HD 2. del, finansiel rådgivning
Diplomuddannelse

HD 2. del, finansiel rådgivning

På uddannelsen får du udvidet dine kompetencer inden for emner med relation til den finansielle sektors virke.

Fakta

Navn:
HD 2. del, finansiel rådgivning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 60-66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får ny viden om fagområdets relevante metoder og lærer bl.a. om de finansielle virksomheders vilkår, retslige rammer og risikostyring. Alt sammen emner, som er relevante i den daglige kunderådgivning.

Uddannelsen kvalificerer medarbejdere i den finansielle sektor til specialiserede job- og ledelsesfunktioner inden for bank, realkredit, pension, forsikring og ejendomsadministration.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du ekstra færdigheder i at planlægge, igangsætte og udføre kunderelaterede opgaver inden for finansiel rådgivning. Det gælder fx investeringsrådgivning i forbindelse med boligkøb, pensionsopsparing mv.

Du lærer også om skatteret og de retslige rammer for denne.

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag, mindst 2-3 valgfrie moduler samt en afsluttende HD-afhandling.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling i relation til dit arbejdsområde.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, projektarbejde og en del opgaveskrivning. Den er fortrinsvis tilrettelagt som aftenundervisning og eventuelt med weekendundervisning eller virtuelle forløb.

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

På uddannelsen kan udbydes følgende obligatoriske fagmoduler:

 • Investeringsrådgivning (10 ECTS)
 • Skatteret og juridisk metode (5 ECTS)
 • Den finansielle virksomheds risikostyring (5 ECTS)
 • Finansielle virksomheders produkter og services, herunder boligøkonomi, pensionsøkonomi og finansiel styring af frie midler (10 ECTS)

Af valgfrie moduler vælger du 2-3 mellem de udbudte, som kan være:

 • Ledelses- og organisationsudvikling i finansielle virksomheder (10 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)
 • Behavioural Finance (5 ECTS)
 • Finansielle kriser og krak (5 ECTS)
 • Mergers and Acquisitions and Valuation (5 ECTS)
 • Corporate Finance (5 ECTS)
 • International Finance (5 ECTS)
 • Alternativt valgfrit modul (5 ECTS)

Udbuddet af valgfag varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du afslutter uddannelsen med en HD-afhandling, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog *)
 • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning *)
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans *)

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på baggrund af en konkret vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du erhvervserfaring, giver HD 1. del direkte adgang til HD 2. del uden supplering. Det samme gælder en række andre økonomiske uddannelser.

*) Vær dog opmærksom på, at det kan være et krav, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Det er i alle tilfælde det enkelte uddannelsessted, der afgør, om din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring er relevante.

Se det enkelte uddannelsessteds retningslinjer for optagelse og for, hvilke fag du evt. skal have bestået eller bør supplere med:

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål om dine forudsætninger for optagelse på HD 2. del.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. En samlet uddannelse koster 60-66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt hovedparten af relativt få nyuddannede (under 500) er beskæftiget i Pengeinstitutter og Kreditforeninger mv.

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2020
30. juni 2022
HD 2. del, Finansiel rådgivning Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. september 2020
31. august 2022
HD 2.del med specialisering i finansiel rådgivning Fleksibel undervisning 7400 Herning

Uddannelsens veje