HD 1. del, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse
Diplomuddannelse

HD1, det erhvervsøkonomiske grundforløb

HD er en videregående uddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi, der giver dig grundlæggende viden om erhvervsøkonomiske metoder og værktøjer.

Fakta

Navn:
HD1, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

HD er en fireårig uddannelse på deltid, der består af to selvstændige uddannelsesforløb: HD1 og HD2. 

Ud over erhvervsøkonomi får du undervisning i fag som dataanalyse, samfundsøkonomiske teorier og metoder og erhvervsret. 

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at supplere dine erhvervserfaring med en teoretisk uddannelse for at opnå kompetencer inden for ledelse, økonomi og organisation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

HD1 er et erhvervsøkonomisk grundstudium, der giver adgang til at læse videre på specialerne på HD2.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag, se fagoversigten
 • Valgfag
 • Afsluttende projekt

Uddannelsen kan læses som et samlet forløb over fire semestre eller som enkeltfag.

Valgfagene giver dig mulighed for at fordybe dig i de fagområder, der særligt har din interesse. Du kan se udbuddet af valgfag på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt over to aftener om ugen, men der kan også være mulighed for undervisning lørdage og i weekender samt fjernundervisning. Se holdinformationen eller spørg på uddannelsesstedet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

 

Fagoversigt

Fagoversigten kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Copenhagen Business School (CBS)

1. semester

 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse, 10 ECTS
 • Organisering i teori og praksis, 5 ECTS

2. semester 

 • Virksomhedens økonomiske planlægning, 5 ECTS
 • Business Intelligence, 5 ECTS
 • Design af undersøgelser og analyser, 5 ECTS

3. semester

 • Strategisk erhvervsret, 5 ECTS
 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden, 5 ECTS
 • Økonomisk teori og organisationsdesign, 5 ECTS

4. semester 

 • Valgfag, 5 ECTS

Afsluttende Projekt, 10 ECTS
 

Syddansk Universitet (SDU)

1. semester

 • Erhvervsøkonomi, 10 ECTS
 • Organisation, 5 ECTS

2. semester

 • Virksomhedens finansielle planlægning, 5 ECTS
 • Dataanalyse, 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomisk metode, 5 ECTS

3. semester

 • Erhvervsret, 5 ECTS
 • Samfundsøkonomi, 5 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

4. semester 

 • Valgfag, 5 ECTS
 • Afsluttende projekt, 10 ECTS

 

Aalborg Universitet

1. semester

 • Forretningsforståelse, 15 ECTS

2. semester

 • Erhvervsret, 5 ECTS
 • Samfundsøkonomi, 10 ECTS

3. semester

 • Forretningsanalyse, 10 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

4. semester

 • Erhvervsøkonomisk metode, 5 ECTS
 • Afsluttende projekt, 10 ECTS

 

Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

1. semester

 • Organisation, 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse, 10 ECTS

2. semester

 • Finansierings- og investeringsanalyser, 5 ECTS
 • Samfundsøkonomi, 5 ECTS
 • Erhvervsret, 5 ECTS

3. semester

 • Dataanalyse, 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomisk metode, 5 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

4. semester

 • Afsluttende Projekt, 10 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

Se fagbeskrivelser og udbud af valgfag på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Varighed

HD1 hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en gymnasial uddannelse eller en relevant uddannelse på mindst samme niveau.

Det anbefales desuden, at du har matematik på B-niveau, men det er ikke et optagelseskrav.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En samlet HD 1. del koster fra 33.000 til 45.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

HD1 udgør et selvstændigt grundforløb, der sammen med HD2 kan placeres på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2024
7. oktober 2024
HD1 Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
7. oktober 2024
HD1 Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
7. oktober 2024
HD1 Fleksibel undervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Afsluttende projekt Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Afsluttende projekt Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Afsluttende projekt Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
7. oktober 2024
HD1 - Business intelligence Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
7. oktober 2024
HD1 - Business intelligence Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
7. oktober 2024
HD1 - Business intelligence Fleksibel undervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
7. oktober 2024
HD1 - Design af undersøgelser og analyser Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
7. oktober 2024
HD1 - Design af undersøgelser og analyser Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
7. oktober 2024
HD1 - Design af undersøgelser og analyser Fleksibel undervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
25. november 2024
HD1 - Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Fleksibel undervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
25. november 2024
HD1 - Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
25. november 2024
HD1 - Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
25. november 2024
HD1 - Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
25. november 2024
HD1 - Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
25. november 2024
HD1 - Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Fleksibel undervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
25. november 2024
HD1 - Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
25. november 2024
HD1 - Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
28. oktober 2024
HD1 - Organisering i teori og praksis Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
28. oktober 2024
HD1 - Organisering i teori og praksis Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
28. oktober 2024
HD1 - Organisering i teori og praksis Fleksibel undervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
28. oktober 2024
HD1 - Organisering i teori og praksis Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
28. oktober 2024
HD1 - Organisering i teori og praksis Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
28. oktober 2024
HD1 - Organisering i teori og praksis Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
28. oktober 2024
HD1 - Organisering i teori og praksis Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
28. oktober 2024
HD1 - Organisering i teori og praksis Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
28. oktober 2024
HD1 - Organisering i teori og praksis Fleksibel undervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
21. oktober 2024
HD1 - Strategisk erhvervsret Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
21. oktober 2024
HD1 - Strategisk erhvervsret Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
21. oktober 2024
HD1 - Strategisk erhvervsret Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
21. oktober 2024
HD1 - Strategisk erhvervsret Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
21. oktober 2024
HD1 - Strategisk erhvervsret Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
21. oktober 2024
HD1 - Strategisk erhvervsret Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
21. oktober 2024
HD1 - Strategisk erhvervsret Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
21. oktober 2024
HD1 - Strategisk erhvervsret Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Virksomhedens økonomiske og politiske omverden Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Virksomhedens økonomiske og politiske omverden Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Virksomhedens økonomiske og politiske omverden Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Virksomhedens økonomiske og politiske omverden Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Virksomhedens økonomiske og politiske omverden Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Virksomhedens økonomiske og politiske omverden Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Virksomhedens økonomiske og politiske omverden Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Virksomhedens økonomiske og politiske omverden Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
4. november 2024
HD1 - Virksomhedens økonomiske planlægning Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
4. november 2024
HD1 - Virksomhedens økonomiske planlægning Fleksibel undervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
25. november 2024
HD1 - Virksomhedens økonomiske planlægning Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Økonomisk teori og organisationsdesign Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Økonomisk teori og organisationsdesign Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Økonomisk teori og organisationsdesign Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Økonomisk teori og organisationsdesign Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Økonomisk teori og organisationsdesign Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Økonomisk teori og organisationsdesign Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Økonomisk teori og organisationsdesign Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. august 2024
30. september 2024
HD1 - Økonomisk teori og organisationsdesign Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
1. september 2024
30. juni 2026
HD1 Online Fjernundervisning 8000

Uddannelsens veje