HD 2. del, finansiel rådgivning
Diplomuddannelse

HD 2. del, finansiel rådgivning

På uddannelsen får du udvidet dine kompetencer inden for emner med relation til den finansielle sektors virke.

Fakta

Navn:
HD 2. del, finansiel rådgivning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 60-66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får ny viden om fagområdets relevante metoder og lærer bl.a. om de finansielle virksomheders vilkår, retslige rammer og risikostyring. Alt sammen emner, som er relevante i den daglige kunderådgivning.

Uddannelsen kvalificerer medarbejdere i den finansielle sektor til specialiserede job- og ledelsesfunktioner inden for bank, realkredit, pension, forsikring og ejendomsadministration.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du ekstra færdigheder i at planlægge, igangsætte og udføre kunderelaterede opgaver inden for finansiel rådgivning. Det gælder fx investeringsrådgivning i forbindelse med boligkøb, pensionsopsparing mv.

Du lærer også om skatteret og de retslige rammer for denne.

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag, mindst 2-3 valgfrie moduler samt en afsluttende HD-afhandling.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling i relation til dit arbejdsområde.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, projektarbejde og en del opgaveskrivning. Den er fortrinsvis tilrettelagt som aftenundervisning og eventuelt med weekendundervisning eller virtuelle forløb.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

1. og 2. semester

På uddannelsen kan udbydes følgende obligatoriske fagmoduler:

 • Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS)
 • Investeringsrådgivning (10 ECTS)
 • Personbeskatning og retlig regulering (5 ECTS)
 • Skatteret og juridisk metode (5 ECTS)
 • Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS)

De obligatoriske moduler er fordelt over to semestre.

3. semester

Her vælger du 2-3 moduler svarende til 15 ECTS blandt de udbudte valgfag, som kan være:

 • Alternativt valgfrit modul (5 ECTS)
 • Behavioural Finance (5 ECTS)
 • Corporate Finance (5 ECTS)
 • Finansielle kriser og krak (5 ECTS)
 • International Finance (5 ECTS)
 • Ledelses- og organisationsudvikling i finansielle virksomheder (10 ECTS)
 • Mergers and Acquisitions and Valuation (5 ECTS)
 • Professionel rådgivning og salg (5 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)

Udbuddet af valgfag varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se på uddannelsesstedets hjemmeside.

4. semester

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog
 • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans.

Vær opmærksom på, at der kan være krav om, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med din adgangsgivende uddannelse, tæller med, når du søger om optagelse på HD 2. del.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. En samlet uddannelse koster 60-66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
30. august 2022
9. december 2022
Ledelse af finansiel virksomhed Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
31. august 2022
9. december 2022
Behavioural Fiance Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
25. oktober 2022
20. december 2022
Compliance, enkeltfag fra HD 2. del, Finansiel Rådgivning Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
27. oktober 2022
20. december 2022
Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF), enkeltfag fra HD 2. del, Finansiel Rådgivning Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje