Master i skat
Masteruddannelse

Master i skat, CBS

Master i skat er en specialistuddannelse inden for fagområdet skatteret, og den kvalificerer dig til at varetage komplicerede skatteopgaver i Danmark.

Fakta

Navn:
Master i skat
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2-6 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 132.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig med teorier og arbejdsmetoder, og hvordan de kan bruges i din eksisterende praksis. Under hele uddannelsen trækker du på egen erhvervserfaring inden for skat og jura.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere, der udfører skatteretlige opgaver for offentlige eller private virksomheder.

 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at forstå og omsætte de teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til skatteopgaven, blandt andet at kunne danne synteser som grundlag for et korrekt valg mellem mulige løsningsmodeller.

Du opnår desuden færdigheder i at analysere, evaluere og teste regler og den praktiske regelanvendelse på skatteområdet. At skabe og formidle resultater til borgere, kunder og klienter er også en del af uddannelsen. 

Uddannelsen består af fire obligatoriske fag, fire valgfrie og en masterprojekt. Gennem dit fagvalg kan du tone din uddannelse i en bestemt retning, så den matcher dine ønsker og behov for faglig udvikling. Du kan vælge mellem studieretningerne Personbeskatning, Selskabsbeskatning, Erhvervsbeskatning eller International beskatning.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af forskellige indlæringsformer, herunder dialogundervisning, øvelser og webbaseret undervisning med seminarer.

På Master i skat er der som udgangspunkt undervisning 2 til 3 gange om måneden. Der er i alt 5 undervisningsdage pr. fag. På faget Juridisk metode er der 3 undervisningsdage.

Uddannelsen udbydes af Copenhagen Business School (CBS).

Eksamen

Alle fag afsluttes enten med en 3-timers skriftlig eksamen, en mundtlig eksamen eller en mundtlig evaluering. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Fagoversigt

Master i Skat er en fleksibel uddannelse, som du selv sammensætter. Uddannelsen består af en række obligatoriske fag, fire valgfri og et masterprojekt. Du bestemmer selv, hvilke fag du ønsker og rækkefølgen af dem.

Obligatoriske fag
Blandt de obligatoriske fag skal du vælge fire:

 • Erhvervsbeskatning (5 ECTS)
 • EU-skatteret (5 ECTS)
 • Fast ejendom (5 ECTS)
 • International skatteret (5 ECTS)
 • Juridisk metode (5 ECTS)
 • Kursgevinster og finansielle  kontrakter (5 ECTS)
 • Personbeskatning (5 ECTS)
 • Selskabsbeskatning (5 ECTS) 
 • Udbytte og aktieavance (5 ECTS)

De ikke valgte fag kan eventuelt vælges som valgfrie fag. 

Valgfrie fag
Blandt de valgfrie fag skal du vælge fire fag:

 • International selskabsskatteret (5 ECTS)
 • Omstrukturering (5 ECTS)
 • Generationsskifte og virksomhedsdannelse (5 ECTS)
 • Skatte- og afgiftsproces (5 ECTS)
 • Skattekontrol og skattestrafferet (5 ECTS)
 • Rekonstruktion og konkurs (5 ECTS)
 • Regnskab og skat (5 ECTS)
 • Transfer pricing (5 ECTS)
 • Transfer pricing - advanced (5 ECTS)
 • Dødsboskifte og dødsboskatteret (5 ECTS)
 • Moms (5 ECTS)

Masterafhandling

Før du kan skrive dit masterprojekt, skal du have bestået faget Juridisk metode, fire obligatoriske fag og fire valgfrie fag.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 til 6 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • en diplomuddannelse, fx HD i skat, HD i regnskab og økonomistyring
 • en bacheloruddannelse, fx HA, HA (jur.), HA (jur.) i skat, eller bachelor i jura
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse, fx Skats fuldmægtiguddannelse
 • en professionsbacheloruddannelse
 • en kandidatuddannelse, fx cand. jur., cand.merc.jur. eller cand.merc.aud.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Prisen for en fuld master er 132.000,00 kr. inklusive forplejning, eksklusive bøger. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse