HD 2. del, finansiel rådgivning
Diplomuddannelse

HD 2. del, finansiel rådgivning

På uddannelsen får du udvidet dine kompetencer inden for emner med relation til den finansielle sektors virke.

Fakta

Navn:
HD 2. del, finansiel rådgivning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får ny viden om fagområdets relevante metoder og lærer bl.a. om de finansielle virksomheders vilkår, retslige rammer og risikostyring. Alt sammen emner, som er relevante i den daglige kunderådgivning.

Uddannelsen kvalificerer medarbejdere i den finansielle sektor til specialiserede job- og ledelsesfunktioner inden for bank, realkredit, pension, forsikring og ejendomsadministration.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at planlægge, igangsætte og udføre kunderelaterede opgaver inden for finansiel rådgivning, fx investeringsrådgivning i forbindelse med boligkøb, pensionsopsparing mv. Du lærer også om skatteret og områdets lovgrundlag. 

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske moduler (25-30 ECTS)
 • Valgfag (15-20 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, projektarbejde og en del opgaveskrivning. Den er fortrinsvis tilrettelagt som aftenundervisning og eventuelt med weekendundervisning eller virtuelle forløb.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Sprog

Specialiseringen er dansksproget, men der kan forekomme kurser og litteratur på engelsk.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af obligatoriske fag, valgfag og et afgangsprojekt. 

Obligatoriske og valgfri fag

Både obligatoriske fag og valgfag kan varierer fra universitet til universitet. Undersøg derfor udbuddet af fag på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Obligatoriske fag - eksempler:

 • Fixed Income (5 ECTS)
 • Finansiel rådgivning (10 ECTS)
 • Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS)
 • Personbeskatning og Retlig regulering (5 ECTS)
 • Portfolio Analysis (5 ECTS)
 • Professionel rådgivning og salg (5 ECTS)
 • Selskabsskat og Regnskabsanalyse (5 ECTS)
 • Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS)

Valgfri fag - eksempler:

 • Avanceret Porteføljeteori
 • Behavioural Finance
 • Ledelse af finansiel virksomhed
 • Mergers & Acquisitions and Valuation
 • Private Equity
 • Sustainable Finance

Afgangsprojekt

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD 1. del
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. En samlet uddannelse koster ca. 66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje