Diplomuddannelse i skat
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i skat

På diplomuddannelsen i skat bliver du skattefaglig specialist, men får også mulighed for at arbejde med skat i et bredere perspektiv.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i skat
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + relevant beskæftigelse eller erfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling er ca. 67.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får basisviden inden for områder som juridisk metode, økonomisk teori og skatteforvaltningsret. Samtidig kan du tone uddannelsen i retning af skat, moms, afgifter, told eller inddrivelse.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for det skattefaglige område. Du kan fx være ansat i Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen eller i private virksomheder i revisions-, rådgivnings- eller advokatbranchen. Du kan også arbejde med økonomi i en større produktions- eller servicevirksomhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelse i skat giver kompetencer til at håndtere komplekse skattefaglige problemstillinger og fx sikre korrekt sagsbehandling.

Uddannelsen kombinerer teoretisk indsigt i det skattefaglige område med praktiske kompetencer til at løse skattefaglige opgaver og kommunikere med kolleger, samarbejdspartnere og kunder om problemstillinger på skatteområdet.

Uddannelsen giver bl.a.

 • Redskaber til at forstå og anvende skattelovgivningen
 • Indsigt i økonomisk teori
 • Kendskab til årsregnskabers bestanddele og analyse af nøgletal
 • Viden om god og korrekt sagsbehandling
 • Redskaber til at undersøge og finde løsninger på problemer

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Fire obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Fire-fem valgfrie moduler inden for uddannelsens fagområder (25 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem klasseundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde.

På UC Syd tilrettelægges modulerne som online undervisning. 

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i skat giver titlen Diplom i skat.

Uddannelsens engelske titel er Diploma of Tax.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en fuld diplomuddannelse eller vælge de moduler, du finder mest relevante.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De fire obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Juridisk metode
 • Samfundsvidenskabelig metode
 • Skatteforvaltningsret
 • Økonomisk teori og metode

Valgfrie moduler

De valgfrie fag inddeles i fagområderne: skat, moms, afgifter, told og inddrivelse.

Fagområdet Skat

Under Skat udbydes fagene:

 • Dansk og international selskabsbeskatning (10 ECTS)
 • Ejendomsvurdering
 • Skatteret
 • Skat - erhverv
 • Skat - internationale selskaber
 • Skat - kapitalgevinster
 • Skat - selskaber
 • Skat - udland
 • Tilsyn og kontrol af virksomheder
 • Virksomhedsskatteordningen

 

Fagområdet Moms

Under Moms udbydes fagene:

 • Momsret
 • Moms - fritagelser og fradrag
 • Moms - internationale transaktioner

 

Fagområdet Afgifter

Under Afgifter udbydes fagene:

 • Energiafgifter
 • Miljø- og varebaserede afgifter
 • Registreringsafgift

 

Fagområdet Told

Under Told udbydes fagene:

 • Toldret (obligatorisk for at blive optaget på de øvrige toldfag)
 • Toldprocedurer
 • Told - beskatningselementer

 

Fagområdet Inddrivelse

Under Inddrivelse udbydes fagene:

 • Formueret og civilproces
 • Fogedret og konkursret
 • Speciel inkassojura

Hvis ikke andet er angivet, har de valgfrie moduler hvert et omfang af 5 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for det faglige område.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Erhvervserfaring

Du skal som hovedregel have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse, dvs. beskæftigelse med rådgivning, regnskab eller revision inden for skat, moms, told, afgifter eller inddrivelse.

Bemærk: Frem til 1. juli 2027 er det ikke et krav, at du har 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse, hvis du er i job og opfylder en række betingelser.

Betingelser for ansøgere, der er i job og arbejder med skat

Du kan søge optagelse på diplomuddannelse i skat, hvis du:

 1. er ansat i et job, hvor du overvejende beskæftiger dig med skattefaglige forhold
 2. er ansat minimum 25 timer om ugen
 3. har en uddannelsesplan, som redegør for de faglige opgaver, du varetager, og for samspillet mellem dine opgaver og diplomuddannelse i skat. Uddannelsesplanen udarbejdes af ansættelsesstedet

Kontakt uddannelsesstedet for alle detaljer om de betingelser, du skal opfylde for at søge optagelse på diplomuddannelse i skat.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 67.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplom i skat kan du arbejde med administration af told, moms, afgifter og skatteforhold i Skatteforvaltningens styrelser, og du kan arbejde med skattefaglige problemstillinger i private virksomheder, fx revisions- og advokatfirmaer.

Læs fx om job som:

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig med en relevant masteruddannelse. Se fx :

Se alle masteruddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Læs om uddannelsen på:

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. oktober 2022
22. december 2022
Samfundsvidenskabelig metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2023
31. marts 2023
International selskabsskat Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. april 2023
30. juni 2023
Skatteforvaltningsret Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. april 2023
30. juni 2023
Skatteret* Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
30. september 2023
Skat - Erhverv* Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
30. september 2023
Økonomisk teori og metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2023
22. december 2023
Samfundsvidenskabelig metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2023
22. december 2023
Skat - Selskaber* Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2024
31. marts 2024
Skat - Kapitalgevinster Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. april 2024
30. juni 2024
Skat - Udland Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. april 2024
30. juni 2024
Skatteforvaltningsret Fjernundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje