Master i skat
Masteruddannelse

Master i skat, CBS

På Master i skat specialiserer du dig i skatteret, så du kan varetage komplicerede skatteopgaver i Danmark.

Fakta

Navn:
Master i skat
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2-6 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVUU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig med teorier og arbejdsmetoder, og hvordan de kan bruges i din eksisterende praksis. Under hele uddannelsen trækker du på egen erhvervserfaring inden for skat og jura.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere, der udfører skatteretlige opgaver for offentlige eller private virksomheder.

 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at se en sammenhæng mellem de mange love, regler og afgørelser på skatteområdet, samtidig med at uddannelsen giver dig flere vinkler på løsningen af skatteopgaven. Du opnår desuden færdigheder i at analysere, evaluere og teste regler og den praktiske regelanvendelse på skatteområdet. At skabe og formidle resultater til borgere, kunder og klienter er også en del af uddannelsen. 

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Juridisk metode (5 ETCS)
 • 4 obligatoriske fag  (20 ETCS)
 • 4 valgfrie fag (20 ETCS)
 • Masterprojekt (15 ETCS)

Studieretninger

Master i skat er en fleksibel uddannelse, som du selv kan sammensætte. CBS har udarbejdet forslag til forløb inden for: 

 • Selskabsbeskatning
 • Erhvervsbeskatning
 • International beskatning
 • Personbeskatning
 • Indirekte skatter - moms, told og afgifter

Gennem dit fagvalg kan du tone din uddannelse i en bestemt retning, så den matcher dine ønsker og behov for faglig udvikling. 

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forskellige indlæringsformer, blandt andet forelæsning, dialogundervisning og øvelser. 

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Copenhagen Business School (CBS).

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i skat.

Den engelske betegnelse er Master of Tax.

Eksamen

Hovedparten af fagene afsluttes enten med en 3-timers skriftlig eksamen, en mundtlig eksamen eller en mundtlig evaluering. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Værd at vide

Du kan tage hele masteruddannelsen eller tilmelde dig enkelte kurser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Master i Skat er en fleksibel uddannelse, som du selv sammensætter. Uddannelsen består af en række obligatoriske fag, fire valgfri og et masterprojekt. Du bestemmer selv, hvilke fag du ønsker og rækkefølgen af dem.

Obligatoriske fag

Blandt de obligatoriske fag skal du vælge fire:

 • Erhvervsbeskatning (5 ECTS)
 • EU-ret (5 ECTS)
 • EU-skatteret (5 ECTS)
 • Fast ejendom (5 ECTS)
 • International skatteret (5 ECTS)
 • Juridisk metode (5 ECTS)
 • Kursgevinster og finansielle  kontrakter (5 ECTS)
 • Momsret (5 ECTS)
 • Personbeskatning (5 ECTS)
 • Selskabsbeskatning (5 ECTS) 
 • Udbytte og aktieavance (5 ECTS)

De ikke valgte obligatoriske fag kan du efterfølgende vælge som valgfrie fag.

Læs mere om de obligatoriske fag på uddannelsesstedets hjemmeside.

Valgfrie fag

Blandt de valgfrie fag skal du vælge fire fag:

 • Dødsboskifte og dødsboskatteret (5 ECTS)
 • Generationsskifte og virksomhedsdannelse (5 ECTS)
 • International selskabsskatteret (5 ECTS)
 • Omstrukturering (5 ECTS)
 • Punktafgifter - varebaserede afgifter (5 ECTS)
 • Rekonstruktion og konkurs (5 ECTS)
 • Regnskab og skat (5 ECTS)
 • Skatte- og afgiftsproces (5 ECTS)
 • Skattekontrol og skattestrafferet (5 ECTS)
 • Transfer pricing (5 ECTS)
 • Transfer pricing - advanced (5 ECTS)

Læs mere om de valgfri fag på uddannelsesstedets hjemmeside.

Masterprojekt

Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt. Inden skal du have bestået faget Juridisk metode, fire obligatoriske fag og fire valgfrie fag.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 til 6 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at få adgang til Master i skat skal ansøgere have en relevant bacheloruddannelse, en relevant mellemlang uddannelse (professionsbachelor) eller en relevant diplomuddannelse.

Det kan fx være:

 • HA
 • BAC (jur)
 • SKAT's fuldmægtiguddannelse
 • Diplom i skat (Skatterevisoruddannelsen)
 • HD 2.del

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Prisen for en fuld master er 137.300,00 kr. inklusive forplejning, eksklusive bøger. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse