HD 2. del, International Business
Diplomuddannelse

HD 2. del, International Business

Uddannelsen giver kompetencer inden for international markedsføring, både i forhold til afsætningsøkonomi og markedskommunikation.

Fakta

Navn:
HD 2. del, International Business
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får en forståelse af relationen mellem erhvervslivet og det omgivende samfund og lærer bl.a. om teorier, modeller og metoder for, hvordan forskellige kommunikationsformer og -instrumenter kan benyttes i realiseringen af planlagte markedsmålsætninger.

Uddannelsen er rettet mod ledere og medarbejdere, der ønsker kompetencer i at håndtere internationale forretningsprocesser som fx etablering af nye markeder, international afsætning og indkøb samt styring af datterselskaber på tværs af landegrænser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

HD-uddannelsen i International Business giver dig kvalifikationer til at udfylde ledelsesmæssige, analytiske og specialiserede funktioner i internationale virksomheder og organisationer.

Du får viden om internationale forretningsprocesser og lærer om, hvordan man kan integrere ressourcer, viden og kompetencer fra de steder i verden, hvor de bedst kan erhverves, og på den måde skabe en hensigtsmæssig international værdikæde.

Uddannelsen indeholder undervisning i en række fag, et praktisk seminar på tredje semester, hvor man behandler problemstillinger, som uddyber eller supplerer undervisningen i de øvrige moduler, samt en afsluttende HD-afhandling.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling med relation til dit arbejdsområde.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og opgaveskrivning. Dele af undervisningen foregår på engelsk. Uddannelsen kan også gennemføres som virtuelt studium.

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

En samlet HD, 2. del i International Business ved CBS indeholder følgende fagmoduler:

1. semester:

 • International Trade and Foreign Direct Investment (5 ECTS)
 • International Sourcing and Supply Chain Management (5 ECTS)
 • International Market Analysis (5 ECTS)

2. semester:

 • International Business Environment (5 ECTS)
 • International Innovation, Operations and Management (5 ECTS)
 • International Marketing og Branding (5 ECTS)

3. semester:

 • Emerging Markets (5 ECTS)
 • Strategic Forecasting (5 ECTS)
 • Fundamentals of Multinationals Finance (5 ECTS)

På det 4. semester afslutter du med en HD-afhandling, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Det er også muligt at læse enkeltfag.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog *)
 • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning *)
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans *)

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på baggrund af en konkret vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du erhvervserfaring, giver HD 1. del direkte adgang til HD 2. del uden supplering. Det samme gælder en række andre økonomiske uddannelser.

*) Vær dog opmærksom på, at det kan være et krav, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Det er i alle tilfælde det enkelte uddannelsessted, der afgør, om din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring er relevante.

Se det enkelte uddannelsessteds retningslinjer for optagelse og for, hvilke fag du evt. skal have bestået eller bør supplere med:

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål om dine forudsætninger for optagelse på HD 2. del.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Hele uddannelsen koster ca. 66.000 kr. 

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Uddannelsens veje