Diplomuddannelse i skat
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i skat

På diplomuddannelsen i skat bliver du skattefaglig specialist, men får også mulighed for at arbejde med skat i et bredere perspektiv.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i skat
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling er ca. 67.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får basisviden inden for områder som juridisk metode, økonomisk teori og skatteforvaltningsret. Samtidig kan du tone uddannelsen i retning af skat, moms, afgifter, told eller inddrivelse.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for det skattefaglige område. Du kan fx være ansat i Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen eller i private virksomheder i revisions-, rådgivnings- eller advokatbranchen. Du kan også arbejde med økonomi i en større produktions- eller servicevirksomhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelse i skat giver kompetencer til at håndtere komplekse skattefaglige problemstillinger og fx sikre korrekt sagsbehandling.

Uddannelsen kombinerer teoretisk indsigt i det skattefaglige område med praktiske kompetencer til at løse skattefaglige opgaver og kommunikere med kolleger, samarbejdspartnere og kunder om problemstillinger på skatteområdet.

Uddannelsen giver bl.a.

 • Redskaber til at forstå og anvende skattelovgivningen
 • Indsigt i økonomisk teori
 • Kendskab til årsregnskabers bestanddele og analyse af nøgletal
 • Viden om god og korrekt sagsbehandling
 • Redskaber til at undersøge og finde løsninger på problemer

Opbygning

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler, fem valgfrie moduler inden for uddannelsens fagområder og et afgangsprojekt.

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem klasseundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde.

På UC Syd tilrettelægges modulerne som online undervisning. 

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i skat giver titlen Diplom i skat.

Uddannelsens engelske titel er Diploma of Tax.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en fuld diplomuddannelse eller vælge de moduler, du finder mest relevante.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De fire obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Juridisk metode
 • Samfundsvidenskabelig metode
 • Skatteforvaltningsret
 • Økonomisk teori og metode

Valgfrie moduler

De valgfrie fag inddeles i fagområderne: skat, moms, afgifter, told og inddrivelse.

Fagområdet Skat

Under Skat udbydes fagene:

 • Ejendomsvurdering
 • Skatteret
 • Skat - erhverv
 • Skat - internationale selskaber
 • Skat - kapitalgevinster
 • Skat - selskaber
 • Skat - udland

 

Fagområdet Moms

Under Moms udbydes fagene:

 • Momsret
 • Moms - fritagelser og fradrag
 • Moms - internationale transaktioner

 

Fagområdet Afgifter

Under Afgifter udbydes fagene:

 • Energiafgifter
 • Miljø- og varebaserede afgifter
 • Registreringsafgift

 

Fagområdet Told

Under Told udbydes fagene:

 • Toldret (obligatorisk for at blive optaget på de øvrige toldfag)
 • Toldprocedurer
 • Told - beskatningselementer

 

Fagområdet Inddrivelse

Under Inddrivelse udbydes fagene:

 • Formueret og civilproces
 • Fogedret og konkursret
 • Speciel inkassojura

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for det faglige område.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse, dvs. beskæftigelse med rådgivning, regnskab eller revision inden for skat, moms, told, afgifter eller inddrivelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 67.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplom i skat kan du arbejde med administration af told, moms, afgifter og skatteforhold i Skatteforvaltningens styrelser, og du kan arbejde med skattefaglige problemstillinger i private virksomheder, fx revisions- og advokatfirmaer.

Læs fx om job som:

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig med en relevant masteruddannelse. Se fx :

Se alle masteruddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Læs om uddannelsen på:

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. oktober 2021
22. december 2021
Samfundsvidenskabelig metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2021
22. december 2021
Skat - Selskaber* Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2022
31. marts 2022
Skat - Kapitalgevinster Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. april 2022
30. juni 2022
Skat - Udland Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. april 2022
30. juni 2022
Skatteforvaltningsret Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2022
30. september 2022
Ejendomsvurdering Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2022
30. september 2022
Økonomisk teori og metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2022
22. december 2022
Samfundsvidenskabelig metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2023
31. marts 2023
International selskabsskat Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. april 2023
30. juni 2023
Skatteforvaltningsret Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. april 2023
30. juni 2023
Skatteret* Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
30. september 2023
Skat - Erhverv* Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
30. september 2023
Økonomisk teori og metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2023
22. december 2023
Samfundsvidenskabelig metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2023
22. december 2023
Skat - Selskaber* Fjernundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje