HD 2. del, International Business
Diplomuddannelse

HD 2. del, International Business

Uddannelsen giver kompetencer inden for international markedsføring, både i forhold til afsætningsøkonomi og markedskommunikation.

Fakta

Navn:
HD 2. del, International Business
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du får en forståelse af relationen mellem erhvervslivet og det omgivende samfund og lærer bl.a. om teorier, modeller og metoder for, hvordan forskellige kommunikationsformer og -instrumenter kan benyttes i realiseringen af planlagte markedsmålsætninger.

Uddannelsen er rettet mod ledere og medarbejdere, der ønsker kompetencer i at håndtere internationale forretningsprocesser som fx etablering af nye markeder, international afsætning og indkøb samt styring af datterselskaber på tværs af landegrænser.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

HD-uddannelsen i International Business giver dig kvalifikationer til at udfylde ledelsesmæssige, analytiske og specialiserede funktioner i internationale virksomheder og organisationer.

Du får viden om internationale forretningsprocesser og lærer om, hvordan man kan integrere ressourcer, viden og kompetencer fra de steder i verden, hvor de bedst kan erhverves, og på den måde skabe en hensigtsmæssig international værdikæde.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag (25-30 ECTS)
 • Valgfag (15-20 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og opgaveskrivning. Dele af undervisningen foregår på engelsk. Det er muligt at gennemføre studiet online.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (International Business).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag og valgfag, et praktisk seminar på tredje semester og et afgangsprojekt.

1. semester

 • Business in a Global Context (10 ECTS)
 • Strategy and Decision Making (5 ECTS)

2. semester

 • Strategy Implementation (10 ECTS)
 • Risk Management (5 ECTS)

3. semester

 • To valgfag (2 x 5 ECTS)
 • Praktisk seminar (5 ECTS)

4. semester

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Det er også muligt at læse enkeltfag.

Læs mere om åben uddannelse.

Læs mere om ECTS pointsystemet.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD 1. del
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Hele uddannelsen koster ca. 66.000 kr. 

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. april 2023
6. juni 2023
International Business - Risk Management Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
17. april 2023
5. juni 2023
International Business - Risk Management (Online) Aftenundervisning 2000 Frederiksberg

Uddannelsens veje