HD 2. del, økonomistyring og procesledelse
Diplomuddannelse

HD2, Økonomistyring og Performance Management

På uddannelsen lærer du at analysere og optimere forretningsprocesser inden for it, organisation og økonomistyring.

Fakta

Navn:
HD2, Performance Management
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD1 eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får mulighed for at fordybe dig i fagområder som projektledelse, lean, økonomistyring og ledelsespsykologi.

Uddannelsen henvender sig til specialister, controllere, økonomiansvarlige og mellemledere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsesforløbet arbejder du med fagområderne økonomistyring, organisation og performance management. Derudover har du mulighed for at fordybe dig i områder som projektledelse, lean, økonomistyring og ledelsespsykologi.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag (første studieår)
 • Valgfag (andet studieår)
 • Et praktisk seminar på tredje semester
 • Afgangsprojekt

Undervisning

På første år udbydes undervisningen både som almindelig aftenundervisning med fremmøde på campus, eller som weekendundervisning på campus kombineret med online elementer. På andet år afhænger undervisningstidspunkterne af, hvilke kurser du vælger.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (Økonomistyring og Performance Management).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration.

Fagoversigt

Obligatoriske fag

 • Business Project (5 ECTS)
 • Organisation og ledelse (5 ECTS)
 • Performance Management (10 ECTS)        
 • Virksomhedens økonomiske styring (10 ECTS)

Valgfag

 • Forandringer - Ledelse og læreprocesser  (10 ECTS)
 • Lean og Økonomistyring (5 ECTS)
 • Neuropsykologi - ledelse, udvikling og kreativitet (5 ECTS)
 • Projektledelse og Projektstyring (10 ECTS)

Du kan også vælge valgfag fra de andre HD-studier, dog max 10 ECTS.

Udbuddet af fag kan skifte fra år til år, så undersøg dine muligheder på uddannelsesstedets hjemmeside.

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD2 hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD1
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje