Diplomuddannelse

HD2, regnskab og økonomistyring

På uddannelsen lærer du at deltage i løsningen af komplicerede problemstillinger relateret til virksomhedens økonomistyring og rapportering.

Fakta

Navn:
HD2, regnskab og økonomistyring
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD1 eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får præsenteret nye teorier og metoder, som du afprøver på praktiske udfordringer, og du lærer at løse regnskabs- og økonomistyringsopgaver på et selvstændigt niveau.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i økonomifunktioner, der ønsker faglige forudsætninger for at kunne varetage ledende stillinger i handels-, industri- og servicevirksomheder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at forstå og benytte erhvervsøkonomiske teorier og modeller i forbindelse med økonomistyring og regnskabsmæssige problemstillinger.

Du får indsigt i de økonomiske styringsværktøjer og lærer at benytte den økonomiske styring i koordineringen af en virksomheds aktiviteter.

Du får også indsigt i strategisk regnskabsanalyse, skatteret samt dansk og international regnskabspraksis.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag (25-30 ECTS)
 • Valgfag (15-20 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, holdundervisning, seminarer, gruppearbejde og en del opgaveskrivning. Det kan være hverdagsaftener, lørdage eller som online forløb. En del af kurserne benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen med fremmøde og online aktiviteter. Det fremgår som regel af uddannelsesstedets hjemmeside.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (regnskab og økonomistyring).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration.

Fagoversigt

Obligatoriske fag og valgfag

Både obligatoriske fag og valgfag varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se det aktuelle udbud af fag på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Obligatoriske fag - eksempler:

 • Organisation og ledelse (5 ECTS)
 • Organisationer i forandring (15 ECTS)
 • Organisationer i praksis (15 ECTS)
 • Organisationsanalyse (5 ECTS)
 • Strategi og strategisk udvikling (15 ECTS)
 • Strategisk ledelse (5 ECTS)

Valgfag - eksempler:

 • Accounting Information Systems (5 ECTS)
 • Beskatning i en digital økonomi (10 ECTS)
 • Corpotate Finance (5 ECTS)
 • Management Control Systems (10 ECTS)
 • Risk and Financial Planning (5 ECTS)
 • Regnskabsanalyse og værdiansættelse (10 ECTS)
 • Skat 5 (ECTS)
 • Videregående skatteret (10 ECTS)
 • Transfer pricing (5 ECTS)
 • Virksomhedsanalyse (5 ECTS)
 • Videregående skatteret (5 ECTS)
 • Turn around (5 ECTS)
 • Moms- og afgiftsret (5 ECTS)

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD2 hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD1
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje