HD 2. del, organisation og ledelse
Diplomuddannelse

HD2, organisation og ledelse

På uddannelsen beskæftiger du dig med strategisk planlægning, beslutningsprocesser, samarbejde og kommunikation.

Fakta

Navn:
HD2, organisation og ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD1 eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Med udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaringer afprøver du nye metoder og værktøjer på konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere, der har brug for at relatere ledelsespraksis til teori. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På HD2 i organisation og ledelse får du kompetencer inden for personaleforhold, økonomi, jura og politik.

Du får bl.a. undervisning i organisations- og ledelsesteorier og lærer om forskellige former for organisationsstrukturer, samt den betydning samspillet mellem ledelse og medarbejdere har for en organisations/virksomheds udvikling.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag
 • Valgfag
 • Afgangsprojekt 

Undervisning

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og en del opgaveskrivning. Der kan også være mulighed for weekendundervisning og online undervisning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (Organisation og ledelse).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration (Business)

Fagoversigt

Obligatoriske fag og valgfag 

Undervisningen er tilrettelagt på forskellig måde og med et forskelligt udbud af fag på de enkelte uddannelsessteder. Fx kan der nogle steder være indbygget en mulighed for, at du på 3. semester kan vælge et specialiseringsmodul, hvor du kan fordybe dig intensivt i et fagområde.

Se hvilke aktuelle fag og specialer de enkelte uddannelsessteder udbyder på deres hjemmesider.  

Obligatoriske fag - eksempler:

 • Beslutningsprocesser (5 ECTS)
 • Ledelse (10 ECTS)
 • Organisation og ledelse (15 ECTS)
 • Organisationer i forandring (15 ECTS)
 • Organisationer i praksis (15 ECTS)
 • Organisationsanalyse (5 ECTS)
 • Strategi og strategisk udvikling (15 ECTS)
 • Strategisk ledelse (5 ECTS)

Valgfag - eksempler:

 • Bedre mødeledelse gennem facilitering og organisationsudvikling (5 ECTS)
 • Coaching – et værktøj fra ledelseskassen (5 ECTS)
 • HRM og forandringsledelse (15 ECTS)
 • Managing Project
 • Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse (5 ECTS)
 • Strategisk salg og marketing (15 ECTS)
 • Styring af finansielle virksomheder (10 ECTS)
 • Supply Chain Management (15 ECTS)

Specialekurser - eksempler:

 • Finansiel Virksomhed (15 ECTS)
 • HR-ledelse og udvikling (10 ECTS)
 • Organisationsforandringer og innovation (10 ECTS)
 • Projektledelse og projektorganisation (10 ECTS)
 • Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling (10 ECTS)

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD2 hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD1
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje