Master i skat
Masteruddannelse

Master i skat, CBS

Masteruddannelsen i skat giver en teoretisk, analytisk og metodisk indsigt i arbejdet med skatteudregning og formel og materiel skatteret.

Fakta

Navn:
Master i skat
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 128.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig med teorier og arbejdsmetoder, og du lærer at vurdere eksisterende praksis og at vælge mellem forskellige løsningsmodeller. Undervejs i uddannelsen vil du trække på dine egne erhvervserfaringer inden for skat og jura.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i staten, i revisions- og advokatfirmaer eller i private virksomheder, der udfører skatteretlige opgaver for det offentlige eller private.

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på, at du lærer at forstå og anvende teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til skatteopgaven og herunder at kunne danne synteser som grundlag for korrekt valg mellem forskellige alternative løsningsmodeller.

Du vil også få færdigheder i at analysere, evaluere og kritisk teste regler og den praktiske regelanvendelse på skatteområdet. At skabe og formidle resultater til kunder og klienter er også en del af uddannelsen. 

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler, fire valgfrie og en masterprojekt. Gennem dit fagvalg kan du tone din uddannelse i en bestemt retning, så den matcher dine ønsker og behov for faglig udvikling. Du kan vælge mellem studieretningerne Selskabsbeskatning, Erhvervsbeskatning eller International beskatning.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af forskellige indlæringsformer, herunder dialogundervisning, øvelser og webbaseret undervisning med seminarer.

Som regel er der undervisning på hvert fag én dag hver anden uge i løbet af det semester, hvor faget udbydes, og der er i alt 7 undervisningsgange pr. fag.

Uddannelsen udbydes af Copenhagen Business School (CBS).

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af en række obligatoriske moduler, fire valgfri moduler og en masterafhandling. Uddannelsesforløbet indledes med et kursus i juridisk metode. Modulet er vægter 5 ECTS. Herefter sammensætter du ud fra egne faglige præferencer og ønsker om udvikling dit uddannelsesforløb ved at vælge blandt de udbudte moduler på uddannelsen.

Obligatoriske moduler
Blandt de udbudte, obligatoriske fagmoduler skal du vælge fire:

 • Juridisk metode 
 • Erhvervsbeskatning 
 • Selskabsbeskatning 
 • Kursgevinster og finansielle  kontrakter 
 • Fast ejendom 
 • Udbytte og aktieavance 
 • International skatteret 
 • EU-skatteret (5 ECTS)

De udbudte modulerhar hvert et omfang af 5 ECTS. De ikke valgte fag kan vælges som valgfrie fag. 

Valgfri moduler
Blandt de valgfrie fag skal du vælge tre fag:

 • International selskabsskatteret
 • Omstrukturering
 • Generationsskifte og virksomhedsdannelse
 • Skatte- og afgiftsproces
 • Skattekontrol og skattestrafferet
 • Rekonstruktion og konkurs
 • Regnskab og skat
 • Transfer pricing
 • Transfer pricing - advanced
 • Dødsboskifte og dødsboskatteret
 • Moms

De udbudte modulerhar hvert et omfang af 5 ECTS. 

Masterafhandling
Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling, der vægter 15 ECTS. For at skrive masterafhandlingen skal du gennemført modulet juridisk metode, der vægter 5 ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • en diplomuddannelse, fx HD i skat, HD i regnskab og økonomistyring
 • en bacheloruddannelse, fx HA, HA (jur.), HA (jur.) i skat, eller bachelor i jura
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse, fx Skats fuldmægtiguddannelse
 • en professionsbacheloruddannelse
 • en kandidatuddannelse, fx cand. jur., cand.merc.jur. eller cand.merc.aud.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Prisen for en fuld master er 128.000,00 kr. inklusive forplejning, eksklusive bøger. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse