil Dagundervisning 4000 Roskilde
*
10. januar 2019
5. april 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7400 Herning
*
10. januar 2019
26. marts 2019
Ledelse af digitale processer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
11. januar 2019
8. marts 2019
Forandringsledelse for "demens rejseholdet" Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
14. januar 2019
22. marts 2019
Afgangsprojekt - UniQ (fuld tid) Dagundervisning 7400 Herning
*
14. januar 2019
21. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
21. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
29. marts 2019
Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil Dagundervisning 4200 Slagelse
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
14. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling id6507 Dagundervisning 4700 Næstved
*
14. januar 2019
8. april 2019
Ledelse og coaching, id6513 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
22. maj 2019
Organisation, udvikling og samskabelse, id6511 Dagundervisning 4700 Næstved
*
15. januar 2019
7. juni 2019
Afgangsprojekt, id6512 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. januar 2019
21. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
15. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Aftenundervisning 2200 København N
*
15. januar 2019
12. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling id6506 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
15. januar 2019
1. april 2019
Ledelse af samskabelsesprocesser, id6520 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. januar 2019
7. marts 2019
Læring og kompetenceudvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
14. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
16. januar 2019
3. april 2019
Ledelse af social kapital, id6514 Dagundervisning 4700 Næstved
*
16. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
21. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse (onsdag) Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
22. maj 2019
Organisation, udvikling og samskabelse, id6509 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
16. januar 2019
3. april 2019
Projektledelse Dagundervisning 9000 Aalborg
*
17. januar 2019
23. april 2019
Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil Dagundervisning 4000 Roskilde
*
17. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
17. januar 2019
7. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
18. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2019
14. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling id6508 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
18. januar 2019
29. marts 2019
Ledelse og coaching - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
18. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2019
22. maj 2019
Organisation, udvikling og samskabelse, id6510 Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. januar 2019
14. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. januar 2019
14. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
22. januar 2019
12. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring 6-kom F19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
22. januar 2019
21. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring, id6494 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
22. januar 2019
20. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring, id6495 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
22. januar 2019
18. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring, id6496 Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. januar 2019
25. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring, id6497 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
22. januar 2019
14. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
22. januar 2019
5. april 2019
Ledelse i relationel kompleksitet - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
22. januar 2019
1. maj 2019
Lederkommunikation, id6556 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
22. januar 2019
1. maj 2019
Lederkommunikation, id6559 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
22. januar 2019
1. maj 2019
Lederkommunikation, id6560 Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. januar 2019
1. maj 2019
Lederkommunikation, id6561 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
22. januar 2019
19. marts 2019
Lederkommunikation, PEL 1 6-kommuner F19 7100 Vejle
*
22. januar 2019
21. juni 2019
Modul 2 gl. ordning, id6563 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
22. januar 2019
26. marts 2019
Organisation og processer, LOO 1 Vejle forår 2019 5000 Odense C
*
22. januar 2019
18. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse V F19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
22. januar 2019
20. juni 2019
Professionelt lederskab gl. ordning, id6564 Dagundervisning 4200 Slagelse

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.