Diplomuddannelse i skat
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i skat

Uddannelsen giver kompetencer til at identificere og vurdere skattefaglige problemstillinger, og du kan specialisere dig til at løse bestemte opgaver på skatteområdet.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i skat
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Indgangsåret på skattefaglig diplomuddannelse eller relevant videregående uddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling er ca. 67.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får basisviden inden for områder som juridisk metode, økonomisk teori og skatteforvaltningsret, mens du med valgmoduler kan tone uddannelsen i retning af skat, moms, afgifter, told og inddrivelse.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for det skattefaglige område. Du kan fx være ansat i Skatteforvaltningen, skatteankestyrelsen eller i private virksomheder i revisions-, rådgivnings- eller advokatbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i skat giver videregående kompetencer inden for varetagelsen af skattemæssige funktioner, og du lærer bl.a. at løse komplekse problemstillinger i skatteret og selskabsret.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem klasseundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde. Undervisningen er it-støttet. Alle fag er tilrettelagt med seks dages undervisning.

Uddannelsen kan udbydes af:

 

En fuld diplomuddannelse i skat giver titlen Diplom i skat.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Tax.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

De 4 obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Juridisk metode
 • Samfundsvidenskabelig metode
 • Skatteforvaltningsret
 • Økonomisk teori og metode

De valgfrie fag inddeles i 5 fagområder eller 'søjler': skat, moms, afgifter, told og inddrivelse.

Under Skat udbydes fagene:

 • Ejendomsvurdering
 • Skatteret
 • Skat - erhverv
 • Skat - kapitalgevinster
 • Skat - selskaber
 • Skat - udland

Under Moms udbydes fagene:

 • Momsret
 • Moms - fritagelser og fradrag
 • Moms - internationale transaktioner

Under Afgifter udbydes fagene:

 • Energiafgifter
 • Miljø- og varebaserede afgifter
 • Registreringsafgift

Under Told udbydes fagene:

 • Toldret (obligatorisk for at blive optaget på de øvrige toldfag)
 • Toldprocedurer
 • Told - beskatningselementer

Under Inddrivelse udbydes fagene:

 • Formueret og civilproces
 • Fogedret og konkursret
 • Speciel inkassojura

Alle de valgfrie fag har et omfang af 5 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for det faglige område.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse, dvs. beskæftigelse med rådgivning, regnskab eller revision inden for skat, moms, told eller afgifter.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 67.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplom i skat kan du arbejde med administration af told, moms, afgifter og skatteforhold i Skatteforvaltningens styrelser, og du kan arbejde med skattefaglige problemstillinger i private virksomheder, fx revisions- og advokatfirmaer.

Læs fx om job som:

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig med en relevant masteruddannelse. Se fx master i skat på hhv. Copenhagen Business School og Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences:

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Næsten alle af de godt 350 nyuddannede er ansat i Skat eller andre offentlige instutitioner.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
29. oktober 2019
2. januar 2020
Toldret Dagundervisning 7400 Herning
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Afgangsprojekt - diplom i skat Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Afgangsprojekt - diplom i skat Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Energiafgifter Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Energiafgifter Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Fogedret og konkursret Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Fogedret og konkursret Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Moms - Fritagelser og fradrag Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Moms - Fritagelser og fradrag Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Registreringsafgift Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Registreringsafgift Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Skat - Ejendomsvurdering Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Skat - Ejendomsvurdering Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Skat - Kapitalgevinster Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Skat - Kapitalgevinster Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Skatteforvaltningsret Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Skatteforvaltningsret Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Skatteret Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Skatteret Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Skatteret Dagundervisning 9000 Aalborg
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Speciel inkassojura Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Speciel inkassojura Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Toldret Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Toldret Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Økonomisk teori og metode Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Økonomisk teori og metode Dagundervisning 7000 Fredericia
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Økonomisk teori og metode Dagundervisning 9000 Aalborg
*
24. februar 2020
1. maj 2020
Juridisk metode Dagundervisning 7400 Herning
*
24. februar 2020
1. maj 2020
Skat - Udland Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. februar 2020
7. maj 2020
Samfundsvidenskabelig analyse og metode (5 ECTS) Dagundervisning 7400 Herning
*
27. februar 2020
7. maj 2020
Toldprocedure Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
14. april 2020
4. juni 2020
Økonomisk teori og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
15. april 2020
5. juni 2020
Skatteforvaltningsret Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. april 2020
4. juni 2020
Skatteret Dagundervisning 7400 Herning
*
22. april 2020
10. juni 2020
Toldret Dagundervisning 7400 Herning

Uddannelsens veje