Samfundsfaglige, økonomiske og merkantile område

Her finder du dels uddannelser inden for det sociale og samfundsfaglige område i relation til fx beskæftigelse, offentlig forvaltning, vejledning og rådgivning.

Dels uddannelser der har med regnskab, markedsføring og finansielle aktiviteter at gøre inden for forskellige brancher og arbejdsfunktioner.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser